המכון למדעי היהדות על שם מנדל
 
עוד בפרק זה:  
  כתבי עת
  ספרים
  איטליה
  מחקרים בלשון
  מחקרי ירושלים במחשבת ישראל
  מחקרי ירושלים בספרות עברית
  מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי
  מסורות
  עדה ולשון
  שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום
  תרביץ
  Hispania Judaica Bulletin
המכון למדעי היהדות על שם מנדל פרסומים כתבי עת

איטליה – כתב עת לחקר תולדותיהם תרבותם וספרותם של יהודי איטליה

כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה בכל הדורות, יוצא לאור מטעם המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל באוניברסיטה העברית. המערכת מעודדת פרסום של מחקרים אינטר-דיסציפלינאריים משווים בין המרחב התרבותי של היהודים לבין המרחב של "העולם הגדול", למען חיזוק הגשר בין התרבות היהודית הייחודית לבין התרבות האיטלקית.

 

היספניה יודאיקה

כתב עת היוצא בשפה האנגלית מטעם מפעל "היספניה יודאיקה" במכון למדעי היהדות ע"ש מנדל באוניברסיטה העברית, המוקדש באופן בלעדי לתולדותיהם, תרבותם, הגותם, ספרותם, אומנותם ולשונותיהם של היהודים בחצי האי האיברי. כתב העת הוא היחיד בעולם המוקדש ליהודי ספרד ופורטוגל, ובו מאמרים מכל התחומים במדעי היהדות.

 

מגילות

כרך ראשון של כתב העת מגילות יצא בשנת תשס"ג, ומטרתו המוצהרת היתה להיות במה למחקרים בעברית על מגילות מדבר יהודה. כתב העת נוסד בסמוך לסיום פרסומן של כל המגילות, והוא נועד למלא את החסר בפרסומים בעברית בנושא. 
העורכים המייסדים של כתב העת הם פרופ' דבורה דימנט ופרופ' משה בר-אשר, ובעריכתם יצאו תשעה כרכים (שנים מהם כפולים). תשעה כרכים אלה הוצאו בשיתוף אוניברסיטת חיפה ומוסד ביאליק. 
רוב המאמרים בכרכים השונים הינם עיבודים להרצאות שניתנו בסדנת חיפה השנתית לחקר מגילות קומראן, ועליהם נוספו מאמרים אחרים של חוקרים מן התחום או מתחומים קרובים. המאמרים כוללים מהדורות חדשות לטקסטים, פרשנות, שאלות לשון ונוסח, דיון בענייני אמונות ודעות במגילות קומראן וביקורות על ספרים חדשים.
החל מכרך י' כתב העת "מגילות" יוצא בשיתוף אוניברסיטת חיפה (הפקולטה למדעי הרוח) ומרכז אוריון לחקר מגילות מדבר יהודה באוניברסיטה העברית. העורכים הם: ד"ר יונתן בן-דב ופרופ' מנחם קיסטר.


 

מחקרים בלשון

קובצי מחקרים בלשון העברית והארמית לתולדותיה ובתולדות המחשבה הדיקדוקית העברית יוצאים לאור אחת לשנתיים מטעם החוג ללשון העברית האונ` העברית בירושלים, מזה 21 שנה. המאמרים המתפרסמים בכתב העת "מחקרים בלשון" עוברים ביקורת עמיתים (PEER REVIEW) כמקובל במאמרים שפיטים.

 

מחקרי ירושלים במחשבת ישראל

כתב עת מחקרי של המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, המוקדש לעיון במחשבה לדורותיה. בשיתוף עם המרכז לחקר הקבלה ע"ש גרשם שלום, מפרסם כתב העת גם את דברי הכנסים הבינלאומיים לתולדות המיסטיקה היהודית הנערכים לזכרו של גרשם שלום.

 

מחקרי ירושלים בספרות עברית

כתב העת העיקרי של המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל בתחום המחקר העברי של ספרות עם ישראל לדורותיה, הרואה את הספרות העברית כרצף תרבותי מתמשך שראשיתו במקרא, ומוקדש בו מקום לכל ענפיה של הספרות: ספרות האגדה והמדרש, הפיוט ושירות החול של ימי הביניים, הפרוזה של ימי הביניים והספרות החסידית, ספרות ההשכלה והספרות העברית של מאה השנים האחרונות. בכתב העת מוקדש מקום נכבד לפרסום טקסטים חדשים, וכן ביקורות וסקרים של חומר ספרותי מחקרי שהופיע בישראל ובחו"ל.

 

מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי

כתב העת היחיד בעברית העוסק במכלול תחומי הפולקלור והתרבות העממית, אשר הציב את אמות המידה של העיסוק המדעי בפולקלור בישראל. המאמרים דנים, בין היתר, בתיאוריה של פולקלור, פולקלור של קבוצות אתניות בישראל, ספרות עממית, אמנות עממית, מנהג, מגיה, וקשרי גומלין בין ספרות לפולקלור.

 

מסורות – מחקרים במסורות הלשון ובלשונות היהודים

סדרת מחקרים במסורות הלשון של העברית והארמית, כפי שהם באים לידי ביטוי בקריאה המסורתית של טקסטים קלאסיים וליטורגיים, בשפות היהודיות המדוברות ובקריאה המסורתית של התרגומים של טקסטים בעברית ובארמית. בכתב העת מופיעים מאמרים העוסקים במרכיב העברי בלשונות היהודים. הסדרה מוצא לאור על ידי המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהן – המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל.

 

עדה ולשון

סדרה מיסודו של פרופ' ש' מורג ז"ל ובעריכתו, שבה יצאו לאור עד כה 25 כרכים, במסגרת המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל, המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל. כל כרך מיוחד של עדה ולשון מוקדש למונוגרפיה באחת הסוגיות הנוגעות למסורות הלשון של קהילות ישראל, בין על יסוד מסורות קריאה מוקלטות, בין על יסוד כתבי יד עתיקים.

 

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום

כתב עת מדעי המוקדש למחקר המדעי של המקרא על כל היבטיו ולחקר המזרח הקדום, בתחומיו הרבים ובזיקתו למקרא ולתולדות עם ישראל בעת העתיקה. המאמרים בשנתון דנים, בין היתר, בטקסטים ופרשנותם, דרכי הספרות, אמנות ודעות, היסטוריה והיסטוריוגרפיה, דת ופולחן, חברה ומדינה ועוד. העורך של אחד עשר הכרכים הראשונים היה פרופ' משה וינפלד.

 

תרביץ – רבעון למדעי היהדות

כתב העת העברי האקדמי היחיד המוקדש לכלל מדעי היהדות. כתב העת הוא כלי הביטוי המרכזי להתפתחויות החשובות ביותר במדעי היהדות בדורנו, ומשתתפים בו גדולי החוקרים במקצועות השונים של מדעי היהדות בארץ ובעולם וגם חוקרים צעירים אשר מתחילים להשאיר אותותיהם בחקר מדעי היהדות.

 

International Journal for Jewish Studies in Russian (Vestnik eveiskogo universiteta)

כתב העת המוביל בשפה הרוסית (עם תקצירים באנגלית) העוסק בכל תחומי מדעי היהדות. פרסום משותף של האוניברסיטה העברית בירושלים, האוניברסיטה הממלכתית של מוסקבה ובית הספר הגבוה למדעי היהדות ע"ש דובנוב בשיתוף עם אגודת גשרי תרבות. כתב העת מוקדש למאמרים מקוריים ומתורגמים של חוקרים רוסיים, ישראליים ואחרים במגוון רחב של נושאים העוסקים בהיסטוריה של עם ישראל ובתרבות ישראל, וכן לפרסום מסמכים היסטוריים. Vestnik מהווה פורום לתלמידי מחקר וחוקרים צעירים במרכז ללימודי יהדות ותרבות ישראל (במוסקבה) לפרסם את מחקריהם.

 

Jews in Russia and Eastern Europe

 

The International Center for University Teaching of Jewish Civilization

בניית אתרים ICS   © 2006 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים