המכון למדעי היהדות על שם מנדל
 
עוד בפרק זה:  
  הארכיון והמוזיאון לתאטרון ע"ש גור
  רוח צעירה - תכנית מצטיינים במדעי הרוח
  מפעל המקרא
  בית הספר לאמנויות
  בית הספר לספרות
  המכון לארכאולוגיה
  המכון ללימודי אסיה ואפריקה
  המכון לתרבויות המערב
  ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
  המרכז להוראת תרבות ישראל באוניברסיטאות בעולם
  יחידות אחרות
  המכון ללימודי אסיה ואפריקה
  מזכירות לענייני הוראה
  המרכז לשפה לוגיקה וקוגניציה
  בית הספר למדעי הלשון
  המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם
  המדור לתיעוד בעל פה
  המרכז לשפה,לוגיקה וקוגניציה
  מרכז כתיבה
  תוכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בקרב המגזר הערבי ובני המיעוטים
המכון למדעי היהדות על שם מנדל פרסומים תרביץ

 

כתב העת העברי האקדמי היחיד המוקדש לכלל מדעי היהדות. כתב העת  הוא כלי הביטוי המרכזי להתפתחויות החשובות ביותר במדעי היהדות בדורנו, ומשתתפים בו גדולי החוקרים במקצועות השונים של מדעי היהדות בארץ ובעולם וגם חוקרים צעירים אשר מתחילים להשאיר אותותיהם בחקר מדעי היהדות.  

"תרביץ" ראה אור לראשונה בשנת תר"ץ (1930) במכון למדעי היהדות באוניברסיטה העברית, בעריכתו של פרופ' יעקב נחום אפשטיין ז"ל.  כתב העת מופיע ארבע פעמים בשנה.

העורכים:  שולמית אליצור, מנחם קיסטר, קטרינה ריגו

 

הגשת כתבי יד:

יש להגיש את המאמרים בלוויית שני תקצירים, בעברית ובאנגלית לכתובת

תרביץ, המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים דוא"ל:  tarbiz.jerusalem@gmail.com

 

כללי התקנת כתבי יד המוצעים לפרסום בכתבי העת של המכון

 

תרביץ, כרך פ"ד, חוברת ד, תשע"ו

עורכים:  שולמית אליצור, מנחם קיסטר, קטרינה ריגו

הלל בייטנר, הרוצח בשגגה וגואל הדם – זוויות חדשות בפרשנות חז"ל המשתקפות בספרי זוטא במדבר

תקציר בעברית - English Abstract

שולמית אליצור, למקורם של פיוטי הסליחות

תקציר בעברית - English Abstract

שלם יהלום, הפלפול: עדויות ראשונות

תקציר בעברית - English Abstract

אבישי בר־אשר, ספר 'הזוהר' הראשון מירושלים: כתבי יד קדומים של מדרשות 'הזוהר' ודרשה בלתי ידועה מן ה'מדרש הנעלם' (?)

תקציר בעברית - English Abstract

 

תרביץ, כרך פ"ד, חוברת ג, תשע"ו

עורכים:  שולמית אליצור, מנחם קיסטר, קטרינה ריגו

נילי סמט, בן בית: אור חדש על מונח מנהלי נשכח במקרא ובמקורות חז"ל

תקציר בעברית - English Abstract

בצלאל בר־כוכבא, גזירות הדת של אנטיוכוס אפיפנס כמציאות היסטורית

תקציר בעברית - English Abstract

דוד הנשקה, לתולדות תפילת העמידה: בין ברכה לתפילה

תקציר בעברית - English Abstract

מרדכי סבתו, לשילובן של דרשות 'מיכן אמרו' במדרשי ההלכה

תקציר בעברית - English Abstract

מיכאל רנד, שרידי המורשת הקלירית בפרובנס-קטלוניה ובספרד: בעקבות ממצאים חדשים מן הגניזה

תקציר בעברית - English Abstract

יהונתן ורדי, בין שמואל הנגיד למשוררי סרגוסה

תקציר בעברית - English Abstract

 

תרביץ, כרך פ"ד, חוברת א-ב, תשע"ו

עורכים:  שולמית אליצור, מנחם קיסטר, קטרינה ריגו

שלמה נאה, 'שם משמר' ו'שם שבת': עיון נוסף בפרשת החותמות שהיו במקדש

תקציר בעברית - English Abstract

 מנחם כהנא, הדרשות במשנה וההלכות במדרש: בחינת זיקות גומלין

תקציר בעברית - English Abstract

שמעון פוגל ואורי ארליך, לתולדות נוסחהּ הקדום של ברכת השכיבנו

תקציר בעברית - English Abstract

ערן ויזל, דעתם של פרשני המקרא בימי הביניים בשאלת חיבור ספרי המקרא: היבטים מחקריים ומתודולוגיים

תקציר בעברית - English Abstract

אבירם רביצקי, רב סעדיה גאון ויעקב אלקרקסאני על המבנה הלוגי של המצוות השכליות והשמעיות: לוגיקה וכלאם בוויכוח הקראי–רבני

תקציר בעברית - English Abstract

אבישי בר אשר, קבלה ומנהג: תשובות הגאונים ומדרשות ה'קדמונים' בפולמוס המנהגים ב'זוהר' ובסביבתו הספרותית

תקציר בעברית - English Abstract

 

תרביץ, כרך פ"ג, חוברת ד, תשע"ה

עורכים:  שולמית אליצור, מנחם קיסטר, קטרינה ריגו

אבי שויקה, כתיבת התאריך על החותמות שהיו במקדש

תקציר בעברית - English Abstract

 גדעון בוהק, בראשית ראשית בגימטריה: מקורות חדשים לחקר תורת הסוד היהודית בתקופת התלמוד והגאונים

תקציר בעברית - English Abstract

 יוחנן ברויאר, התרגום מארמית לעברית בספר 'הלכות ראו': בעיות נוסח, שיטות תרגום ודרכי פירוש

תקציר בעברית - English Abstract

מרדכי עקיבא פרידמן, 'מנהג אבותיכם בידכם': תשובה מן הגניזה על יום טוב שני של גלויות

תקציר בעברית - English Abstract

יהונתן ורדי, 'כתב סתיו' ושירים אחרים שיוחסו לאבן גבירול בשגגה: לחידוש קטלוג כ"י ברלין 103

תקציר בעברית - English Abstract

אבישי בר אשר, שרידים חדשים מספר 'אור זרוע' ומ'ספר הנעלם'

תקציר בעברית - English Abstract

 

 

תרביץ, כרך פ"ג, חוברת ג, תשע"ה

עורכים:  שולמית אליצור, מנחם קיסטר, קטרינה ריגו

בצלאל בר כוכבא, אתנוגרפיה יהודית יוצאת דופן של היסטוריון גאלי-רומי מימי אוגוסטוס

תקציר בעברית - English Abstract

מנחם כהנא, על סובלנות הלכתית וגלגוליה: מחלוקת קדומה בין בית שמאי לבית הלל שנשתקעה

תקציר בעברית - English Abstract

שולמית אליצור, ההשפיעו פיוטי הקדושה של יניי על פייטנים נוספים?

 תקציר בעברית - English Abstract

פנחס רוט, הלכה וביקורת בדרום צרפת: ר' דוד בן שאול על הלכות יין ונסך

תקציר בעברית - English Abstract

שמחה עמנואל, 'ממזרח שמש עד מבואו': תשובות הרשב"א לחכמי עכו

 תקציר בעברית - English Abstract

 

תרביץ, כרך פ"ג, חוברות א-ב, תשע"ה

עורכים:  שולמית אליצור, מנחם קיסטר, קטרינה ריגו

יואב רוזנטל, לתולדותיו של הפרק האחרון במסכת שבועות

תקציר בעברית - English Abstract

מנחם קיסטר, פרשת חתן דמים (שמ' ד 24 – 26)  בסבך הפרשנות היהודית והנוצרית

תקציר בעברית - English Abstract

רוני וולנדט, הבראיסטים קופטים בימי הביניים? על מסירת התפסיר של רס"ג

 תקציר בעברית - English Abstract

אבי שמידמן, מעמדם הליטורגי של פיוטי חטאנו על פי קטעי הגניזה הקהירית

תקציר בעברית - English Abstract

אברהם פרנקל, פיוטי קללה ופסוקי 'שפוך חמתך' באיטליה הקדומה

 תקציר בעברית - English Abstract

מרדכי עקיבא פרידמן, הרמב"ם ומינויו של ר' אנטולי למוקדם אלכסנדריה

 תקציר בעברית - English Abstract

עודד ישראלי, מדרשת 'תורת ה' תמימה' לפירוש התורה: אבני דרך ביצירתו של הרמב"ן

 תקציר בעברית - English Abstract

אבישי בר־אשר, 'ספר הנעלם', קטעים חדשים מ'ספר אור זרוע' ובירורים בחיבוריו המוקדמים של ר' משה די ליאון: עיון ומהדורות מדעיות

 תקציר בעברית - English Abstract

תרביץ, כרך פ"ב, חוברת ד', תשע"ד

עורכים:  שולמית אליצור, מנחם קיסטר, קטרינה ריגו

אשבל רצון, שערי השמש והירח בספר המאורות

תקציר בעברית - English Abstract

אהרן שמש, דרכי ההפצה של טומאת זב ובעל קרי בהלכת קומראן: עיון במגילת טהרה א (4Q274)

תקציר בעברית - English Abstract

מיכאל רנד, האם 'מחזור ארץ ישראל – קודקס הגניזה' אכן שימש בארץ ישראל? קטעים חדשים של הקודקס ותרומתם להבנת טיב מנהגו

 תקציר בעברית - English Abstract

שמחה עמנואל, חכמי גרמניה במאה השלוש עשרה: רצף או תמורה?

תקציר בעברית - English Abstract

רם בן־שלום, חוגי הקבלה בפרובנס במאה השלוש עשרה: הערכה חדשה־ישנה

 תקציר בעברית - English Abstract

 

תרביץ, כרך פ"ב, חוברת ג', תשע"ד

עורכים:  שולמית אליצור, מנחם קיסטר, קטרינה ריגו

משה הלברטל ואהרון שמש, על המיאון: תולדותיה הסבוכות של תופעה הלכתית חריגה

תקציר בעברית - English Abstract

שולמית אליצור, להיקפה הקדום של פרשת שקלים

תקציר בעברית - English Abstract

גדעון בוהק, היכלות גנוזים: לקראת שחזור חיבור היכלות לא ידוע מגניזת קהיר

 תקציר בעברית - English Abstract

אברהם גרוסמן, רישומם של ר' שמואל 'החסיד' הספרדי ורעואל הביזנטי בבית מדרשו של רש"י

תקציר בעברית - English Abstract

עידית עינת־נוב, על היבט אחד של אמנות הסיפור במקאמה העברית: אי הוודאות כעיקרון פואטי – קריאה ב'נאום אשר בן יהודה' לשלמה אבן צקבל

 תקציר בעברית - English Abstract

 

תרביץ, כרך פ"ב, חוברת ב', תשע"ד

עורכים:  שולמית אליצור, מנחם קיסטר, קטרינה ריגו

אלכסנדר רופא, תיקון הפורענות במסירת המקרא

תקציר בעברית - English Abstract

יונתן פיינטוך, על נוסח קדום מן הגניזה של אגדה אחת בבבלי ועל שלבי התפתחותה

תקציר בעברית - English Abstract

אבי שמידמן, קינות לעשרה בטבת ולשבעה עשר בתמוז

תקציר בעברית - English Abstract

אברהם פרנקל, 'שעיר וחותנו סערוני' - מלכויות וגזרותיהן בפיוטי איטליה הקדומים

תקציר בעברית - English Abstract

צחי וייס, 'רוב הטועים במלכות הם טועים': עבודת השכינה בקבלה המוקדמת

תקציר בעברית - English Abstract

ציפי קויפמן, 'והנה בקהלת מהביל הכל ובשיר השירים היפוך מזה': לדרכו של ר' שמחה בונים מפשיסחה

תקציר בעברית - English Abstract

 

 

תרביץ, כרך פ"ב, חוברת א', תשע"ד

עורכים:  שולמית אליצור, מנחם קיסטר, קטרינה ריגו

יאיר לורברבוים, גזרת מלך וגזרת הכתוב בספרות התלמודית

תקציר בעברית - English Abstract

מנחם קיסטר, מטטרון והאל ובעיית שתי הרשויות: לבירור הדינמיקה של מסורות, פרשנות ופולמוס

תקציר בעברית - English Abstract

יוסף עופר ואלכסנדר לובוצקי, המסורה למקרא כנוהל תיקון שגיאות

תקציר בעברית - English Abstract

אורי ארליך ואבי שמידמן, 'אמן בימינו...': התהוותה של פסקה חדשה בין ברכת ירושלים לברכת 'הטוב והמיטיב' בברכת המזון

תקציר בעברית - English Abstract

מתי הוס, קטע גניזה נוסף של פתיחת 'נאום טוביהו בן צדקיהו' ליוסף אבן שמעון

תקציר בעברית - English Abstract

אברהם (רמי) ריינר, תקנה, הלכה ומה שביניהן: הלכות גיטין לרבנו תם כמראה חברתית

תקציר בעברית - English Abstract

מעוז כהנא, המהפכה המדעית וקידוד מקורות הידע: רפואה, הלכה ואלכימיה, המבורג–אלטונה, 1736

תקציר בעברית - English Abstract

 

 

תרביץ, כרך פ"א, תשע"ג

'ליעקב מנחה היא שלוחה' - קובץ מאמרים מוגש לפרופסור יעקב זוסמן בהגיעו לגבורות מאת תלמידיו ועמיתיו

עורכים: חוה טורניאנסקי, ישראל י' יובל, מנחם כהנא

שלמה נאה, מסורת ופרשנות במשנת ארבעה חותמות ובתלמוד שעליה

תקציר בעברית - English Abstract

דוד הנשקה, על רובדי הגדת פסח במשנה

תקציר בעברית - English Abstract

דוד רוזנטל, על שלב נוסף בתולדות נוסח המשנה

תקציר בעברית - English Abstract

ירחמיאל ברודי, משנה ושתי גרסותיה בתלמודה של ארץ ישראל

תקציר בעברית - English Abstract

משה בר אשר, על כללים ופרטים בתצורת השם במשנה

תקציר בעברית - English Abstract

דניאל בויארין, שוב לעניין שתי רשויות במכילתא

תקציר בעברית - English Abstract

מנחם קיסטר, 'פנים בפנים': תפיסות דמות האל במדרשים וקשריהן לטקסטים נוצריים

תקציר בעברית - English Abstract

מנחם כהנא, 'כי תבאו אל הארץ': מחלוקת התנאים ופשרה האקטואלי

תקציר בעברית - English Abstract

יוסף תבורי, הברייתא של ארבעת הבנים

תקציר בעברית - English Abstract

משה עסיס, עוד לבעיית עריכתה של מסכת נזיקין ירושלמי

תקציר בעברית - English Abstract

בנימין אליצור, 'תורה נתונה בתוכו': כתב יד מן הגניזה לירושלמי שקלים לנוסחיו

תקציר בעברית - English Abstract

יואב רוזנטל, שילובן של סוגיות למשנה מידות בבבלי תמיד

תקציר בעברית - English Abstract

רוני שויקה, לוחות האבן, התורה והמצוה

תקציר בעברית - English Abstract

ורד נעם, האם הכירו חז"ל את כתבי יוסף בן מתתיהו?

תקציר בעברית - English Abstract

חגי בן שמאי, יוהר: גילגוליה של מילה מפרסית בינונית אל הארמית־היהודית ואל העברית הביניימית

תקציר בעברית - English Abstract

חננאל מאק, דרשו וגם פשטן: ר' משה הדרשן מבשר פרשנות הפשט למקרא

תקציר בעברית - English Abstract

שמחה עמנואל, מגוף ראשון לגוף שלישי: פרק בתרבות הכתיבה באשכנז בימי הביניים

תקציר בעברית - English Abstract

מנחם שמלצר, ממכתבי אביגדור אפטוביצר אל שלום שפיגל

תקציר בעברית - English Abstract

ספרים שנתקבלו במערכת

 

 


בניית אתרים ICS   © 2006 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים