האוניברסיטה העברית בירושלים
  הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי הרוח יחידות אקדמיות
יחידות אקדמיות  תוכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בקרב המגזר הערבי ובני המיעוטים

 

שלום רב,

קיבלנו מות"ת את ה"קול קורא" המיועד לדוקטורנטים מהחברה הערבית ומבני המיעוטים, למחזור יב' (תשע"ד- תשע"ו).

לתשומת לבכם:

א. גובה המלגה יעמוד במחזור יב' (החל משנה"ל תשע"ד) על סך 62,200 ₪ כאשר הסכום מחולק כדלקמן: 52,200 ₪ לשנה הקצבת ות"ת ו-10,000 שישולמו ע"י מנחה/חוג/פקולטה.

ב. הסכום עבור הוצאות מחקר, שיועמד לרשות כל מלגאי ע"י מנחה/חוג/הפקולטה, יהיה בגובה של 10,000 ₪.

למען הסר ספק, אדגיש ששינויים אלו תקפים אך ורק עבור מועמדים אשר יקבלו את המלגה החל משנה תשע"ד (מחזור יב') והתלמידים שהתחילו לקבל את מלגת הנ"ל בתשע"ג (מחזור יא').

לטופס מועמדות לחצו כאן

לתקנון המלגה לחצו כאן

לטבלא המרכזת לחצו כאן

נא למלא את הטבלא המרכזת עם כל הפרטים הנדרשים ולשלוח באימייל לרחל נתן

יש להגיש את החומר, מודפס (אין למלא את טופס בכתב יד), ב- 4 עותקים (*אם המועמדים מצרפים תמונה ולא מכניסים אותה לקובץ לפני ההדפסה, אנא בדקו שבגב כל תמונה, רשום שמו/ה של המועמד/ת).

כדי שנעמוד בלו"ז של ות"ת, אני מבקשת לקבל את תיקי המועמדים לא יאוחר מיום ה' 2.05.2013.

בכל שאלה אתם מוזמנים לפנות לרחל נתן בכתובת rachelna@savion.huji.ac.il

 

הארכיון והמוזיאון לתאטרון ע"ש גור
רוח צעירה - תכנית מצטיינים במדעי הרוח
מפעל המקרא
בית הספר לאמנויות
בית הספר לספרות
המכון לארכאולוגיה
המכון ללימודי אסיה ואפריקה
המכון לתרבויות המערב
ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
המרכז להוראת תרבות ישראל באוניברסיטאות בעולם
יחידות אחרות
המכון ללימודי אסיה ואפריקה
מזכירות לענייני הוראה
המרכז לשפה לוגיקה וקוגניציה
בית הספר למדעי הלשון
המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם
המדור לתיעוד בעל פה
המרכז לשפה,לוגיקה וקוגניציה
מרכז כתיבה
תוכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בקרב המגזר הערבי ובני המיעוטים
בניית אתרים ICS © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים