האוניברסיטה העברית בירושלים/הפקולטה למדעי הרוח
תלמוד והלכה
תלמוד והלכה
 

החוג לתלמוד והלכה מקנה לתלמידים ידיעה במקורות ההלכה והאגדה והבנה מעמיקה בהם. מקורות אלו כוללים את ספרות התורה שבעל-פה: המשנה, התוספתא, התלמוד הבבלי והירושלמי, מדרשי ההלכה והאגדה, ספרות הגאונים והראשונים וראשוני האחרונים בפרשנות התלמוד ובפסק ההלכה.

דרך הלימוד היא ביקורתית והיסטורית-פילולוגית בתחומי תולדות ההלכה והתפתחותה מראשיתה ועד לעריכת התלמוד; האמונות והדעות בתקופת המשנה והתלמוד וקשריהן עם ההשקפות הדתיות של המקרא ושל הספרות החיצונית וההלניסטית; התהוות התלמודים ותולדות נוסחם; תולדות הספרות הרבנית על כיווניה העיקריים.

ראש החוג: פרופ' שלמה נאה.

יועץ החוג לבוגר ולמוסמך : ד"ר יואב רוזנטל

מלגת לימודים בחוג לתלמוד לשנת תשע"ו לחצו כאן

 

בניית אתרים ICS האתר עודכן לאחרונה ב 31/05/2016 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים