המכון למדעי היהדות על שם מנדל
 
עוד בפרק זה:  
  הארכיון והמוזיאון לתאטרון ע"ש גור
  רוח צעירה - תכנית מצטיינים במדעי הרוח
  מפעל המקרא
  בית הספר לאמנויות
  בית הספר לספרות
  המכון לארכאולוגיה
  המכון ללימודי אסיה ואפריקה
  המכון לתרבויות המערב
  ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
  המרכז להוראת תרבות ישראל באוניברסיטאות בעולם
  יחידות אחרות
  המכון ללימודי אסיה ואפריקה
  מזכירות לענייני הוראה
  המרכז לשפה לוגיקה וקוגניציה
  בית הספר למדעי הלשון
  המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם
  המדור לתיעוד בעל פה
  המרכז לשפה,לוגיקה וקוגניציה
  מרכז כתיבה
  תוכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בקרב המגזר הערבי ובני המיעוטים
המכון למדעי היהדות על שם מנדל פרסומים שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום

 

כתב עת מדעי המוקדש  למחקר המדעי של המקרא על כל היבטיו ולחקר המזרח הקדום, בתחומיו הרבים ובזיקתו למקרא ולתולדות עם ישראל בעת העתיקה.  המאמרים בשנתון דנים, בין היתר,  בטקסטים ופרשנותם, דרכי הספרות, אמנות ודעות, היסטוריה והיסטוריוגרפיה, דת ופולחן, חברה ומדינה ועוד. העורך של אחד עשר הכרכים הראשונים היה פרופ' משה וינפלד.

יצאו לאור עשרים וחמישה כרכים של השנתון

העורכת: נילי ואזנה

 

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום, כרך כה, תשע"ז

עורכת: נילי ואזנה

 

נילי ואזנה, דבר העורכת

 

הספדים

גרשון גליל, פרופ' זכריה קלאי ז"ל (1923-2016)

עמיחי מזר, פרופ' טרודה דותן ז"ל (1922-2016)

 

מקרא

דוד פרנקל, צורתו הסופית של סיפור אונס דינה לאור ביקור הנוסח והעריכה

תקציר בעברית - English Abstract

נועם מזרחי, ממימרת חכמה להמנון תהילה: הנוסח, הלשון וההתהוות הספרותית של ירמיה י 12-13

 תקציר בעברית - English Abstract

מרים סקלרץ, מזמור קמב – מבנה ומשמעות: המשורר מול אלוהיו, מול אויביו ומול עדתו

תקציר בעברית - English Abstract

נפתלי ש' משל, אירוניה דרמטית וכפל משמעות בספר איוב

תקציר בעברית - English Abstract

אמיתי ברוכי־אונא, אלה אלוהיך אשר העלוך: צורות הרבים המתייחסות לשם 'אלהים' והקריאה הפולחנית הישראלית

תקציר בעברית - English Abstract

 

המקרא והמזרח הקדום

שירה ג' גולני, '(ולא) יהיה בהם נגף בפקֹד אֹתם' (שמות ל 12) מפקד וזיקתו למגפה במקרא על רקע המזרח הקדום

תקציר בעברית - English Abstract

מרדכי כוגן, השבת האימפריה לקדמותה: מסע המלחמה של סרגון ב׳ למערב בשנת 720/19 לפסה״נ

תקציר בעברית - English Abstract

 

תולדות הפרשנות

דויד קופליוביץ', שנוא על רוב אחיו: תפקידו הטיפולוגי של הנביא ירמיהו בספר 'תולדות מלחמת היהודים ברומאים'

תקציר בעברית - English Abstract

יהונתן יעקבס, 'המשל הסיפורי' בפרשנות צפון צרפת במאות האחת עשרה והשתים עשרה (ר' יוסף קרא; ר' יוסף  בכור שור; ר' אליעזר בלגנצי)

תקציר בעברית - English Abstract

יצחק גוטליב וסטיוארט ונינג, רופרט מדויץ והפרשנות היהודית על סיפור יוסף

תקציר בעברית - English Abstract

איתמר כסלו, תרומת החיבור 'מנחת יהודה' לבירור נוסח פירוש רשב"ם לתורה

תקציר בעברית - English Abstract

יוחנן קאפח, 'מגיד משנה' לר' יוסף חיון: מהדורה חדשה

תקציר בעברית - English Abstract

 

ביקורת ספרים

טובה פורטי, 'בטן האדם רחבה משני אסמים ומלאה בכל תשובה' (הוראת אני)

[על: נילי שופק, 'אין אדם שנולד חכם': חכמת מצרים הקדומה וזיקתה למקרא (ספריית האנציקלופדיה עמ', xii + 330 + המקראית לב), ירושלים: מוסד ביאליק, תשע"ו, יח תקציר באנגלית, איורים וטבלאות]

 

 

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום, כרך כד, תשע"ו

נילי ואזנה, דבר העורכת

ברוך יעקב שוורץ, מנחם הרן ז"ל (1924 - 2015)

 

 

מקרא

יאיר זקוביץ, קונקרטיזציה של מטפורות ולשון מטפורית בפרשנות המקרא – פנימית וחיצונית

תקציר בעברית - English Abstract

לאה יעקבזן, למשמעות דברי אלישע 'אשקה־נא לאבי ולאמי ואלכה אחריך' (מלכים א, יט 20 א)

 תקציר בעברית - English Abstract

חיים כהן, המילה היחידאית 'דְּיוֹ' בהקשר 'ואני כתב על־הספר בַּדְּיוֹ' (ירמיה לו 18): 'רע לא נאמן' – בעקבות אי הכרת בעלי המסורה במילת היחס המקראית 'בְּדֵי' במובן 'לְ, עבור'

תקציר בעברית - English Abstract

חוה שלום גיא 'והארץ אשר נתתה לאבֹתינו ... הנה אנחנו עֲבָדים עליה': למגמת תפילת הווידוי בנחמיה ט 37-6 ולנסיבות חיבורה

תקציר בעברית - English Abstract

 

המקרא והמזרח הקדום

אורי גבאי, הקינות הפולחניות השומריות: בין היסטוריה, זיכרון ותאולוגיה

תקציר בעברית - English Abstract

נילי סמט, קריאה היסטורית בטקסטים ספרותיים: קינות הערים השומריות כמקרה בוחן

תקציר בעברית - English Abstract

אליעזר (אד) גרינשטיין, קול האישה במגילת איכה פרק ג

תקציר בעברית - English Abstract

יעקב קליין, 'בת ציון' במגילת איכה ו'האלה המקוננת' בספרות המסופוטמית

תקציר בעברית - English Abstract

שלמה בכר, שלושה מופעים לדמות אחת במגילת שיר השירים: מיהי 'העולה', 'הנשקפה' ו'המתרפקת'?

תקציר בעברית - English Abstract

 

תולדות הפרשנות

נַחֵם אילן, 'למה' בהוראת 'לֹא/אַל' בתרגומי רס"ג ובפירושיו

תקציר בעברית - English Abstract

דוד שניאור, סוגיית מפות רש"י למקרא: מחקרן והיעדרן ממהדורות הדפוס של פירושו

תקציר בעברית - English Abstract

ערן ויזל, ר' דוד קמחי על ההתגלות האלוהית למחברי ספרי המקרא

תקציר בעברית - English Abstract

מרים סקלרץ, דרכו של רמב"ן באימוץ דברי ראב"ע והבאתם שלא בשם אומרם

תקציר בעברית - English Abstract

 

ביקורת ספרים

משה ענבר, דרך המלך: לחקר המסורות על חיי ירמיהו

[על: רוני גולדשטיין, 'חיי ירמיהו: גלגולי המסורת על נביא החורבן עד שלהי התקופה המקראית' (ספריית האנציקלופדיה המקראית ל, בעריכת שמואל אחיטוב), ירושלים: מוסד ביאליק, ירושלים, והמכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"ג]

אוריאל סימון, דרך הפשט של ר' אברהם אבן עזרא

איילת סיידלר, רד"ק בין מסורת לחידוש

[על: Naomi Grunhaus, The Challenge of Received Tradition: Dilemmas of Interpretation in Radakʼs Biblical Commentaries,  Oxford: Oxford University Press, 2013 ]

 

 

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום, כרך כג, תשע"ד

טובה פורטי, פרופ' אביגדור ויקטור הורוויץ ז"ל (1948 – 2013)

יורם כהן, פרופ' איתמר זינגר ז"ל (1946 – 2012)

יגאל לוין, פרופ' אנסון פ' רייני ז"ל (1930 – 2011)

 

מקרא

אריאל קופילוביץ, תורת המלחמה: עיון בסיפור מלחמת ישראל ומדין (במ' לא)

תקציר בעברית - English Abstract

יעקב דולגופולסקי־גבע, 'את סוסיהם תעקר ואת מרכבֹתיהם תשרֹף באש' (יהו' יא 6): זיהוי הסוס והרכב עם אויבי ישראל בספרות המקרא

 תקציר בעברית - English Abstract

 

המקרא ועולמו

אסתר הבר, ילקוט השורשים השלם למילים ולצורות הכנעניות מלוחות אל־עמארנה

תקציר בעברית - English Abstract

עירית ציפר, '[...] מלך יהיה עלינו. והיינו גם אנחנו ככל הגוים [...]' (שמ"א ח 19): מלך ישראל באמנות

תקציר בעברית - English Abstract

גיא דרשן, סיפור בני האלוהים ובנות האדם (בר' ו 1– 4) לאור 'קטלוג הנשים' ההסיודי

תקציר בעברית - English Abstract

אמיתי ברוכי־אונא, רישום דרך באכדית: מימי ממלכת אכד עד האימפריה האשורית

תקציר בעברית - English Abstract

יורם כהן, יצירת החכמה האכדית 'שמע את העצה' – בין חכמה מסורתית לחדשנות מרדנית

תקציר בעברית - English Abstract

 

תולדות הפרשנות

יהונתן יעקבס, פירוש 'לקח טוב' על שיר השירים: מקומו בתולדות פרשנות שיר השירים ויחסו לפירוש רש"י למגילה

תקציר בעברית - English Abstract

מרים סקלרץ, רמב"ן כפרשן האגדה במהלך פירושו לתורה

תקציר בעברית - English Abstract

דוד שניאור, תוספות ותיקוני נוסח גאוגרפיים בפירוש רמב"ן לתורה

תקציר בעברית - English Abstract

 

ביקורת ספרים

יאיר שגב, חיבור התורה ונביאים ראשונים – הצעה חדשה ממזרח אירופה

[על: : Bartosz Adamczewsky, Retelling the Law Genesis, Exodus-numbers, and Samuel-Kings as Sequential Hypertextual Reworkings of Deuteronomy, 281 Frankfurt a. Main 2012, 376 pp.]

שמחה קוגוט, משנתו הפרשנית של ר' אברהם אבן עזרא באוזן בוחנת ומַבחינה

[על: אוריאל סימון, אוזֶן מִלין תִּבְחן, רמת גן תשע"ג, 557 עמ']

שרה יפת, בעקבות ספרו של פרופ' אורי סימון: 'אוזֶן מִלין תִּבְחן': מחקרים בדרכו הפרשנית של ר' אברהם אבן עזרא

אהרן מונדשיין, על ספרו של אוריאל סימון: 'אוזֶן מִלין תִּבְחן': מחקרים בדרכו הפרשנית של ר' אברהם אבן עזרא

 

הגשת כתבי יד:

יש להגיש את המאמרים בלוויית שני תקצירים, בעברית ובאנגלית לכתובת

שנתון, החוג למקרא, המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים, דוא"ל: shnaton@gmail.com

כתבי יד יוכנו בהתאם ל"כללים להתקנת כתבי יד המוצעים לפרסום בשנתון",  שהופיעו בשנתון, כרך 15, עמ' 347-52.

בניית אתרים ICS   © 2006 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים