המכון למדעי היהדות על שם מנדל
 
עוד בפרק זה:  
  הארכיון והמוזיאון לתאטרון ע"ש גור
  רוח צעירה - תכנית מצטיינים במדעי הרוח
  מפעל המקרא
  בית הספר לאמנויות
  בית הספר לספרות
  המכון לארכאולוגיה
  המכון ללימודי אסיה ואפריקה
  המכון לתרבויות המערב
  ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
  המרכז להוראת תרבות ישראל באוניברסיטאות בעולם
  יחידות אחרות
  המכון ללימודי אסיה ואפריקה
  מזכירות לענייני הוראה
  המרכז לשפה לוגיקה וקוגניציה
  בית הספר למדעי הלשון
  המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם
  המדור לתיעוד בעל פה
  המרכז לשפה,לוגיקה וקוגניציה
  מרכז כתיבה
  תוכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בקרב המגזר הערבי ובני המיעוטים
המכון למדעי היהדות על שם מנדל פרסומים מסורות

 

סדרת מחקרים  במסורות הלשון של העברית והארמית, כפי שהם באים לידי ביטוי בקריאה המסורתית של טקסטים קלאסיים וליטורגיים, בשפות היהודיות המדוברות ובקריאה המסורתית של התרגומים של טקסטים בעברית ובארמית.  בכתב העת מופיעים מאמרים העוסקים במרכיב העברי בלשונות היהודים.  הסדרה מוצא לאור על ידי המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהן – המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל. 

הופיע עתה כרך יג-יד.

עורכים: אהרן ממן, שמואל פסברג

הגשת כתבי יד:

העורכים, מסורות, החוג ללשון עברית, המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים, טל:  02-5883558, דוא"ל: fassberg@mscc.huji.ac.il,  maman@mscc.huji.ac.il.

 

כללי התקנת כתבי יד המוצעים לפרסום בכתבי העת של המכון

בניית אתרים ICS   © 2006 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים