המדור לתיעוד בעל פה
 
המדור לתיעוד בעל פה האגודה הישראלית לתיעוד בעל פה

  

  אגודה ישראלית לתיעוד בעל-פה

ע"ר 58-038-066-5

 

התעוד בעל-פה הוא כלי עזר מחקרי מן המעלה הראשונה בתחומי מחקר רבים ומגוונים, כגון היסטוריה, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה, פולקלור, עבודה סוציאלית וגנאולוגיה. העיסוק בתעוד בעל-פה אינו רק עניין לחוקרים: הוא מהווה נקודת מפגש להיסטוריונים ולחוקרים במדעי החברה והתרבות עם עבודה במערכות כארכיונים, מוסדות חינוך ושירותים קהילתיים.

 

בשנים האחרונות גברה מאד ההתעניינות והמודעות הציבורית באפשרויות הרבות הגלומות בתעוד בעל-פה. נתברר שישנו מכנה משותף במתודולוגיה של איסוף הראיונות ושימורם, וקיימים צרכים משותפים, כגון הכשרת עובדים ופיתוח נהלים אתיים ומקצועיים. אין ספק שהתעוד בעל- פה הוא מקצוע הראוי להכרה.

- אסיפת היסוד של האגודה הישראלית לתעוד בעל- פה התקיימה ב- 26 במרץ 2001 באוניברסיטה העברית בירושלים.

 

- המזכירות הזמנית של האגודה נמצאת במדור לתעוד בעל- פה, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים, טלפון: 02-5882372.

- האגודה נרשמה כחוק ברשם העמותות ביום 15 באוקטובר 2001.

- דמי החבר לשנה: ליחידים- 50 ש"ח, למוסדות- 500 ש"ח.

 

מטרות האגודה:

1. עידוד וטיפוח פרוייקטים לתעוד בעל-פה במטרה ליצור מקורות מגוונים ומהימנים למחקר היסטורי, בתחומים שונים של מדעי הרוח והחברה.

2. עידוד יצירת תעוד בעל-פה בקרב מגזרים שונים של האוכלוסייה בישראל שיש בו תרומה לשימור הזיכרון הקולקטיבי.

3. טיפוח התאום בין הגורמים העוסקים בתעוד בעל-פה ויצירת מאגר מידע מרכזי ממוחשב של מכלול הראיונות שנערכו בארץ.

4. גיוס כספים לתמיכה בפרוייקטים ייחודיים הראויים לתעוד בעל-פה.

5. העלאת רמת העוסקים בתעוד בעל-פה באמצעות הכשרה מקצועית של מתעדים.

6. גיבוש נהלי עבודה מקובלים לתעוד בעל-פה כולל קביעת כללים אחידים למינוח ומפתוח נושאי.

7. טיפול בהיבטים המשפטיים של התעוד בעל-פה.

8. מתן עידוד וסיוע בשימור תעוד בעל-פה.

9. הפצת מידע בתעוד בעל פה והגברת המודעות הציבורית לנושא.

10. קיום קשרים מקצועיים עם מוסדות וגורמים בחו"ל העוסקים בתעוד בעל-פה, בעיקר בנושאים יהודיים.

 

אנו מזמינים אתכם להצטרף לאגודה באמצעות הספח שלהלן, בצירוף דמי חבר. את ההמחאה יש לרשום לפקודת "אגודה ישראלית לתעוד בעל-פה"

.המזכירות:

המדור לתעוד בעל-פה, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים 91905

טלפון: 02-5882372, 02-5881873

פקס: 02-5881243

דוא"ל: ohd@h2.hum.huji.ac.il

 


 


 

 

בניית אתרים ICS   © 2006 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים