היספניה יודאיקה
 
עוד בפרק זה:  
  מסמכים לאחר 1492
היספניה יודאיקה מקורות מסמכים לאחר 1492

The late Prof. Beinart of blessed memory was the founder of Hispania Judaica. He has left behind him a legacy that forms a very important part of the history of the Jews in Sefarad and his works constitute a fundamental pillar of Judeo-Hispanic studies.

By presenting the academic world, scholars dedicated to Sefardi studies and Hispanists, this important collection of sources prepared by the late Prof. Haim Beinart, Hispania Judaica pays tribute to his memory. 

  

 

                               תנוח נפשו צרורה בצרור החיים

 הקדמה על ידי פרופ' חיים ביינארט

מפתחות ותעודות

 

בניית אתרים ICS   © 2006 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים