היספניה יודאיקה
 
עוד בפרק זה:  
  הארכיון והמוזיאון לתאטרון ע"ש גור
  רוח צעירה - תכנית מצטיינים במדעי הרוח
  מפעל המקרא
  בית הספר לאמנויות
  בית הספר לספרות
  המכון לארכאולוגיה
  המכון ללימודי אסיה ואפריקה
  המכון לתרבויות המערב
  ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
  המרכז להוראת תרבות ישראל באוניברסיטאות בעולם
  יחידות אחרות
  המכון ללימודי אסיה ואפריקה
  מזכירות לענייני הוראה
  המרכז לשפה לוגיקה וקוגניציה
  בית הספר למדעי הלשון
  המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם
  המדור לתיעוד בעל פה
  המרכז לשפה,לוגיקה וקוגניציה
  מרכז כתיבה
  תוכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בקרב המגזר הערבי ובני המיעוטים
היספניה יודאיקה מקורות מקורות

* As a Historian, Prof. Beinart was mostly interested in the Historical aspect of the documents below. His transcription was not necessarily made according to the acceptable scientific philological rules. A researcher who is interested to see the original file, can visit this website: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet

Documents

 

YEAR 1492

April

Doc. 1. Order of Expulsion.
Santa Fe, 31 March 1492
Text published in Avila.

Doc. 2. RGS 9 No 1141 fol.122
Santa Fe, 10 April 1492
Samuel Aben Hayon complained to the Crown on certain Jews who, in a litigation which he had against them in 1490, appealed to Abraham Senior. He ordered that no Christian judge shall pass judgment in the case. If he will transgress the order, he will be excommunicated from the Jewish Community and a fine of 10.000 maravedí and other punishments will be imposed on him. He is restricted from appealing to the local judges. His witnesses are Christians. The corregidor of Murcia is ordered to attend to his request. No punishment should be imposed on Samuel Aben Hayon.

Doc 3. RGS 9 No 1167 fol.149
Santa Fe, 13 April 1492
The Crown grants a writ to Marina Sánchez, inhabitant of Badajoz, addressed to the corregidor of Badajoz. Two Jews have sequestrated her and her sons' property and have caused her loss and damage. The corregidor is ordered to investigate the decision if made in favor of the Jews.

Doc. 4. RGS 9 No 1171 fol.181
Santa Fe, 13 April 1492
The Crown orders the corregidor of Murcia and Lorca, Juan Pérez de Baradas, to summon without delay Fernando de Encinas and Salamon Abenturiel, inhabitant of Murcia or Lorca, and to decide on the claim of Fernando de Encinas, a merchant in the Royal Court, against Salamon Abenturiel. Abenturiel and his sons owe him 24,000 maravedí and Encinas fears that they intend to leave the town where he lives.

Doc. 5. RGS 9 No 1180 fol. 146
Santa Fe, 14 April 1492
Juan González Cepal, inhabitant of Gata, appealed to the Crown. In 1485 and 1486 he leased the alcabala taxes of Gata from Lumbroso, a Jew who lived in Ciudad Rodrigo. He paid Lumbroso in full. A fire in Ciudad Rodrigo in the house of the justice Juan Alvares de Mirantes destroyed all the documents concerning payments. Now Lumbroso has demanded payment again. González Cepal’s appeal to the accountants of the Crown was rejected and he was made to pay 26.000 maravedí for the lease and 30.000 maravedí court expenses. Juan González of Plasencia is ordered to attend to the plea and to take guarantees from Lumbroso for the sum demanded or else to impound his property

Doc. 6. RGS 9 No 1211 fol. 282
Valladolid, 16 April 1492 Regest
Yuça Serrano, a Jew, and Pero Gómez, a notary, inhabitants of Guadalajara, and Garci Fernández de Concha, executors of the wills of the minors Alfonso Martín Sánchez and María his wife, deceased, inhabitants of Romañones, are ordered by the Royal audience to restore to the aforementioned minors the goods which he holds.

Doc. 7. RGS 9 No 1229 fol. 139
Santa Fe, 18 April 1492

The Town Council, justices, regidores, caballeros, escuderos, officials and probi homines of Avila complained before the royal Council against the tax farmer and chief tax collector about taxes being imposed on the town. The Crown orders the corregidor and his locum tenens to investigate the complaint.

Doc. 8. RGS 9 No 1317 fol. 287
Santa Fe, 30 April 1492
Inhabitants of Morón, La Puebla and Señuela complained to the Crown against certain Jews from Sigüenza, Medinaceli, Almazán, Morón, La Puebla. They borrowed from them oxen, cows, wood, money and wheat for which they were charged usurious prices. The borrowers fear that the Jews will enforce fraudulent usurious payments, and this causes damage to them. The Crown instructs aforementioned councils that the law on usury passed in the Cortes of Madrigal in 1476 should be strictly kept by the corregidores and justices.

Doc. 9. RGS 9 No 1357 fol. 39
S. l., s. d. [April] 1492
Fernando and Isabel order the corregidores, alcaldes, alguaciles, regidores, caballeros, escuderos, officials and omes buenos to see that excessive duty payments are not demanded from Jews and on their merchandise. In this, the Crown complies with the petition made by Abraham Cohen in his own name and in that of other Jews.

 

May

Doc. 10. RGS 9 No 1397 fol. 579
Santa Fe, 2 May 1492
The justices of Badajoz, of the villages and settlements in the region of the Order of Santiago in the Province of León, those of the lands of don Pedro Portocarrero and of the Condado de Feria and the village of Albuquerque are ordered to attend to the petition of three merchants of Toledo, and carry out agreements and collect debts which they demand from certain Jews, inhabitants of the aforementioned villages. The Jews intend to leave with the Expulsion without paying what they owe to the three merchants. The Crown orders the judges to act according the law passed in the Cortes of 1462.

Doc. 11. RGS 9 No 1409 fol. 545
Córdoba, 2 May 1492
Juan de Luzón,corregidor of Carrión and Sahagún, is commissioned to resolve the claim of the village Paredes de Nava against Rabbi Santo Bueno to whom the village paid a certain debt. He did not return the promissory notes and pledges, demanding unpaid interests. Because of his good relations with Juan de Vega, owner of the villa Grajal, they cannot bring Santo Bueno to stand trial there.

Doc. 12. RGS 9 No 1439 fol. 362
Santa Fe, 4 May 1492 Regest
García Rodríguez de Escobar has converted to Christianity. His father Cetia, the Jewish physician, died and the other heirs refuse to give their brother his share in the inheritance. The Crown orders the corregidor Alvaro de Porras to see that the heir García Rodríguez de Escobar is to get his share in the legacy.

Doc. 13. RGS 9 No 1444 fol. 435
Valladolid, 4 May 1492
Assurance given to the convent of St. Agustín in Valladolid of its ownership of 30 housing units in the Jewish Quarter of the town. The convent fears that after the Jewish inhabitants leave, other people, or caballeros and neighbors will claim the houses.

Doc. 14. RGS 9 No 1452 fol. 307
Santa Fe, 5 May 1492

Isaac Ibn Zemerro´s petition to the Crown is granted, and the corregidor of Badajoz is ordered to extend his help, so that he may collect the debts that many Christians of that town owe him.

Doc. 15. RGS 9 No 1464 fol. 513
Santa Fe, 5 May 1492
The corregidor of Burgos, Pedro García de Cotes, is assigned to help the Jewish community of Burgos to enable the Jews to collect debts owed to them by Christians and to pay their own debts to Christian creditors.

Doc. 16. RGS 9 No 1457 fol. 575
Santa Fe, 5 May 1492
Pedro Vaca, the corregidor of Huete, is ordered to carry out a sentence passed by Diego de Cuenca, a cleric, and Mose Abenmayas, a Jew, as arbitrators, against Ça Cohen and in favour of Pedro de Cuenca

Doc. 17. RGS 9 No 1465 fol. 537
Valladolid, 5 May 1492

Osua Munza, inhabitant of Oña, is granted a safe-conduct to enable him to sell his property without impediment. Fernando Mason is ordered to appoint two assessors to evaluate his property. If Osua Munza’s debts are not covered by the sale he will have to cover it in cash; if the property’s value is more than he owes, the remainder will be turned over to him.

Doc. 18. RGS 9 No 1468 fol. 438
Valladolid, 5 May 1492
The justices of Almazán, Villalón, Segovia, León and Zamora are ordered to act against R. Yuçe aben Rodrique, Jaco aben Rodrique, inhabitants of Almazán; R. Jaco, R. Santo, inhabitants of Villalón; don Caro, inhabitant of Segovia; don Abraham del Sobrado, inhabitant of León; R. Yuçe Abelaben, inhabitant of Zamora, all of them fugitives. They owed money to Fernán López de Calatayud and Juan Daza from Valladolid. The corregidores, justices, alcaldes and other judges are to proceed against them, arrest them and guarantees obtain from them.

Doc. 19. RGS 9 No 1472 fol. 160
Santa Fe, [6] May 1492
The Crown pardons Diego García de Navalmoral resident of the region of Plasencia for having killed Jaco Albelia in a brawl. The reason for the pardon is Diego García´s participation in the conquest of Granada.

Doc. 20. Diversos de Castilla Leg. 8 fol. 101
Valladolid, 5 May 1492
Pedro de Cepeda, regidor of Tordesillas, is commissioned to judge cases which may arise between Jews and Christians during implementation of the order of Expulsion. He must see that the Jews leave on time. The Jewish Community is to deposit property of highest value as guarantee to cover its debts. The Community is granted a safe-conduct.

Doc. 21. Diversos de Castilla Leg. 8 fol. 102
Valladolid, 5 May 1492
Hayn Muça, inhabitant of Medina de Pomar is granted a safe-conduct to leave Castile. He is permitted to collect the debts owed to him by Christians of the Merindad Onor de Sedaño and its limits up to two leagues. This is in order to enable him to pay his debts to Christian creditors. Lope de Bustamante, inhabitant of Huidobro, is to see that the order is carried out.

Doc. 22. RGS 9 No 1512 fol. 331
Valladolid, 8 May 1492
Bachiller Alfonso de Torres, inhabitant of Aranda de Duero, is ordered to attend to the complaint of Samuel de Soto and his sons. Samuel de Soto intends to leave with the expelled but is incapable of collecting the debts many people owe him. They refuse to pay what is due to him and so he is unable to pay his own debts. He petitioned to the Crown not to be forced to pay his debts before he can collect what is owed to him. Alfonso de Torres is ordered to appoint two assessors (one of each side) to evaluate the property which is to serve as a guarantee to cover the debts. Samuel de Soto and his sons are granted a safe-conduct to avoid their arrest and sequestration of their property.

Doc. 23. RGS 9 No 1571 fol. 345
Santa Fe, 12 May 1492
The Catholic monarchs order Pedro Vaca, maestresala and corregidor of Cuenca and Huete, to investigate the disturbances caused by a group of Jewish inhabitants of Huete who claimed that they were given a term of four years to leave Huete and join the expelled.

Doc. 24. RGS 9 No 1582 fol. 289
Santa Fe, 13 May 1492 Regest
Sancho de Paredes, justice in charge of the property removed from Cáceres by Jews, is ordered to verify what the Jews of Cáceres, Arroyo del Puerco and other villages have smuggled out to Portugal, being helped by their neighbours and caballeros of those places.

Doc. 25. RGS 9 No 1616 fol. 478
Santa Fe, 14 May 1492 Regest
Rodrigo de Atalaya appeals to the Crown for an order to the corregidor to sell the houses, vineyards and other property of Jews who had left the Kingdom and whose debts are pending. The Crown accedes to the request.

Doc. 26. RGS 9 No 1618 fol. 486
Santa Fe, 14 May 1492
The corregidores of Trujillo and Cáceres are ordered to assist Gonzalo de Castro, a merchant from Burgos, in collecting debts which the Jews Salamon Brado, Rabi Frayn, Rabi Ça del Sobrado, inhabitants of Villanueva de la Serena and Hayn de Coelho, Mose Diego, Santo de Almale, and Frayn de Coelho owe to the aforementioned merchant. They are due to leave with the Expulsion.

Doc. 27. RGS 9 No 1651 fol. 181
Santa Fe, 15 May 1492

Juan de Mondragón, resident of Segovia, is granted a pardon for having killed in a brawl the shoemaker Jaco Abencastiel also from Segovia. Juan de Mondragón was pardoned because of his participation in the war of Granada.

Doc. 28. RGS 9 No 1687 fol. 601
Santa Fe, 15 May 1492
The justices of Illescas are ordered to attend to the plea of Juan de Alcocer and Pero Díaz de la Torre, both members of the Royal Council, about payment of the Albaquia Tax of the Hermandad. Pedro Suárez asked for a special order that Juan de Illescas is to pay the sum of 17,000 maravedi within 30 days to R. Meir Melamed and present a bill of payment approved by the bishop of Almeria, the provisor of Villafranca and by Alonso de Quintanilla, the chief accountant of the Hermandad.

Doc. 29. RGS 9 No 1757 fol. 657
Valladolid, 17 May 1492
The judges of Aranda de Duero are ordered to see that Yuçe de Soto pays his debt of 20.000 maravedi to Garci Sánchez de Calahorra, inhabitant of Aranda. He must also return a silver vessel which was in his possession as a pledge. Yuçe de Soto did not pay, claiming lack of money and that the house in which he lives is mortgaged to his children as part of his wife’s dowry.

Doc. 30. RGS 9 No 1761 fol. 186
Granada, 18 May 1492
The Crown grants a pardon to Diego de Valbuena for having killed in a brawl Diego de Herrera, son of the Jew don Yuçaf Triguero, inhabitants of Alcalá de Henares.

Doc. 31. RGS 9 No 1772 fol. 448
Valladolid, 19 May 1492
Juan de Leyva and his agents Corcuero and Barzilay are ordered to hand back two mules which they impounded. The animals belonged to the Councils of Ibillos and Villapún.

Doc 32. RGS 9 No 1790 fol. 251
Granada, 22 May 1492
Juan Ramírez de Tovar is appointed to help don Isaac Abrabanel collect debts which are owed to him as well as certain taxes he farmed. Three Jews are mentioned in this order: Abrahan Cerfaty, inhabitant of Sigüenza; R. Brauch de Donates, inhabitant of Illescas; don Isaac de Aguilar, inhabitant of Alcolea. The Converso Juan de Lucena from Ciudad Real is also mentioned.

Doc. 33. RGS 9 No 1796 fol. 341
Valladolid, 22 May 1492

Alonso del Castillo is ordered by the Crown to arrange a payment of debts owed by Christians to Jews and vice versa. The order affects inhabitants of Aguilar de Campoo, communities of the Marquesado de Aguilar, Valdesana, Buelna, Marquesado de Santillana, Valdallesa, Sedaño de Aguilar and Osorno. They are to collect their debts within the three months allocated to the Jews to leave Spain.

Doc. 34. RGS 9 No 1797 fol. 510
Valladolid, 22 May 1492
Alfonso de la Torre, inhabitant of Aranda de Duero, is commissioned to resolve the litigation between García de Quemada, inhabitant of Aranda and Yuçe de Soto, regarding a mortgage on the houses of Yuçe de Soto. He owes García de Quemada 36,000 maravedi, and payment of the debt is urgent, since Yuçe de Soto intends to leave with the expelled. He intends to sell his property and thus pay the sum he owes for his dowry to his wife. The property is in the quarter of the town called Castajal.

Doc. 35. RGS 9 No 1799 fol. 526
Valladolid, 22 May 1492

The bachiller Alonso de Torres from Aranda de Duero, is ordered to accompany Samuel de Soto, inhabitant of Aranda de Duero, on his way to the border of Portugal and vouch for his safety and wellbeing and that of his family and companions while on way.

Doc. 36. RGS 9 No 1800 fol. 524
Valladolid, 22 May 1492
Samuel de Soto and his sons Raby Çac and Rabi Mose, inhabitants of Aranda de Duero, lodge a complaint against Alfonso de Torres, who was appointed to arrange the payments of their debts to various Christians and of those of Christians to them. Thus far Alfonso de Torres has failed to perform his duties by allowing postponements to Christian debtors. The Crown answers their plea ordering the sale of the property of these debtors within certain time limits but according to the laws passed in the Cortes of Madrigal (1476).

Doc. 37. RGS 9 No 1850 fol. 525
Valladolid, 23 May 1492
The Crown orders the bachiller Alfonso de Torres of Aranda de Duero to investigate together with Juan de Vivero a complaint lodged by the Jews of Gumiel de Izán. Alfonso de Torres acted in favor of Jewish creditors from Aranda to whom Jews of Gumiel de Izán were in debt and whose property was sold in public auction. In this case he has transgressed his authority since Gumiel de Izán has its own alcaldes and an alcalde mayor of the Conde Ureña.

Doc. 38. RGS 9 No 1851 fol. 528
Valladolid, 23 May 1492
The town council, the justices and regidores of Palencia are ordered to justify before the Crown their order that the synagogue and another house and courtyard adjoining it, which served as women’s gallery for prayer, are not to be put on sale. In this way obstacles were to put on the way of the Jewish community and its intention to leave with the expelled. According to the decision passed by the Cortes held in Toledo (in 1480) the Jews, like the Muslims, were given permission to sell their synagogues and mosques.

Doc. 39. RGS 9 No 1852 fol. 342
Valladolid, 23 May 1492
Juan de Luzón, corregidor of Carrión and Sahagún, is ordered to attend to the petition of the Jewish community of Cea. The community is preparing to leave within the time limit ordered by the Crown, starting the first of May, in the three months allocated to them. Its members own herds of cows, sheep and mares and are unable to collect the debts people owe them. They ask for an appointment of a trustworthy person to arbitrate with the local population on their behalf. The corregidor is to summon the parties concerned and reach a just solution.

Doc. 40. Simancas EMR Leg. 33
Granada, 23 May 1492
Privilege and safe-conduct granted to Ysaque Perdoniel to leave Granada with his money, gold, silver, jewellery and other prohibited items, and go to North Africa.

Doc. 41. RGS 9 No 1867 fol. 530
Valladolid, 24 May 1492

The Crown orders Alonso de Quintanilla to investigate usurious loans to residents of Cervillejo de la Cruz. Alonso Sánchez, the parish priest of the village, complains about the demands of the Jewish creditors who intend to leave with the expelled.

Doc. 42. RGS 9 No 1868 fol. 531
Valladolid, 24 May 1492
Juan de Ribera, inhabitant of Valladolid, and the Bachiller Alfonso de Torres, inhabitant of Aranda; are ordered to attend to the petition of Rabi Yuda, resident of Gumiel de Mercado, his brother Yuçe de Soto, Simuel de Soto, Sycorro, Hoze and Simuel de Soer, residents of Gumiel de Mercado. Since they intend to leave their hometown with the expulsion, they want to collect the debts owed to them by Christians from Gumiel de Mercado and its surroundings, in Valle de Baldis Nueva, Ventosylla and Aguilera and elsewhere around Aranda. Juan de Ribera and Alfonso de Torres are ordered to summon the parties involved and pass judgment through interim and final sentences. They are to act according the Laws of the Cortes of Madrigal (1476).

Doc. 43. RGS 9 No 1869 fol. 532
Valladolid, 24 May 1492
The appeal of Yuda, Yuçe de Soto, his brother, and Samuel de Soto, and other Jews inhabitants of Gumiel de Mercado is granted. The inhabitants of Gumiel de Izán and Gumiel de Mercado are not to prevent the Jews inhabitants of Gumiel de Mercado from selling their property before leaving Spain.

Doc. 44. RGS 9 No 1870 fol. 533
Valladolid, 24 May 1492
The justices of Villalpando, Valderas, Villafafila and other towns, villages and places are ordered to see that don Santo Aben Mayor, inhabitant of Villalpando, Aben Bueno, inhabitant of Valderas, and Asuez and Violante of Villafafila, pay their debts to García de Matanza, a merchant of Burgos, before leaving the Kingdom. The Council of the North.

Doc. 45. RGS 9 No 1886 fol. 313
Córdoba, 25 May 1492
Pedro de Cuenca, notary and farmer of alcábala taxes in Huete, complains to the Crown against Symuel Abenxuxe and Saya Aben Mayr about avoiding alcábala tax payments in spite a sentence passed against them. Pedro de Vaca, the corregidor of Cuenca and Huete, is ordered to compel them to pay their debts.

Doc. 46. RGS 9 No 1889 fol. 527
Valladolid, 25 May 1492
The corregidor of Santo Domingo de la Calzada, Pedro Pérez de Vicuña, and bachiller Vallejo Calvo from Santo Domingo are both ordered to attend to the request of the Jewish community and see that the debts of local inhabitants are paid to the Jews, so they will be able to leave on time. Christians and Muslims refrain from paying their debts and buying Jewish properties, insisting that the Jews will have to abandon their property. The Crown extends its protection to the local Jews for the remain­ing months.

Doc. 47. RGS 9 No 1890 fol. 529
Valladolid, 25 May 1492
Francisco de Luzón, the corregidor of Medina del Campo, is ordered to attend to the claims of the local Jews against Christians and see that the debts are paid, both those of Christians to Jews and vice versa. Two assessors are to be appointed to evaluate the property owned by Jews. The Order of Expulsion is confirmed.

Doc. 48. RGS 9 No 1892 fol. 327
Valladolid, 25 May 1492
Doctor Antonio García de Villalpando, the provisor of the bishopric of Osma, is ordered to attend to the needs of the Jewish community of Catalañazor and assist in collecting the debts owed to Jews, so they may leave on time.

Doc. 49. RGS 9 No 1893 fol. 522
Valladolid, 25 May 1492
Pero Gómez de Setubal, corregidor of Palencia, Juan de Luzón, corregidor of Carrión and Sahagún and their alcaldes, together with Fernán González de Palencia, executive judge of the Hermandad in Palencia and its province, are ordered to attend to the complaint of Alonso González, of Villaviezma against Moshe Mañan, of Frómista. In the years 1488-1489 Alonso Gonzalez borrowed from Mañan 7,5 mil maravedí, which, together with the renuevo and interest, became 40.000 maravedís. The local council of Villaviezma complains about usurious loans. The local Jews are demanding payment. The corregidores are to act according the laws of the Cortes of Madrigal (1476).

Doc. 50. RGS 9 No 1885 fol. 544
Burgos 25 May 1492Regest

The power of Sancho de Paredes, of Cáceres, as judge for contraband in the bishopric of Badajoz is limited to the time when the Jews are leaving and no longer. This is one on the insistence of the alcalde ordinario Diego de Vera.

Doc. 51. RGS 9 No 1901 fol. 512
Valladolid, 26 May 1492
The Crown agrees to the appointment, made by Jews and Christians inhabitants of Medina del Campo, of bachiller Juan de Barrionuevo, to act as an arbitrator for reciprocal debts. This appointment was granted in response to the request of Alonso Domínguez de Rodillana as procurador of the town and its omes buenos.

Doc. 52. RGS 9 No 1902 fol. 450
Valladolid, 26 May 1492
Licenciado Diego Martínez de Alava, alcalde de Corte y Chancillería, is appointed to see that excessive usury payments are returned by the Jews of Vitoria to Christian inhabitants of that town. The order is to be carried without any delay. The request to the Crown was made by Diego Pérez e Lequetion.

Doc. 53. RGS 9 No 1935 fol. 453
Valladolid, 28 May 1492
Alfonso del Castillo, inhabitant of Burgos, is empowered to investigate the complaint lodged by Juan de Ortega, bishop of Almería and member of the Royal Council, against Jews from Belorado, Briviesca and Cerezo who owed him payments on taxes which they farmed for him in years past and in 1492. The Jews claim that the payment is not due. It is feared that the Jews in question leave with the expelled. Alfonso del Castillo is to see that payments are made in time and guarantors named.

Doc. 54. RGS 9 No 1943 fol. 539
Valladolid, 29 May 1492

Pedro de Osas of Segovia, is ordered to attend to the request of Abraham Seneor against the comendador de Valdenebro, who put an embargo on all the debts owed to Abraham Seneor in Castronuño. Abraham Seneor farmed, together with Alvaro de Zúñiga, Prior of San Juan, the tithes on alimentation and certain other items in Castronuño.

Doc. 55. RGS 9 No 1944 fol. 451
Valladolid, 29 May 1492
The Crown orders the judges of Aranda de Duero to investigate and see that Iñigo de Barahona is refunded the sum paid for the local synagogue he bought from the Jews. The local inhabitants are to deliver it to him. The judges are to see that he is paid the sum due.

Doc. 56. RGS 9 No 1945 fol. 441
Valladolid, 29 May 1492
The notary Pedro the Sansoles is ordered to give Rabi Yuçe Avensanto, inhabitant of Villadiego, the document which don Yuda Benatabe and don Mose Benatabe, inhabitants of Carrión, have agreed to surrender to him regarding one fourth part the alcabala tax farming in the merindad of Carrión for the years 1488-1490.

Doc. 57. RGS 9 No 1947 fol. 436
Valladolid, 29 May 1492

The Crown orders Alfonso Rodríguez de Aranda, inhabitant of Aranda, to summon Don Bueno Abolafia, of Peñafiel, and Diego de Gaona and pass sentence on the complaint of Gaona against Abolafia. Abolafia was indebted to Juan de Baeza, the father of Diego de Gaona, and avoided paying it.

Doc. 58. Diversos de Castilla Leg. 8 fol. 99
Valladolid, 29 May 1492
The Crown commissions the bachiller Alonso Téllez, juez pesquisidor de Toro, to arrange reciprocal payments of debts between Jews and Christians so that the Jews will leave the kingdom on time. He is to see that they are not hampered in selling their property, including the lamp of the synagogue and as well real estate in the town.

Doc. 59. Diversos de Castilla Leg. 8 fol. 100
Valladolid, 29 May 1492
The corregidor of Palencia is appointed by the Crown to examine the agreements between a group of Jewish merchants from Dueñas and Christians on debts the Christians owe them, in order the Jewish creditors leave Castile on time.

Doc. 60. RGS 9 No 1964 fol. 381
Córdoba, 30 May 1492
Don Pedro Puertocarrero, justice in residence in Écija, and Diego de Vega are ordered to present titles on property of shops which were previously in possession of Jews and Muslim craftsmen and shop owners.

 

June

Doc. 61. RGS 9 No 2040 fol. 226
Córdoba, 2 June 1492
The alcaldes of Guadalajara are ordered to see that the Jews of Iriepal sell property, formerly owned by Christians, to the local council. The local Jews became the owners because of usurious loans. Private persons intend to buy them from the Jews.

Doc. 62. RGS 9 No 2073 fol. 182
Valladolid, 2 June 1492
Bachiller Alfonso de Torres is commissioned to act in the cases of usury, in which Samuel de Soto, inhabitant of Aranda, is involved. This order responds to a plea of Diego Sánchez de Revecha in his name and that of the town council and inhabitants of Gumiel de Izan.

Doc. 63. RGS 9 No 2076 fol. 187
Valladolid, 2 June 1492

The judges of Frómista are ordered to see that Salamon Tovi of Frómista, pays to Fernand Alvarez de Paredes, of Paredes, 10.325 maravedí for the security he vouched for him and grain that he bought. This must be done before Tovi may leave Castille with the expelled.

Doc. 64. RGS 9 No 2118 fol. 84
Córdoba, 4 June 1492

Diego de Vera, comendador de Calzadilla and chief justice for goods forbidden to remove from the bishopric of Badajoz and the maestrazgo of Alcántara is empowered to pass judgment on what the expelled Jews took with them and on those who helped them to smuggle out contraband. He is to investigate and pass judgment concerning the goods which Francisco de Jerez, the corregidor of Valencia de Alcántara, retained in his power.

Doc. 65. RGS 9 No 2127 fol. 113
Córdoba, 4 June 1492 Regest
The Crown orders the City Council of Córdoba, to see that Juan de Briones, a member of the Council of the twenty four of the town, Diego Fernández de Córdoba, the Commander Antonio de Benavides, the heirs of Hernán Carrillo and Rodrigo Rabe, pay the warrant they vouched for to Yuçe Abenaex, tax farmer of certain local taxes.

Doc. 66. RGS 9 No 2165 fol. 173
Valladolid, 4 June 1492
Diego and Juan Santos, inhabitants of Grajal, are ordered by the Crown to pay Yuda Bueno, also from Grajal, the value of the house they had bought from him but refused to pay for, claiming that it may be confiscated either by the Crown or by Juan de la Vega, who owns the village. The buyers will be fined 50,000 maravedí in case of disobedience. They are allowed to lodge an appeal within three days of publication of the order.

Doc. 67. RGS 9 No 2166 fol. 172
Valladolid, 4 June 1492
Juan de Luzón, corregidor of Shagún, is commissioned to attend to the petition of Santo Harache, inhabitant of Carrión, who asks for the release of his brothers Rabbi Moshe Carrión and Rabbi Yuda, who had been arrested as his guarantors, so that they may leave with the Expulsion.

Doc. 68. RGS 9 No 2209 fol. 137
Valladolid, 5 June 1492

The corregidor and justices of Amusco are ordered not to prevent the aljama of the Jews from selling its property before the date of the expulsion. A former order, dated Santa Fe, 14 May 1492, is inserted confirming the permission.

Doc. 69. RGS 9 No 2213 fol. 292
Valladolid, 5 June 1492

The corregidores of Carrión, Castrojeriz and Monzón are ordered to summon the contending sides, and pass judgement on the complaint of Jews from Frómista against Christian inhabitants of the town. Jews and Christians had formed equal partnership in various businesses. The Christians avoid payments to Jews but force the Jews to pay their debts to the Christians and have them arrested. The Jews, represented by Mose Mañan as their procurador, are ready to pay their creditors with their property, so that they can leave on time.

Doc. 70. RGS 9 No 2214 fol. 295
Valladolid, 5 June 1492
The alcaide, alcaldes, and merino of the village Calatañazor are ordered to release certain Jews and their merchandise sequestrated while on way to the fair of Medina del Campo. They intend to leave on time with the expelled and went to the fair to raise money by selling cloth. They are to be released from imprisonment. Isaque Beque appealed on their behalf.

Doc. 71. RGS 9 No 2243 fol. 192
Valladolid, 6 June 1492
The corregidor of Olmedo and the alcaldes of the village are ordered to summon the parties involved in the claim of Fernando del Castillo, who appeared in the name of the village, its omes buenos and many farmers, against certain Jews who lent money on usurious interests to inhabitants of the village. They are to adjudicate the matter so that the debtor involved will have no further reason to appeal to the Crown.

Doc. 72. RGS 9 No 2244 fol. 197
Valladolid, 6 June 1492
The bachiller Juan de Arce, alcalde in Paredes de Nava, is ordered to summon the contending parties, Yuçe Agaiz (or Agay), inhabitant of Torre de Mormojón and Alfonso de Paredes, inhabitant of Paredes, to resolve the demand brought forward against Agay about a debt. Alfonso de Paredes demanded that houses owned by Agay be confiscated and their inhabitants not leave until the debt is paid.

Doc. 73. RGS 9 No 2245 fol. 167
Valladolid, 6 June 1492
Juan de Alvarado, the alcalde of the fortress of Medina de Pomar, is urgently ordered to settle the debts Christians owe to Jews there and those of the Jews to Christians so that the local Jewry may leave on time, as stipulated in the order of Expulsion. Full details are given.

Doc. 74. RGS 9 No 2246 fol. 168
Valladolid, 6 June 1492
The alcaldes of Cea are ordered to resolve payments of debts to the Jewish community without delay so that the Jews can comply with the Edict of Expulsion. Some of the local Jews are tax farmers in the village and its neighborhoods. Neither they nor their wives and sons are to be arrested.

Doc. 75. RGS 9 No 2247 fol. 195 and 141
Valladolid, 6 June 1492
Two documents concerning property which Yuçe Adida, inhabitant of Ledesma, sold to Lope de Sosa, and on which Cristóbal de San Miguel and his heirs had a claim. Gonzalo de Mercado, the comendador and alcaide of the citadel of Ledesma, is ordered to resolve the case. Yuçe Adida, who was a tax farmer of the alcabala tax was to cover the tax payment, which he claimed he had done. Strict orders are given to settle the claims and a fine of 100.000 maravedí was imposed on him, should he fail to fulfill the order. Yuçe Adida is to give a surety of 500,000, maravedí and licenciado de Sahagún by order of the Audiencia is to resolve the litigation.

Doc. 76. RGS 9 No 2247 fol. 195 and 141
Valladolid, 6 June 1492
Vide ut supra.

Doc. 77. RGS 9 No 2248 fol. 140
Valladolid, 6 June 1492
Bachiller Pedro Pérez de Vicuña, corregidor of Santo Domingo de la Calzada and bachiller Juan García de Santo Domingo, inhabitant of Miranda de Ebro, are ordered to summon the contending parties: Jaco Aven Yuñez, as procurador of Abraham Aven Yuñez, of Pancorbo, and of Juan de Bilbao of Vitoria. He is to resolve the dispute between Abraham Aven Yuñez and Juan de Bilbao concerning a debt Abraham owes him. He is to be released from prison so that he may leave with the expelled, and his house is to be delivered to Juan de Bilbao.

Doc. 78. RGS 9 No 2249 fol. 139
Valladolid, 6 June 1492
The corregidores of Torre de Mormojón, Carrión, Castrojeriz and Monzón are ordered to answer the plea of Yuçe Abenaza, procurador of these communities, and see that the Christians of their localities pay their debts to Jews, although the term of their payment has not transpired. The corregidores are to summon the parties involved and resolve the demands by mutual agreement.

Doc. 79. RGS 9 No 2262 fol. 193
Valladolid, 7 June 1492
The Jewish communities of Palencia, Carrión, Frómista, Torre de Marmojón, Amusco and Villalón appeal to the Crown for the appointment of an arbitrator (or arbitrators) to arrange the payment of mutual debts between Jews and Christians. The Christian debtors avoid payments but force the Jews to pay their debts, although their date of the payment has not arrived. Jews are arrested for not paying and Christians abstain from buying their property. Rodrigo de Castañeda, contino in the Royal Household and executor of payments of alcabala and tercia taxes in the merindad of Campos and Palencia, is given full power to summon the contending parties and solve their problems, so that the Jews may leave on time.

Doc. 80. RGS 9 No 2263 fol. 181
Valladolid, 7 June 1492

Gonzalo Guetiérrez de Valdelomar, of Marcilla in the merindad of Monzón, appealed to the Crown in his name and in that of the inhabitants and omes buenos. They all borrowed money from Jewish moneylenders in Frómista and Osorno. The moneylenders make illegal demands and obtain writs of excommunication against them from the Church, as well as other sentences. In his appeal he asked for an order that the Jewish moneylenders refund the unlawful interest they collected or that the usurious interest be considered as payment of the principal. The ecclesiastical judges are to lift the excommunications. Juan de Luzón, corregidor of Carrión and Sahagún and doctor Fernando González de Palencia, are empowered to summon the contending sides and decide according to the Law and Fuero (con fuero e con derecho).

Doc. 81. RGS 9 No 2264 fol. 180
Valladolid, 7 June 1492

The corregidor of Carrión and Sahagún, Juan de Luzón, is empowered to resolve disputes on debts between Jews and Christians. The Christian debtors refuse to pay their debts to Jews while forcing Jews to pay what they owe to Christians. Many Jews are imprisoned for not paying what they owe. Juan de Luzón is to see that payments are arranged mutually so that the Jews may leave on time.

Doc. 82. RGS 9 No 2265 fol. 179
Valladolid, 7 June 1492
The licenciado Diego García de Mercado, alcalde mayor in the lands belonging to the Conde de Benavente, as well as all other judges in the village of Benavente, are ordered without delay to release from prison the brothers Yuçe and Yuda, both clogmakers (chapineros) from Salamanca so that may leave with the expelled. They are ready to surrender their property to pay debts. Their brother Mose. book merchant (librero) inhabitant of Valladolid, intervened in their favor.

Doc. 83. RGS 9 No 2317 fol. 99
Puebla de Guadalupe, 18 June 1492
The king orders the corregidor of Cartagena and other judges to see to the implementation of the agreement between Luis de Santángel, escribano de ración, and Luis Pinelo, jurado and trustworthy executive of Seville, with Juan Ambrosio de Negrón to transport in his ship (carraca) Jews who leave the country. Juan Antonio, nephew of Ambrosio, the ship’s captain, is to carry out the embarkation in Cartagena.

Doc. 84. RGS 9 No 2319 fol. 96
Puebla de Guadalupe, 18 June 1492
Royal order to the corregidor of Plasencia to release the property of don Yuçe Abrabanel and his brother Jaco Abrabanel from any confiscation, contrary to the demand of the duke don Alvaro de Zúñiga and his brother Juan de Zúñiga, the maestre of Alcántara, who seized the property of don Yuçe Abrabanel's wife and his brother Jacob. The Crown accepts the guarantees of Luis de Alcalá and of Fernán Núñez Coronel on account of the taxes they farmed.

Doc. 85. RGS 9 No 2334 fol. 95
Puebla de Guadalupe, 20 June 1492

The Crown commissions Fernán Yáñez of Alcocer, contino in the Royal Household, to assist Yuçe Abrabanel, his wife, and his brother Jaco Abrabanel and their servants and assistants (criados) against inhabitants of Plasencia who try to prevent them from leaving Plasencia and joining the expelled Jews. Any demands against them should be lodged in the presence of their procurado­res, in accordance with orders regarding claims against Jews

Doc. 86. RGS 9 No 2336 fol. 112
Guadalupe, 20 June 1492
The Council of Plasencia and its lands, are ordered not to hinder Gómez de la Rocha, commissioned by the Crown while he verified the taxes which are to be paid to the Crown in order to close accounts with don Yuçe Abrabanel. This order is to be kept by all other tax farmers.

Doc. 87. RGS 9 No 2344 fol. 52
Guadalupe, 23 June 1492
Fernán Pérez Coronel, regidor of Segovia and member of the Royal Council, is appointed chief accountant to the Crown Prince don Juan.

Doc. 88. RGS 9 No 2345 fol. 51
Puebla de Guadalupe, 23 June 1492
Execution of rights granted by the Crown to Fernán Pérez Coronel, member of the Royal Council, with rights to vote in it and sala­ried at 30,000 maravedí per annum. The Royal accountants are ordered to enter this privilege in their accounts. The salary is to start in 1492.

Doc. 89. RGS 9 No 2359 fol. 97
Puebla de Guadalupe, 24 June 1492
Antonio de Fonseca, the alcalde of Plasencia, royal maestresala and inhabitant of Plasencia, is ordered to see to it that a herd of 140 cows belonging to Jaco Abrabanel are returned to him. They were robbed by their herdsman Hernan García, inhabitant of Oliva, who tried to smuggle them out to Portugal (where Jaco Abrabanel could not recover them).Abravanel’s intention was to embark in Valencia. The alcaide is ordered to arrest the persons who assisted the herdsman and to see that Abrabanel is reimbursed for the cows that have been illegally sold.

Doc. 90. RGS 9 No 2366 fol. 82
Oropesa, 26 June 1492

The licenciado Alvaro de Santisteban, corregidor of Avila, or his locum tenens, are ordered to release doña Ledicia, her husband R. Yuçe, their sons don Ysaque and don Salomon and daughter doña Reyna from detention. The corregidor arrested them and impounded their property, basing himself on a complaint lodged by certain persons including caballeros. The complaint was about usurious loans dating before the Cortes of 1480. The corregidor has to summon the litigants and judge according the Laws on usurious loans.

Doc. 91. RGS 9 No 2368 fol. 145
Valladolid, 26 June 1492
The alcaldes of Valderas are ordered to judge and release R. Abraham Abenbueno, physician, from prison. His father owed to certain wool merchants in Burgos a sum of 50.000 maravedí, and R. Abraham Abenbueno came to arrange the payment of the debts and to collect what other people owed him. R. Abraham intends to leave with the expelled. The judges are to decide so that R. Abraham shall not have any reason to appeal to the Crown.

Doc. 92. RGS 9 No 2369 fol. 149
Valladolid, 26 June 1492
The Crown answers the complaint lodged by the elders of the aljama of Dueñas that certain inhabitants of Dueñas, and as well of other places, join forces in their demands against Jews in order to embarrass them and confiscate their property and thus impede their leaving on time with the expelled. They avoid paying their Jewish creditors as well. Some demands relate to twenty, thirty and forty years of interest collected. The corregidores and judges of Palencia, Carrión, Dueñas, Astrudillo and Castrojeriz are ordered to attend to the complaints of the Jewish community of Dueñas without delay and to summon the contending sides.

Doc. 93. RGS 9 No 2370 fol. 278
Valladolid, 26 June 1492

Fernando de Ribera, the corregidor of Trasmiera, the four coastal villages and as well the alcaldes of San Vicente de la Barquera are ordered to see that Yuçe Farache of Dueñas, is paid what inhabitants of the above mentioned villages owe him before he leaves with the expelled. Their debts are of 20.000 maravedí by signed agreements.

Doc. 94. RGS 9 No 2372 fol. 281
Valladolid, 26 June 1492

Francisco de Cabrera, whose post is “nuestro vasallo estante en la villa de Peñafiel” is ordered to carry out the decisions of the Cortes of Madrigal (1476) on usurious loans. The complaint of inhabitants of Canillas and Pinel del Yuso against Yuda Abenade, his son Yuçe Abenade, Abraham Uziel, Yuçe de Muños, Rabi David, who lent them money in 1482 on interest, is answered. The contestants are to be heard without delay.

Doc. 95. RGS 9 No 2373 fol. 286
Valladolid, 26 June 1492
Doctor de Villasandino, inhabitant of Salamanca and member of the Royal Council, is ordered to attend to the demand of property, which Yuçe Adida sold to Lope de Sosa and to which the heirs of Cristóbal de San Miguel have a claim. The property was sized according to the demand of Lope de Sosa. Yuçe Adida requested an urgent solution since he intended to leave with the expelled. Doctor de Villasandino is given full power to resolve the demand.

Doc. 96. RGS 9 No 2375 fol. 289
Valladolid, 26 June 1492

The Crown appoints the corregidor of Segovia, Día Sánchez de Quesada, to investigate the complaint of Francisco Vaca, regidor of León, against its corregidor Juan de Portugal. He is alleged to have mistreated the Jewish community of León, confiscating their property without any sentence having been passed; acting summarily in response to any complaint lodged by Christian inhabitants against Jews. Juan de Portugal ordered that any Jew who lodges a complaint against him would be excommunicated.

Doc. 97. RGS 9 No 2378 fol.298
Valladolid, 26 June 1492

Urosol, a Jewish woman, inhabitant of Osorno, complained to the Crown that she has been harassed by local authorities of the villages Osorno, Villabiezma (Villadiezma today), Marcilla and Avia (Abia today). She sold a part of her property in the village and outside it and could not collect what was due to her. She intends to leave with the expelled. In the order to the judges of the above mentioned villages is inserted the Royal decree of the 14 of May 1492, given in Santa Fe and prepared by Fernán Alvarez de Toledo, the Royal secretary, in which permission is granted to the Jews to sell their property freely. Francisco de Madrid, the Royal Chancellor, concurs

Doc. 98. RGS 9 No 2379 fol. 300
Valladolid, 26 June 1492
The Crown orders the alcaldes of Dueñas to allow Yuçe Farache of that village, to sell his property and goods and collect his debts so that he can leave on time and thus comply with the Order of Expulsion. The order is based on a previous one signed in Santa Fe on the 14th of May 1492 (which is inserted).

Doc. 99. RGS 9 No 2384 fol. 290
Valladolid, 28 June 1492
Alonso de Quintanilla, contador mayor de cuentas and Francisco Triguero, alcalde general de la Hermandad, are ordered to investigate the complaint lodged by Juan Alonso de Sahagún and his son Andrés de Escobar, inhabitants of Burgos, against Bienveniste, a resident of Calahorra, for having defrauded them for twenty years in their business dealings of a sum of 3,000,000 maravedí. They demand his immediate arrest.

Doc. 100. RGS 9 No 2385 fol. 165
Valladolid, 29 June 1492
Another complaint lodged by Juan Alonso de Sahagún and Andrés de Escobar against don Neçi is answered by the Crown. Neçi was a merchant at the fair of Medina del Campo, held in the month of May. He has defrauded them of 800,000 maravedí in various merchandise (mainly cloth). Alonso de Quintanilla and Francisco Triguero are ordered to summon the litigants and pass judgment.

Doc. 101. RGS 9 No 2387 fol. 299
Valladolid, 29 June 1492
The corregidor of Laguna, Bernaldino Delgadillo, is ordered to force don Bueno Velilla to present guarantees that he will pay his debt of 25,200 maravedí to Juan de Valladolid. Don Bueno was the farmer of taxes of the village owned by the Conde de Luna.

Doc. 102. RGS 9 No 2390 fol. 146
Valladolid, 29 June 1492
The comendador Alonso de Montoya, contino in the Royal Household, is ordered to defend the Jews of Cea and Saldaña who intend to leave with the expelled. The Jews fear that inhabitants and caballeros may kill or wound and rob them while on the road to the border. They also fear that in certain localities provisions may not be sold to them and temporary lodgings will not be provided. The Crown answered the request and the comendador is appointed to provide shelters and guards for the Jews on their way to the borders of Castile. The town councils, judges, regidores, caballeros, escuderos, officials, omes buenos and alcaldes of the Hermandades, alcaldes de las sacas, on the roads taken by the Jews are ordered to protect the expelled and sell them provisions for reasonable prices. In this way the safe-conduct given by the Crown to the Jews is to be kept.

 

July

Doc. 103. RGS 9 No 2395 fol. 55
Ávila 2 July 1492

Fernán Pérez Coronel is appointed for life as regidor of Segovia. He is to replace Juan de Cabrera, who asked to be relieved from this duty. The appointment is in appreciation of the services Fernán Pérez Coronel rendered to the Crown. He is granted all the privileges which have been enjoyed by Juan de Cabrera.

Doc. 104. RGS 9 No 2398 fol. 153
Valladolid, 2 July 1492

García Rubio, the Courts’ alguacil and a resident of Medina del Campo is commissioned to attend to the needs of the aljama of Ampudia. The Jews complain that the local alcaldes impede their efforts to leave on time with the expelled.

Doc. 105. RGS 9 No 2402 fol. 171
Valladolid, 5 July 1492

The corregidor of Castrojeriz is ordered to answer the claim of Andrés Benítez, resident and procurador of Villasillos, a Royal Behetría, who appeared in the name of its council and inhabitants. They borrowed money from the Jews Symuel, Santob and Moisés, inhabitants of Castrojeriz on interest. They paid most of the loan. Now, since the Jews intend to leave with the expelled, they fear that they may sell the promissory notes to Christians and also demand payment. The debtors do not have any receipts for previous payments. The Crown orders the corregidor to act according the Law passed by the Cortes of Madrigal in 1476, which is inserted in the document. The corregidor is instructed to act in all severity.

Doc. 106. RGS 9 No 2403 fol. 203
[Valladolid, ?] [5] July 1492

Juan Sánchez, alcalde in Frómista, is commissioned by the Council of the North, to attend to the petition of Fernand Alvarez de Paredes, of Paredes de Nava, regarding a debt which Salamon Tovi, inhabitant also of Paredes de Nava, owes him.

Doc. 107. RGS 9 No 2405 fol. 87
Arévalo 6 July 1492

The corregidor of Segovia, Día Sánchez de Quesada, is ordered to attend to the complaint lodged by various local councils and inhabitants of Segovia and neighborhoods, and solve the problems of usurious loans owed by Christians. Those whose loans were contracted before 1480 should be summoned within three days, along with their creditors, and a solution is to be found without delay. On loans made after 1480 he should act according the laws of the Cortes.

Doc. 108. RGS 9 No 2406 fol. 120
Arévalo 6 July 1492

Honorato de Mendoza, the corregidor of Salamanca, is ordered to attend to the request made by the Jewish aljama and settle the debts owed to them and reciprocically what they owe to Christians.

Doc. 109. RGS 9 No 2412 fol. 182
Arévalo 8 July 1492

The justice of Guadalajara is ordered not to pay to Gonzalo del Castillo, of Guadalajara, the sum of 25,000 maravedí, which he received as part of a payment, for a house in the Jewish Quarter.

Doc. 110. RGS 9 No 2419 fol. 149
Valladolid, 13 July 1492

The corregidor and justices of Plasencia are ordered to carry out the sentence passed against Francisco de Valvis (or Valvos) in favour of Jamila, a Jewess. Francisco de Valvis was previously sentenced to indemnify her for a vineyard, its fruit and income, but the sentence was not carried out.

Doc. 111. RGS 9 No 2428 fol. 123
Valladolid, 14 July 1492

The Court justices, corregidores and also all other justices are ordered to arrest Abraham Tovi, inhabitant of Fromista, and keep him for 25 days. Pedro de Burgos appealed in the name of the Council of Tamara, a village near Frómista, and its inhabitants for this order, since Tovi had fled from Frómista and refused to return a sum of 10,000 maravedí which he had received as usurious interest.

Doc. 112. RGS 9 No 2449 fol. 202
Valladolid, 16 July 1492

Inhabitants of the villages Torralba, Santi Yuste and Aldehuela in the bishopric of Osma appealed to the Crown. Due to the failure of the crops they borrowed money from Jewish moneylenders, on a usurious basis, in order to pay the taxes they owed. The moneylenders sold the promissory notes at a discount to local dignitaries, who intend to collect the entire value. The inhabitants claim that only the sum they borrowed should be paid. The Royal Council ordered that the local justices should act according to the Law passed by the Cortes in Madrigal in 1476 concerning loans made by Jews to Christians.

Doc. 113. RGS 9 No 2469 fol. 119
Valladolid, 18 July 1492

The Crown is informed about Jews leaving Castile and the extortions to which they are subject. Luis García de Sepúlveda is ordered to investigate and report back to the Crown.

Doc. 114. RGS 9 No 2473 fol. 193
Valladolid, 18 July 1492

The Crown orders bachiller de Frías to summon the sides concerned in the complaint of Mose Çerfaty, Rabbi Jaco his brother, don Symuel Amigo and Rabbi Davi Abenverga, inhabitants of Béjar, against Don Alvaro de Zúñiga who impounded their property against a three year arrears in taxes and usury on loans. The bachiller is to go to Béjar without delay, accompanied by a notary. His expenses will be covered and he is to reach decisions (interim and final). He is to ascertain whether the aforementioned are imprisoned and whether their property has been confiscated.

Doc. 115. RGS 9 No 2483 fol. 188
Valladolid, 19 July 1492

The Crown Council orders Alonso Rodríguez, the locum tenens of the corregidor of Soria, to rule on the demands of the council of Burgo de Osma regarding damages caused to them on certain and alcábala payments and concerning hardships caused to the council by Mair Levi, inhabitant of Soria.

Doc. 116. RGS 9 No 2496 fol. 146
Valladolid, 20 July 1492

Order to the justices of Toledo and other places to attend without delay to the complaint of Huda Abensymon, inhabitant of Sigüenza, against don Isaac Abrabanel. Both of them farmed the pontifical taxes in Toledo and Sigüenza as equal partners. The income belonged to the Cardinal of Spain and came to 300.000 maravedi. Abrabanel, is about to leave and did not settle accounts with Abensymon.

Doc. 117. RGS 9 No 2501 fol. 89
Peñafiel 20 July 1492

The corregidores, justices, alcaldes and merinos of Soria and as well other places are ordered to arrange mutual settlement of debts between Jews and Christians, checking if there are usurious loans. This order is in response to the request of the villages of Villalosada, Lumbreras and Ortigosa. They are to act according the Law of the Cortes held in Toledo in 1480.

Doc. 118. RGS 9 No 2516 fol. 114
Valladolid, 21 July 1492

The corregidor of León is ordered to investigate the claim lodged by Arias Maldonado, comendador de Destriana, against the guarantors of Rabbi Ça Comineto and Abraham Comineto, Jews from Ponferrada and Bembibre, for having paid only one third of the taxes they farmed.

Doc. 119. RGS 9 No 2521 fol. 176
Valladolid, 21 July 1492

The corregidor of Segovia (and in his place his alcalde) is ordered to summon the parties concerned and resolve the complaint lodged by Pedro de la Cruz, inhabitant of Losa against David Tazarte, who sold him domestic animals (oxen, cows and mules) on credit. In a similar case was also involved his brother Alonso de la Cruz. In order to pay David Tazarte, Pedro de la Cruz borrowed money on high interest from Samuel Zaragoza. He paid 20.000 maravedí and demands this sum back. A sentence on this had been passed by Alfonso de Távira, who did not carry it out.

Doc. 120. RGS 9 No 2559 fol. 154
Valladolid, 25 July 1492

The corregidor of Segovia, is commissioned to deal with the salary of Pedro González de la Reina, the procurador, which the aljama owes him.

Doc. 121. RGS 9 No 2566 fol. 16
Peñafiel 25 July 1492 Regest
The Crown grants the cemetery of the Jews of Ciudad Real to García Gutiérrez, contino in Guarda and inhabitant of Ciudad Rodrigo.

Doc. 122. RGS 9 No 2589 fol. 157
Valladolid, 31 July 1492

Don Machuca, a contino of the Crown, is summoned to explain to the Crown why he detained Diego Villagómez, inhabitant of Leon on his way to Zamora, on the trail of a Jew on road to Portugal. The Jew was in debt to Diego Villagómez. Machuca claimed that Diego Villagómez was smuggling out money and valuables, since he carried with him a knapsack (barjoleta) containing coins.

Doc. 123. RGS 9 No 2595 fol. 197
Valladolid, [s.d.] July 1492
The justices of Guadalajara are ordered to attend to the request of the council of Iriépal. The Jews, including Abraham Alfandari, sold their property, consisting of a house, vineyards, olive groves and a wine cellar (bodega), to Hernán Beltrán. Previously the Jews had owned considerable property in Iriépal and usually paid a tax to the local council of Iriépal. The buyers of their property avoided paying this tax. Hernán Beltrán, is ordered to pay the taxes after which the property will be released from confiscation and delivered to him.

 

August

Doc. 124. RGS 9 No 2618 fol. 109
Agreda 6 August 1492

The justices of Laguardia are ordered to summon the contending parties and pass judgment according to the request of Osua, formerly of Laguardia and now a resident of Genevilla (Navarre). He fears that because of his absence the debts due to him from inhabitants of Laguardia will not be paid.

Doc. 125. RGS 9 No 2623 fol. 201
Agreda 6 August 1492
The Crown Council orders an investigation of the alcabalas and other taxes paid in the years 1475 and 1476, which were collected by don Meyr Levi, a Jew inhabitant of Soria. The alcabalas were taken by force by don Alvaro de Mendoza and his brother Luis Hurtado, when they occupied the village El burgo and the citadel of Osma. The accounts are to be reviewed by the Chief accountants who are to meet in Zaragoza.

Doc. 126. RGS 9 No 2637 fol. 114
Valladolid, 8 August 1492
The corregidor of Ciudad Rodrigo and the alcaldes are ordered to release don Lumbroso, his wife doña Adueña and Abraham Abenruecas from imprisonment. They were imprisoned for various debts and fear to collect what others inhabitants owe them. The judges do not permit them to leave. Upon their release they are to swear by Law of the fuero (por la ley del fuero) and reach agreement with their creditors. The local judges are to see that they collect what is owed to them.

Doc. 127. RGS 9 No 2644 fol. 180
Valladolid, 8 August 1492
The Council of the North orders the justices of Herrera de Pisuerga to see that Antón Rodríguez, a Converso inhabitant of that village is to retain the property his parents left behind when they departed with the expelled. The Condestable of Castile has prohibited the return of the property, and he is witholding it.

Doc. 128. RGS 9 No 2646 fol. 15
Tárrega or Tarazona 9 August 1492 Regest
Licenciado Alvaro de Porras, corregidor of Trujillo, is empowered to decide, after an investigation, on the petition of the inhabitants of Trujillo and its Council. They requested permission to use the synagogue as an additional church, since the church of San Martín does not answer the needs of the town. The Synagoge had previously been given to the Monastery Santa María de la Encarnación.

Doc. 129. RGS 9 No 2653 fol. 83
Valladolid, 9 August 1492                                                                                                                                Bachiller Alfonso de Torres, inhabitant of Aranda de Duero is empowered to see that the property of Pedro Núñez de Santa Fe and of his brother Alonso Núñez is returned to them. They were on their way from Cruña del Conde to Portugal, but instead of continuing to Portugal they converted in Zamora. They left behind in Cruña their property and estate (heredades y fasyendas), as well debts owed to them. Alfonso de Torres is to summon the contending parties and decide appropriately. Their wives and children continued on their way to Portugal.

Doc. 130. RGS 9 No 2657 fol. 3
Borja, [9 to 16] August 1492

The town of Zamora is granted the synagogue in order to erect and consecrate a church in honor of St. Sebastian. This should be carried out within one year.

Doc. 131. RGS 9 No 2670 fol. 197
Valladolid, 11 August 1492                                                                                                                                   The justices of Castrojeriz, Villadiego and Candemuño are orde­red by the Council of the North of the Ports to see that the debts which are owed to him, are paid. He waives the debts which are due to him because of renuevo usury.

Doc. 132. RGS 9 No 2671 fol. 198
Valladolid, 11 August 1492
Diego Lopez de Ayo, of Hinestrosa, appealed to the Crown. He bought land and a house, vineyards, a newly planted vineyard (majuelo) and some salt pans and a garden from Jaco Avenavias (or Abenamias) of Salmillas. Since Jaco Avenavias left with the expelled and left behind debts, Lopez de Ayo fears that Avenavias creditors may intend to seize the property he bought. The Crown grants him protection on certain conditions.

Doc. 133. RGS 9 No 2672 fol. 202
Valladolid, 11 August 1492
Diego Martínez (or Muñoz), inhabitant of Castrojeriz and father of Juan Martínez stakes a claim to the property of Yuce Tovy who left Castile with the expulsion for Portugal. Diego Martínez married Levicia the daughter of Jaco Tovy, the granddaughter of Yuce Tovy. Francisco de Benavides is commissioned by the Conçejo del Norte de los Puertos to deliver and restore to Diego the property which was found in Frómista and the village of Piña. See note on the name at the end of the document.

Doc. 134. RGS 9 No 2693 fol. 182
Borja 14 August 1492
Bachiller de Aguilera is ordered to inform the Council about the needs of Murcia for a resident physician and apothecary. After the Expulsion of the Jews, the town lacks medical services.

Doc. 135. RGS 9 No 2703 fol. 147
Borja 16 August 1492
Martín de Durango, corregidor of Mondoñedo is ordered to reimburse Fernán Núñez Coronel, head collector of the albaquia tax of the Hermandad in Castile and Galicia during the past years (till the date of Santa Marta of 1488). Certain persons in Galicia had to pay sums of maravedi to people who went to serve as soldiers (peones) in the war of Granada in 1487 and 1488, as ordered by the Crown. 30.000 maravedi are to be paid to Marina Dias, which belonged to Fernán Nuñes.

Doc. 136. RGS 9 No 2704 fol. 159
Borja [s.d.] August 1492
The Crown clarifies that the material remains of the Jewish cemetery refer only to the tombstones. The plot will remain as town’s property.

Doc. 137. RGS 9 No 2706 fol. 157
Alagón 16 August 1492
The comendador Francisco de León, cavallero de nuestra casa, is granted an extension of 50 days to continue his investigation in Badajoz and the Maestrazgo of Alcántara of smuggling activities through the borders to Portugal carried out by the expelled.

Doc. 138. RGS 9 No 2709 fol. 225
Valladolid, 17 August 1492
Francisco de Luzón, the corregidor of Medina del Campo is ordered to deal with promissory notes transferred by Jews, who had departed, to Christians. Treatment of these notes is to be in accordance with the laws passed in the Cortes of Madrigal in 1476. This order responds to the appeal of garcía Domínguez Barrueco of Rodilana, a village of Medina del Campo. No interest is to be paid.

Doc. 139. RGS 9 No 2714 fol. 238
Valladolid, 18 August 1492
Gerónimo Pérez de Salamanca, the castellanos tax collector in the bishopric and area of Palencia, petitioned to the Crown. Together with Alonso de Soria, executive magistrate for the castellanos tax in Villalón, he was to collect 200.000 maravedí which the Jewish community there owed for the year 1492. Jorge Martínez, alcalde in Villalón, and Juan García de Benavente, regidor there, impeded the collection and thus enabled the Jews there to avoid paying when the tax collector entered in the Jewish quarter, they found little property to cnfiscate. They requested of the Crown that Martínez and García de Benavente should be declared rebels and pay the sum of 200.000 maravedí, plus 6.000 maravedí for expenses they caused. The accused are summoned to appear before the Court of state in Valladolid within six days.

Doc. 140. RGS 9 No 2721 fol. 217
Valladolid, 20 August 1492
Andrés Martínez, notary (escribano de número) in Ciudad Rodrigo is ordered to furnish the Consejo del Norte de los Puertos with the minutes of the trial against Martín Gutiérrez, inhabitant of Salamanca, who was accused of smuggling silver, gold and coined money to Portugal.

Doc. 141. RGS 9 No 2737 fol. 207
Valladolid, 22 August 1492
Juan de Luzón, corregidor of Carrión and Sahagún, is ordered by the Consejo del Norte de los Puertos not to arrest Salamón Harache, inhabitant of Carrión, who had vouched for his brother for the payment of the alcabala rent of Cervatos. His movable property should be returned to him to enable him to leave with the expelled.

Doc. 142. RGS 9 No 2738 fol. 208
Valladolid, 22 August 1492
Gonzalo de Funes, notary in Atienza, is ordered to give Fernando Bravo the deeds of property which Bravo bought from Abraham Gormezano, who left with the expelled. Abraham Gormezano converted and returned. Now he wishes to buy back the property he had sold. Gormezano, whom after his conversion, was given the name of Pero Martínez.

Doc. 143. RGS 9 No 2739 fol. 209
Valladolid, 22 August 1492
Gonzalo de Funes, notary in Atienza, is ordered to give Fernando Bravo the deeds of property which Bravo bought from Abraham Gormezano, who left with the expelled. Abraham Gormezano converted and returned now he wishes to buy back the property he had sold Gormezano, after his conversion, was given the name of Pero Martínez.

Doc. 144. RGS 9 No 2787 fol. 36
Zaragoza 29 August 1492
Fernando Núñez Coronel in named by the Council as regidor of Segovia, replacing Francisco de Bobadilla, who resigned.

Doc. 145. RGS 9 No 2800 fol. 45
Zaragoza 29 August 1492 Regest
Rodrigo de Atalaya, inhabitant of Trujillo, appeals to the Crown for redress against certain persons who claim possession of the houses of Yuçe Cohen in the Rinconada, the houses of Abdalla Pineda in the New Street opened in the New Jewish Quarter, and property of David Follequinos. The Crown orders on investigation and a hearing of the parties.

Doc. 146. RGS 9 No 2825 fol. 224
Valladolid, 31 August 1492
Juan García, notary of Castroverde de Cerrato, appealed to the Crown on behalf of inhabitants of the village. In their poverty, many villagers were forced to borrow money on high interest from Jews and Christians to buy seed for their fields in 1491 and 1492. The Jews who left sold the bills of sale to Christians at a low price, and the buyers now demand full payment of the loans from the debtors. The Crown received the appeal and ordered the Court judges and those of Palencia, Valladolid, Peñafiel, Curiel, Dueñas, Castroverde de Cerrato and Baltanas to pass judgement according the Laws of interest adopted in the cortes of Madrigal in 1476.

Doc. 147. RGS 9 No 2838 fol. 16
S.l. s.d. August 1492
The corregidor and judges of Soria, as well as the chief accountants and accountants of the Hermandad are ordered not to demand payments from farmers and other inhabitants of Soria and its surroundings. They should not confiscate their property until the Crown decides about the tax collections. All confiscations are to be suspended and the town crier is to announce this in the appropriate places

Doc. 148. RGS 9 No 2840 fol. 13
S.l. s.d. [August] 1492 An order, probably to the local Council of Guadalajara or Iriépal, to sell property which Hernán Beltrán bought from Abraham Alfandari. He paid Abraham Alfandari 55.000 maravedis for the property. The Judge Diego de Rueda from Guadalajara ordered the resale of the property, since it was taxable, and he refused to pay. He was fined 50.000 maravedis by the judge. His appeal to the Crown was rejected.

 

September

Doc. 149. RGS 9 No 2874 fol. 263
Valladolid, 4 September 1492
García de Almoguera of Torregalindo owed 5.000 maravedí to Jaco aben Simon. He claimed to have paid the debt but had not recovered the promisory note. Jaco Aben Simon left with the expelled, but the promisory notes remained in possession of the local alcayde. He demanded their payment, although Aben Simon admitted that the debt had been paid. García de Almoguera appealed to the Crown to lift the embargo on his property, ordered by the local judge of Aranda Alfonso González de Curiel. The Crown answered the plea and ordered measures to be taken against the alcayde, based on the law against usury.

Doc. 150. RGS9 No 2890 fol. 1
Zaragoza 5 September 1492

The Council approves the possession of a part of the courtyard of the synagogue of Avila, granted to Fernand Sánchez de Pareja, notary (escribano de número) of Avila.

Doc. 151. RGS 9 No 2892 fol. 266
Valladolid, 5 September 1492
Ortuño de Ayala is commissioned to report to the council of Castile and León about the unlawful collection of payments from the expelled on the road from Bóveda to Zamora, and other roads they took to Portugal.

Doc. 152. RGS 9 No 2898 fol. 228
Zaragoza 6 September 1492

Rodrigo de Mercado, regidor in Medina del Campo town council, is appointed juez investigador for all smuggling activity in the archbishopry of Toledo. This order was extended to a series of towns and regions along the Portuguese border. Rodrigo de Mercado was given full power to punish those guilty of smuggling out gold, silver, jewellery and coins.

Doc. 153. RGS 9 No 2915 fol. 247
Valladolid, 7 September 1492

Safe-conduct granted to Pedro Núñez and Alonso Núñez de Santa Fe, inhabitant of Cruña del Conde, to go to Portugal in order to convice their wives and families to return to Castile and convert.

Doc. 154. RGS 9 No 2925 fol. 324
Zaragoza 9 [September] 1492

The corregidor of Soria is ordered to attend to the petition of doña Juana de Valencia, wife of an adelantado of Cazorla, and lift the embargo of 60.000 maravedí which are hers and on which an embargo was placed because of debts left behind by Jews who departed with the Expulsion.

Doc. 155. RGS 9 No 2927 fol. 28
Zaragoza 10 September 1492

The San Antolín monastery outside the walls of Guadalajara, belonging to the Order Santa María de la Merced, is granted the Synagogue, known in Guadalajara as “los Toledanos”. The monastery is permitted to establish an infirmary in it for the members of the Order. It is prohibited to sell the premises.

Doc. 156. RGS 9 No 2933 fol. 240
Zaragoza 10 September 1492

Pedro Benítez, inhabitant of Centenera, appealed to the Crown about a usurious loan which Pedro López had extended to him before his conversion to Christianity. Both parties are summoned to appear within 8 days before the Royal Council.

Doc. 157. RGS 9 No 2938 fol. 29
Zaragoza 11 September 1492

The Crown grants the “Sinagoga Mayor” of the Jewish community in Guadalajara to the Church of Santa María de la Fuente, in the Parish of Santa María de la Fuente. The church is to establish a hospital for the poors in it.

Doc. 158. RGS 9 No 2939 fol. 40
Zaragoza 11 September 1492

Assistance is extended to Juan de Salinas camarero of the Princess of Portugal in posession of a house in the Royal street in Vitoria, previously in the Jewish Quarter, near the rampart.

Doc. 159. RGS 9 No 2960 fol. 195
Valladolid, 12 September 1492

The Crown grants Diego Lopez de Ayo, of Hinestrosa, an order in his favour regarding the land he bought from Jaco Avenavías (or Avenanias), former inhabitant of Salinillas.

Doc. 160. RGS 9 No 2993 fol. 159
Zaragoza 15 September 1492

Bachiller Pedro Díaz de la Torre, is appointed to investigate smuggling in the archbishopric of seville and the bishopric of Cádiz. People who inform about these activities are to be rewarded.

Doc. 161. RGS 9 No 3054 fol. 152
Zaragoza 21 September 1492

Juan de Ribera, asistente of Alfaro, and the justices there, are to report to the Council about the detention of Juan Garcés, a Jew, arrested in Castile, while on his way to convert.

Doc. 162. RGS 9 No 3057 fol. 243
Valladolid, 21 September 1492

Order to carry out a sentence passed against Salamón Seneor, in favour of Garci Sánchez de Calahorra and Gómez de Astudella, concerning the lease of tax farming and collection for the years 1492 to 1494, which was transferred to other persons for the year 1492.

Doc. 163. RGS 9 No 3060 fol. 96
Zaragoza 24 September 1492

Writ to the corregidor and justices of Brihuega to pass sentence on a claim presented by Fernando de Páez, inhabitant of Brihuega, about property he had bought from a Jew who converted and claimed it.

Doc. 164. RGS 9 No 3087 fol. 111
Zaragoza 27 September 1492
The Crown orders the lifting of a sequestration, imposed by the Inquisition, of the property of Gonzalo del Rio, treasurer of the Hermandad in the province of Segovia. The request was made by Fernán Nuñez Coronel, regidor and farmer of taxes in arrears owad to the Hermandad.

 

October

Doc. 165. RGS 9 No 3182 fol. 56
Zaragoza 5 October 1492
Although the Crown ordered an embargo on all debts of Jews until a decision was reached as to how to act, the Cardinal of Spain, archbishop of Toledo and bishop of Sigüenza is granted permission so that what is owed to him or has been transfered to his ownership may be collected.

Doc. 166. RGS 9 No 3188 fol. 57
Zaragoza 5 October 1492
Juan de Ribera is commissioned to summon all persons to declare under oath what debts which were owed to Jews they have collected. A list of these debts is to be sent to the Crown, which will determine howthey are to be dealt with. He should also summon the parties concerned and ascertain whether these debts are fraudulent usurious debts.

Doc. 167. RGS 9 No 3189 fol. 51
Zaragoza 5 October 1492

Juan Ramirez is commissioned to collect debts owed to Isaac Abravanel, only if the debts are not usurious.

Doc. 168. Hacienda, Leg. 1 No 72 and Leg. 1 fol. 2r
Llerena 8 October 1492

Declaration made by Diego Pérez de Meneses on the sales of confiscated property he carried out in Llerena to cover debts in taxes. Diego Pérez de Meneses acted in the name of Fernán Núñez Coronel and Fernán Pérez Coronel as their representative.

Doc. 169. Hacienda, Leg. 1 No 73 and Leg. 1 No 75                                                                                Puebla de Sancho Pérez de la Orden de Santiago 12 October 1492
Fernán Pérez, son of Diego Pérez de Meneses, inhabitant of Llerena, appeared before the justice Alfonso Ramírez and the notary Diego de Carvajal and presented a Royal order to interogate witnesses concerning property sold by Fernán Núñez Coronel and Fernán Pérez Coronel to cover unpaid taxes from previous years.

Doc. 170. Hacienda, Leg. 1 No 73 fol. 27r
Jerez 13 October 1492

Testimony before the corregidor, bachiller Alonso de la Fuente from Jerez (de la Frontera) and the escribano Juan Pérez de las Corales, on property sold by Fernán Pérez de Meneses, who was empowered by Fernán Núñez Coronel and Fernán Pérez Coronel, to recover unpaid taxes from various inhabitants. A detailed list of property is included.

Doc. 171. RGS 9 No 3196 fol. 58
Lérida 14 October 1492

The corregidor of Segovia is ordered to investigate debts the Jews left behind and promissory notes that were sold to Christians who then collected the debts. He is to summon everyone concerned to testify under oath about the debts and to put an enbargo on them. As to usurious debts, he should decide according the law of the Cortes of Madrigal 1476. Liquid debts may be collected and paid at their nominal value without any interest.

Doc. 172. RGS 9 No 3204 fol. 40
Barcelona 25 October 1492

The corregidor of Segovia is ordered to investigate and to attend to the plea of Juan de la Hoz de Almunia, inhabitant of Segovia, who provided collateral to Urosol, wife of Ysaque Çaragoçi for the amount of 300.000 maravedí and to Fernán Pérez Coronel, He cannot collect the sums due to him because of the royal embargo on debts. The debts owed to him are not usurious ones.

Doc. 173. RGS 9 No 3206 fol. 53
Barcelona [21] October 1492                                                                                                                         
The corregidor of Madrid, licenciado de Valderrama, is ordered to initiate criminal proceedings against Pero and Fernando López and their relatives, who are accused of making an illegal arrangement with certain Jewish communities. The Jews were departing for Fez and Tlemcen in North Africa and were denounced for smuggling contraband out of the Kindom.

Doc. 174. RGS 9 No 3209 fol. 54
Barcelona 30 October 1492

The corregidor of Madrid, licenciado de Valderrama, is ordered to initiate criminal proceedings against Pero and Fernando López and their relatives, who are accused of making an illegal arrangement with certain Jewish communities. The Jews were departing for Fez and Tlemcen in North Africa and were denounced for smuggling contraband out of the Kindom.

Doc. 175. RGS 9 No 3211 fol. 8
Barcelona 30 October 1492 Regest                                                                                                                                                                
See Suárez Fernández, Política internacional de Isabel la Católica: Estudio y documentos 3(1489-1493), Valladolid, 1969, p. 323.

 Doc. 176. RGS 9 No 3212 fol. 2
Barcelona 30 October 1492 Regest

On relations between the Catholic monarchs and Jews after the Expulsion.

Doc. 177. RGS 9 No 3214 fol. 32
Barcelona 30 October 1492 Regest

The Commander Francisco de León, inhabitant and regidor of Valladolid, is to investigate the smuggling out of money and other forbidden valuables from Coria, Badajoz ad Trujillo.

 

November

 

Doc. 178. RGS 9 No 3230 fol. 123
Barcelona 2 November 1492

The corregidor of Cuenca and Huete, Pedro Vaca, is empowered to examine the accounts left behind by Ça Cohen, a tax farmer and tax collector for 1488-1491, and the debts he left behind in unpaid taxes of 300,000 maravedi. Pedro de Cuenca, the tax collector in Huete and its vicinity petitioned the Crown for Cohen’s arrest and seizure of his property. The Crown answered the petition.

Doc. 179. RGS 9 No 3268 fol. 227
Olmedo 7 November 1492
The alcaldes and other justices of Cuéllar are ordered to resolve the complaint of Benito Gómez (or Gómaz), inhabitant of Bahabón (a village in the vicinity of Cuéllar) against a certain Jew (not named in document). The Jew transfered a debt to Villamayor, the mayordomo of the Duke de Albuquerque, who demanded payement and impounded a mule whose value was 5000 maravedi. He then sold the mule for 780 maravedi, thus causing the plaintiff great damage. In the order to the justices is included an order, dated 10 September 1492 by the Crown ordering cessation of payments of debts owed to Jews until the Crown Council will decided on the matter. No sequestration and sales of property are to be carried out.

Doc. 180. RGS 9 No 3271 fol. 54
Barcelona 8 November 1492

The Crown grants permission to Fernán Nuñez Coronel and to Luis de Alcala to collect tax debts left behind by Jews who departed with the Expulsion. The Royal embargo is thus lifted on debts which Chistians owed to Jews which can be collected as taxes. A list of places and localities is presented in the document, indicating where Jews lived.

Doc. 181. RGS 9 No 3273 fol. 52
Barcelona 9 November 1492
The Catholic Monarchs order the justicias of Ocaña to investigate debts that the Converso Juan de Cárdenas inherited from his father; if these debs are not usurious, they must see to it that they are paid to him.

Doc. 182. RGS 9 No 3284 fol. 40
Barcelona 10 November 1492
The Crown and the chief accountants grant a safe-conduct to all Jews, allowing them to return safely to their former homes after conversion. Badajoz, Ciudad Rodrigo and Zamora are listed as crossing stations. The manner of conversion is specified.

Doc. 183. RGS 9 No 3306 fol. 77
Barcelona 13 November 1492
Ruy Gómez de Ayala, the governor of the marquesate of Villena, is ordered to resolve the complaint of Alonso de Belmonte, of Albacete, who owed money to Isaque Abendavid inhabitant of Ocaña, for a certain amount of oil, sold to him (to Alfonso) on credit. Isaque Abendavid transferred the debt to Diego de Alcalá, inhabitant of Alcalá de Henares. Alfonso de Belmonte claims yhat the debt is usurious, and asks that measures should not be taken against him.

Doc. 184. RGS 9 No 3320 fol. 216
Barcelona 16 November 1492
Writ to the asistente of Logroño that, though an orden was given concerning the debts of the Jews, justice must be done to Antonio de Cuevas, a converted Jew from Laguardia regarding his debts and those of his father Symuel de la Torre. No usurious debts should be included.

Doc. 185. RGS 9 No 3371 fol. 26
Barcelona 20 November 1492
Safe-conduct to Jaco Galfon of Segovia and his companions and other Spanish Jews in Portugal permitting them to return to Castile in order to convert to Christianity.

Doc. 186. RGS 9 No 3372 fol. 29
Barcelona 20 November 1492
The Crown reconfirms the election of Pérez Coronel in the office of regidor, to replace Juan de Cabrera. Fernán Pérez Coronel joins the caballeros and escuderos associated with Dia Sánchez de Quesada, the corregidor of Segovia.

Doc. 187. RGS 9 No 3390 fol. 205
Barcelona 23 November 1492 Regest
A commission is granted to Garcia de Zueza of Atienza and alcaide of its citadel, who converted to Christianity with fifty three members of his family.

 Doc. 188. RGS 9 No 3398 fol. 149
Olmedo 23 November 1492
The justices of Palencia, the village of Castroverde de Cerrato, and other places, are ordered to attend to the complaint of Juan Zapata of Torre, a village in the preçintos of Castroverde. He borrowed money from Abraham Uziel and Mose Nájera who left with the expelled. Both of them sold the loans to the Arcidiano of Cerrato, who demanded payment and forced him to give new promissory notes, although the sum included usurious interest. As a measure to exort the payment, Arcediano banned him from the local church. Juan Zapata appealed to the Crown to cancel the ban and that no sequestration be imposed against him. The Crown accepted this request.

 Doc. 189. RGS 9 No 3407 fol. 20
Barcelona 25 November 1492 Regest
The Crown grants the Monastery of Santa Maria de la Encarnación in Trujillo the stones and tiles (ladrillos) of the Jewish cemetery of the town.

 Doc. 190. RGS 9 No 3408 fol. 19
Barcelona 25 November 1492 Regest
The Catholic Monarchs grant the synagogue of Trujillo, the Convent of Santa Isabel

 Doc. 191. RGS 9 No 3414 fol. 132
Barcelona 26 November 1492
The corregidor of Segovia Dia Sánchez de Quesada is ordered to see that Alonso López de San Miguel and Juan de Castillo can collect the debts owed to them. Promissory notes were given to them by certain Jews to whom Christians owed money. The debts were not usurious and new promissory notes were made out for them.

Doc. 192. RGS Doc. No 3419 fol. 170
Barcelona 26 November 1492
Dia Sánchez de Quesada, the corregidor of Segovia, is ordered to see that Antonio de Portillo and the wife of licenciado del Aguila are paid the debts Isaque Galfón owes them from before the Expulsion.

 Doc. 193. RGS 9 No 3427 fol. 221
Barcelona 27 November 1492
Comendador Pedro Suárez de San Pedro, contino in the Royal Household is ordered to conduct an investigation in Plasencia and its bishopric. He was to discover who smuggled out gold, silver, coins and other contraband. He is also empowered to ascertain what debts were left by the Jews and to whom these debts were transfered. He must arrest the guilty and confiscate their debts and he should also collect 45.000 maravedi owed to Jews by various people. This money is to be paid to the people to whom the debts were transfered.

Doc. 194. RGS 9 No 3450 fol. 51
Barcelona [s.d.] November 1492
The corregidor of Murcia Juan Pérez de Baradas or the judge in residence in his place, are ordered to enable to a group of Genoese merchant: Tadeo and Agostin Negrón, Luis Rey, Pedro Juan Justinian, Juan Grillo, Juan Antonio de Negrón, Guiraldo Burgarello, Mate Rey and his nephews, Pollo Pinello, Leonardo Mineca and Jorge de Burisa, to attend to debts certain Jews owed them for merchandise which they sold to the Jews. Upon leaving Murcia the Jews gave the Genoese promissory notes of Christians. The corregidor is to verify that the notes are not usurious and he is to summon the parties. After hearing the sides he is to permit collection of the debts if they are not usurious.

 Doc. 195. RGS 9 No 3453 fol. 207
Barcelona [s.d.] November 1492
Juan de Valderrama, corregidor of Madrid is ordered to investigate the complaint which Juan Ramirez lodged against Pedro Lopez of Illescas. Pedro Lopez was contracted to transport Juan Ramirez via Cartagena to Algiers by ship. On the way, during the Expulsion , he robbed him of his property. The Crown orders an investigation.

 Doc. 196. RGS 9 No 3460 fol. 236
S.l. s.d [November] 1492
Hortuño de Ayala is ordered to prepare a memorandum on the various taxes and impositions the Jews paid when passing through the villages of Castronuño, La Bóveda, Paradines and Villaescusa on the land of the Order of San Juan and also La Fuente del Salugo. He is to forward the sums collected and arrest those responsible for collecting them.

 

December

Doc. 197. RGS 9 No 3461 fol. 156
Barcelona 1 December 1492
The alcaide of Ledesma, Comendador Gonzalo de Mercado, is ordered to release Yuçe Hadida from prison. He was arrested for having smuggled money from Castile to Portugal. His release is on condition that Yuçe Hadida converts and presents sure and safe bond on the amount of 100,000 maravedi. He is to appear in the Royal Court within 60 days.

Doc. 198. RGS 9 No 3462 fol. 129
Barcelona 1 December 1492

The justices of Ledesma are ordered to attend to the plea of Guiomar de Avila. She lent money to a Jewish woman who was to leave with the Expulsion. She was given promissory notes of Christian debtors to Jews. They are to allow her to collect the debts.

Doc. 199. RGS 9 No 3464 fol. 73
Barcelona 2 December 1492Regest
The Catholic Monarchs order the corregidores and justicias of Atienza and other places to investigate the debts claimed by Francisco del Aguila. The latter declares that he has converted to Christianity in Ciudad Rodrigo together with his wife, children and other persons, fifty altogether. All of them Jews.

Doc. 200. RGS 9 No 3467 fol. 111
Barcelona 3 December 1492

The Crown answers the petition of Juan Téllez Girón, the camarero mayor del Consejo, and permits him to collect the debts and taxes which Jews owed to him and were paid to him with promissory notes of Christians. The corregidores, justices, alcaldes, merinos in towns, villages and settlements are ordered to assist him in collecting the debts.

Doc. 201. RGS 9 No 3471 fol. 96
Barcelona 3 December 1492
Bachiller Antón Martínez de Aguilera is ordered to collect from bachiller Antón Alvarez de Amusco, bedding which Jews of Murcia and Muslims of Hellin gave him. The sums collected are to be forwarded to the chancery.

Doc. 202. RGS 9 No 3472 fol. 112
Barcelona 3 December 1492
The corregidor of Madrid is ordered to attend to the request of Lorenzo del Mármol, the mayordomo of the Cardinal Archbishop of Toledo, and enable him to collect debts in Uceda and other places in the archbishopric of Toledo. He was not able to collect the debts Jews left behind because of the embargo imposed by the Crown and they are in promisory notes from Christians. He is to see that the debts are not usurious ones.

 Doc. 203. RGS 9 No 3473 fol. 113
Barcelona 3 December 1492
García de Cotes, corregidor of Burgos, and the investigating magistrate of Miranda de Ebro, are ordered to attend to the petition of Diego Pérez de Sarmiento, Conde de Salinas and member of the Royal Council. The Conde is to be permitted to collect debts which Symuel de Villalpando, his former mayordomo, and his son (or nephew) left behind. These debts were for unpaid taxes which they had collected on behalf of the Conde as tax farmers and collectors. Instead of paying in cash, they given him promissory notes of Christians. The officials are to ascertain whether the debts were usuriosus. Only the principal may be collected.

 Doc. 204. RGS 9 No 3475 fol. 157
Olmedo 3 December 1492
The Council of Cabañas is ordered to pay to Alfonso Ramirez Coronel, inhabitant of Palencia, unpaid taxes owed to Abraham Abenatabe, inhabitant of Carrión, for 1488-1490.

 Doc. 205. RGS 9 No 3476 fol. 136
Olmedo 3 December 1492
The Council of Requena [de Campos] is ordered to pay to Alfonso Ramirez Coronel, inhabitant of Palencia, the sum of 30,000 maravedi as tercia and alcabala taxes due for the years 1489-1490.

Doc. 206. RGS 9 No 3490 fol. 148
Olmedo 4 December 1492
Alonso de la Calle, inhabitant of Horumbrada, petitioned to the Crown about the debts he owed to Mose Bienveniste, inhabitant of Cuéllar and to Yuda Albuquerque also from Cuéllar. He had borrowed money on usurious terms. His petiton is granted, on the basis of an order issued on 10 September 1492 in Saragossa, (which is inserted in the order) to the justices of Cuéllar and its neighbouring territory.

Doc. 207. RGS 9 No 3501 fol. 120
Olmedo 5 December 1492

Garcia Flamenque, notary in Valdearroyo, is ordered to investigate the complaint lodged by Diego Ruiz de villapadierna, priest in Villapadierne about blasphemous expressions made by Diego de la Linda when he came to collect debts which Salamon Farache left behind and had been turned over to Diego de la Linda. The proto­col of the investigation is to be forwarded to the Royal Council of Castile and León.

 Doc. 208. RGS 9 No 3503 fol. 72
Barcelona 6 December 1492 Regest

Order to García de Zuazo, alcaide of the fortress of Atienza. He is to investigate the claim of Francisco del Aguila, a Converso inhabitant of this town, who has complained about an illegaldebt that he contracted when he was a Jew with Francisco Laínez of Almazán.

 Doc. 209. RGS 9 No 3504 fol. 8
Barcelona 6 December 1492 Regest

Security writ granted to Francisco del Aguila, inhabitant of Atienza who fears attack by certain people.

 Doc. 210. RGS 9 No 3506 fol. 103
Barcelona 6 December 1492
The corregidor of Segovia is ordered by the Crown to summon claimants on debts owed to the local church by Jews, who left with the Expulsion. Juan Vázquez, mayordomo del deán y cabildo of Segovia is answered by the Crown. The embargo on these debts should be lifted.

 Doc. 211. RGS 9 No 3507 fol. 45
Barcelona 6 December 1492

Licenciado Juan de Valderrama, corregidor of Madrid, is ordered to ans­wer the claim presented by Françisco de Bobadilla, maestresala of the comendador de Villarrubia. The Jew Ibn Zadoque, who left with the expelled, paid him with promissory notes given to him by Christians. Juan de Valderrama is to summon the parties con­cerned, and if the promisory notes are not usurious, he is to allow their payment.

Doc. 212. RGS 9 No 3512 fol. 122
Barcelona 7 December 1492
The Council, justices, regidores, caballeros, escuderos, oficiales and omes buenos of Segovia are ordered to establish a “çierto estudio” in the house which Antonio de Portillo, inhabitant of Segovia, bought from the Jewish Community. The house was used by a certain fraternity (cofradia).

Doc. 213. RGS 9 No 3518 fol. 92
Barcelona 10 December 1492
Rodrigo de Mercado, corregidor of Medina del Campo is given an extension to continue his investigation of smuggling by Jews in the Archibishopry of Toledo at the time they were leaving with the Expulsion.

Doc. 214. RGS 9 No 3547 fol. 104
Barcelona 17 December 1492 Regest
The Queen orders the corregidor of Trujillo, Alvaro de Porras, to investigate and ascertain what debts owing to three Cohen brothers have been left behind. After the investigation, García do Roa is to be permitted to collect 80.000 maravedi for the alcábala tax on salt, oil and fish, farmed by the Cohens in 1492, García de Roa is an executor for Luis de Alcalá and Fernán Núñez Coronel.

Doc. 215. RGS 9 No 3548 fol. 115
Barcelona 17 December 1492
The provisor of the church in Segovia is empowered to investigate the request of Juan Vazquez, the mayordomo and deán of the cabildo in Segovia, to collect the debts left behind by Jews and covered with promissory notes of Christians, Juan Vázquez presented new promissory notes and the debtors who did not pay were excomunicated

Doc. 216. RGS 9 No 3566 fol. 109
Barcelona 20 December 1492
Juan de Valderrama, the corregidor of Madrid, is ordered to investigate the claim of Juan de Riaza, Juan Vaca, Alvar Rodríguez and Martín de Toledo inhabitants of Torrelaguna, that Jews who left with the expelled and gave them promissory notes of Christians who owed them money. If the debts are not usurious, they may collect them.

Doc. 217. RGS 9 No 3575 fol. 105
Barcelona 20 December 1492
Gimen Garcés, alcaide of the Fortress of Zorita (de los Canes), is ordered to investigate the claim of the Conde de Tendecilla. A group of Jew Jaco Nahon, Abrahen Nahon, maestre Yuça, of Mondéjar; don Fraymen Francés and Simuel Francés mayordomi and tax farmers of the Count left behind debts for taxes they had collected on behalf of the Count. Because of the embargo on debts left behind by Jews, he cannot collect what is owed to him. Gimen Garcés is to summon witnesses and examine the documents available.

 Doc. 218. RGS 9 No 3586 fol. 212
Barcelona 23 December 1492
The Dean of the Chuch of Toledo is granted the tombstones of the Jewish cemetery of Toledo. The land of the cemetery is to remain for common use.

Doc. 219. RGS 9 No 3593 fol. 110
Barcelona 24 December 1492
The Queen answers the appeal of the bishop of Segovia and orders the corregidor Día Sánchez de Quesada to collect all information available on the debts to the Church that Jews left behind. The Jews collected taxes and transferred promissory notes from Christians to Juan de Valderrama. The embargo on these debts is lifted.

 Doc. 220. RGS 9 No 3601 fol. 114
Barcelona 24 December 1492
Día Sánchez de Quesada, the corregidor of Segovia, is ordered to investigate and settle the complaint lodged by Juan de Segovia, inhabitant of Segovia. He took a loan from Jaco Galón for 24,000 maravedi and undertook to supply wool to him, allegedly on a usurious basis. If the loan was usurious, Día Sanchez de Quesada should not enforce the collection of it. He should find witnesses to testify on the transaction.

 Doc. 221. RGS 9 No 3602 fol. 83
Barcelona 24 December 1492
Día Sanchez de Quesada, the corregidor of Segovia, is ordered to investigate the complaint of Lázaro Bohordo and Juana García, widow of Antón Muñoz against Abrahan Lumbroso regarding a loan of 15,000 maravedi, which was paid but the pledges were not returned to them.

Doc. 222. RGS 9 No 3616 fol. 209
Barcelona [s.d.] December 1492
The town of Palencia is granted the synagogue of the Jewish community, to be turned into a hospital for the poor.

Doc. 223. RGS 9 No 3618 fol. 74
Barcelona [s.d.] December 1492 Regest
The justices of Atienza, are ordered to adjudicate the request of the Jew Francisco del Aguila, a resident of the village, who converted in Ciudad Rodrigo, when the Jews left the kingdom. He asks that the house and property he sold and also what belonged to other converts should be returned.

Doc. 224. RGS 9 No 3661 fol. 200
Barcelona [s.d. smd.] 1492 (?) [s.l.]
Francisco de Bobadilla, maestresala and comendador de Villarrubia, corregidor of Córdoba, is ordered to halt legal proceedings against the heirs of Mateo de Sacedo. Mateo de Sacedo, their father, had farmed taxes for Yuçe who probably left with the expelled. The guarantors to his tax farming now demand payment of the sums collected. They presented the accounts to Juan Díaz de Alcocer, the chief accountant of the Crown and have reached agreement with the guarantors.

 

YEAR 1493

 

January 1493

 

Doc. 225. Doc. RGS 10 No 10 fol. 60
Barcelona 4 January 1493

The Queen Isabel orders the corregidor, justices, the alguacil, regidores, caballeros, escuderos, officials and viri boni of Badajoz to carry out her order that the ground and pasture of the Jewish cemetery of Badajoz remain public property for the benefit of its inhabitants.

 

Doc. 226. Doc. RGS 10 No 37 fol. 248                         
Olmedo 8 January 1493

Before his conversion Francisco Sanchez de la Cueva inhabitant of Cuéllar farmed the tercia and alcabala taxes. He claims to have paid a certain sum to the Duke of Albuquerque, the owner of the village and to his mayordomos, for certain debts. After his conversion the Duke's heirs demand that he pay debts that he had already paid. His appeal to the Crown is answered and the justices of Cuéllar are ordered to investigate his complaint and issue a decision.

 

Doc. 227. RGS 10 No 38 fol. 52        
Barcelona 9 January 1493
The Crown grants permission to don Çaque Abuacar, the physician, and other persons, who intend to return to Spain from Portugal. They are allowed to keep books in Hebrew and Arabic needed to practise their profession. They can also repurchase their property, which they sold at a low price when they left for Portugal, adding compensation for amelioration and expenses demanded by new owners. They are forbidden to retain Bibles, the Talmud and other books. on the Mosaic Law. The Crown was responding to the request of the Cardinal of Spain Archbishop of Toledo, don Pedro González de Mendoza.

 

Doc. 228. RGS 10 No 60 fol. 18        
Barcelona 11 January 1493
The Synagogue of Plasencia is granted to the clerics and beneficiaries of Plasencia. They are to say masses for the welfare of the king, queen and the infants and to pray for the souls of deceased Royalty. The synagogue is to serve for these purposes only.

 

Doc. 229. RGS 10 No 126 fol. 173    
Barcelona  18 January 1493
Don Juan de Ribera, member of the Royal Council, capitán-general of the border with Navarra and corregidor of Guipúzcoa is ordered to resolve the plea to the Crown of Luis de Asturias in the name of don Pedro Manrique, Duke of Nájera, about a certain amount of wool bought by Jews from shepherds and flock owners,vassals of the duke. The promissory notes are in possession of Francisco de las Heras, a merchant of Burgos. The persons concerned are inhabitants of the villages Villavoslada, Lumbreras and Hortigosa, villages in possession and of vassals of the duke.

 

Doc. 230. RGS 10 No 152 fol. 175    
Olmedo 21 January 1493

The justices of the Court and Chancery, as well as all corregidores, alcaldes, alguaciles, merinos and other justices, and especially those of Segovia, Medina del Campo, Olmedo, Cuéllar, Pedrajas de Iscar and of the Kingdom including vicars and church provisors and justices are ordered to carry out the Royal order (which is inserted) of Zaragoza 10th September 1492, and not order any payement of debts to Jews, or promissory notes transferred to Christians till a decision is reached by the Royal Council. This order is an answer to the plea of Pero and Fernando Antón and Pascual Morejón, inhabitants of Pedrajas de Iscar. They were in debt to Rabbi Shemaya, a Jew of Cuéllar, for a loan given to them on usurious conditions. The promissory note has been sold to Juan de la Mesa, inhabitant of Navalmanzano, a village within the boundaries of Cuéllar. According to this claim the basic capital of the loan has already been paid by them. The vicar and provisor of Segovia discomulgated them and they were pressed to pay the additional amounts of the debt.

 

Doc. 231. RGS 10 No 196 fol. 17      
Barcelona 27 January 1493
The Monastery of Santa María del Parral in Segovia is granted by the Crown 100,000 maravedí in compensation of a juro of 30,000 to be paid with the alcábala taxes on the Jewish butcheries of the town. In case the sum may not cover the juro, the grant will include the tombstones of the Cemetery. The corregidor is to evaluate the Synoga mayor of the town for that purpose.

 

Doc. 232. RGS 10 No 197 fol. 15      
Barcelona 27 January 1493
The Crown grants the township of Agreda the right to use the synagogue bought from the Jews, as the municipal building for the council's meetings.

 

Doc. 233. RGS 10 No 205 fol. 230    
Barcelona 28 January 1493
Juan de Ribera, the asistente of Logroño, Calahorra and member of the Royal Council is to attend to the petition of Pero Sánchez de Roldán (or Soldán), who requested permission to make use of the old baking oven which he bought from the Jews of Calahorra in the time they left with the Expulsion. The document mentions 120 Jews members of the aljama.

 

Doc. 234. RGS 10 No 231 fol. 170    
Barcelona 30 January 1493
The locum tenens of the corregidor of Soria is ordered to inform the Crown what usurious debts have been sold by Jews, who left with the expelled, to Christians. Certains inhabitants of a locality called Serón complained that they are pressed hard by the new owners of the promissory notes.

 

February 1493

 

Doc. 235. RGS 10 No 278 fol. 134   
Barcelona 3 February 1493
The corregidor of Plasencia is ordered to investigate the killing of Jews on their way to Portugal and the robbery of some bags they carried containing silver and gold intended to be smuggled out. The suspects are two shepherds. The contents of the bags are Royal property and should be confiscated.

 

Doc. 236. RGS 10 No 284 fol. 2       
Barcelona 4 February 1493        Regest
Extension of the term given to Rodrigo del Mercado to investigate in the Toledo archibishopric and its region about the smuggling of currency and other prohibited items by Jews leaving with the Expulsion.

 

Doc. 237. RGS 10 No 301 fol. 150    
Olmedo 6 February 1493
Diego [Sánchez] de Revecha's plea is answered by the Royal Council of Castile and León. He appealed on behalf of certain inhabitants of Gumiel de Izan against demands of debts which they owed to Samuel de Soto which were transferred by him to Christians. The Bachiller Alfonso de Torres of Aranda de Duero is ordered to pass an interim sentence within six days and a final one within twenty days.

 

Doc. 238. RGS 10 No 366 fol. 133    
Olmedo 14 February 1493
The Royal justices as well as the corregidores and justices of Aranda, Cruña del Conde, Gumiel de Izán, Riaza and Montoya de Valdearados are ordered to summon the parties involved and pass their sentence. Pedro Núñez de Santa Fe, inhabitant of Cruña, appeals to the Crown for justice against the above mentioned local council who harass him and refuse to pay their debts, which he claims were not usurious. He left in great haste for Portugal in order to convince his wife to return and convert. He also asserts that their demands are for loans given fifteen and eighteen years ago (i.e. 1475 and 1478).

 

Doc. 239. RGS 10 No 386 fol. 132    
Olmedo 16 February 1493
The corregidor of Burgos is ordered to attend to the demands of Luis Núñez Coronel of Zamora. He and his wife left the town in July 1492 intending to convert, and thus were unable to attend to the Crown taxes which he was collecting. The corregidor is to summon the parties involved without any delay and pass his decision after a hearing.

 

Doc. 240. RGS 10 No 423 fol. 21      
Barcelona 23 February 1493      Regest
In 1490 Yuçe Cohen undertook to collect 400,000 maravedí of income on behalf of the dean of Plasencia, Diego de Jerez. By arrangement with the corregidor only part of the sum was paid. Diego de Jerez sent the comendador San Pedro to seize some property on his behalf. He also appealed to the Crown asking for redress. The Crown orders an investigation.

 

Doc. 241. RGS 10 No 436 fol. 203    
Barcelona 23 February 1493
Bachiller Francisco González del Frexno, corregidor of Aranda de Duero and Sepúlveda, is ordered to see that the Conde de Miranda, member of the Royal Council, receives a just solution to his demand of 306,500 maravedí, which Yuçe de Vidas of Santisteban owed in farmed tercia taxes. He left behind many debts and as well promissory notes which were given to the Conde’s administrators.

 

Doc. 242. RGS 10 No 439 fol. 41      
Olmedo 23 February 1493
Gonzalo Gonzales de Illescas, is ordered to sit in judgement within 8 days about the complaint lodged by Luis Núñez Coronel of Zamora in litigation between Núñez Coronel and Diego Gómez de Benavente, of Carrión on debts in alcabala taxes for the years 1492 - 1494.

 

Doc. 243. RGS 10 No 443 fol. 36      
Barcelona 25 February 1493
The corregidor of Avila is ordered to attend to the petition of Alfonso Pérez Coronel, inhabitant of Avila, and enable him to collect debts which his mother and sister Reina surrendlered to cover their debts to him when they left with the Expulsion.

 

Doc. 244. RGS 10 No 451 fol. 49      
Barcelona 26 February 1493
The comendador Francisco de León is ordered to hand back to Alonso Pérez Coronel a horse (rocín), which he lent to his brother who left Castile for Portugal. The horse was sequestrated in Valencia de Alcántara where the brother left the horse with a certain mason named Gordillo in order to be returned to Alonso Pérez Coronel

 

Doc. 245. RGS 10 No 452 fol. 37      
Barcelona 26 February 1493
The corregidor of Segovia Día Sánchez de Quesada is ordered to decide on the petition of Alfonso Pérez Coronel about certain debts which his mother and sisters left behind when they departed with the Expulsion. These debts were embargoed by the Crown.

 

Doc. 246. RGS 10 No 453 fol. 38      
Barcelona 26 February 1493
The Council of the Order of Calatrava is ordered to attend to the plea of Iñigo López Coronel, inhabitant of Segovia, recaudador mayor of the maestrazgo de Calatrava of the tercia and alcabala taxes. Symuel Françes and Jaco Françes, both inhabitants of Pastrana, acted as tax farmers and tax collectors of the tercia and alcabala taxes in the regions of Zorita and Almoguera. They remained in debt of certain sums of money, which Iñigo López Coronel cannot collect. The Council is to act according the rule of 26th of February 1493 in collection of debts of Christians to Jews.

 

Doc. 247. RGS 10 No 458 fol. 214    
Barcelona 26 February 1493
Juana Fernández de Amusco‘s petition to permit her to collect debts which Jews of Oña owed her. She was given promissory notes by them. Juana Fernández de Amusco lived in the courtyard of the monastery of w:st="on">Santa Clara in Medina de Pomar.

 

Doc. 248. RGS 10 No 489 fol. 120    
Barcelona 28 February 1493
The corregidor of Segovia Día Sanchez de Quesada is ordered to respond to the complaint of Fernan Gómez de la Cueva against his brother Rabbi Simon, who left with the expelled for Portugal. Rabbi Simon allegedly Gómez de la Cueva's part of their property in Cuéllar. Fernan Gómez de la Cueva returned from Portugal and claimed his property.

 

Doc. 249. RGS 10 No 497 fol. 29
Barcelonas.d. February 1493
The corregidor of León is ordered to investigate and permit the collect of debts which were purchased without usurious interests , which the Jews left behind in León and the vassals of the Countess de Luna, Isabel Osorio, as promissory notes. Long term debts and usurious ones are not to be collected. The promissory notes were bought from Rabbi Tamar and Yuçe Beçudo.

 

 

March 1493

 

Doc. 250. RGS 10 No 513 fol. 132
Barcelona 2 March 1493
Juan de Ribera, member of the Royal Council, is ordered to summ­on the parties and decide about the embargo the Duke of Najara put on the wool which belonged to Francisco de Heras and Bienve­niste de Calahorra, both merchants from Burgos. Francisco de Heras is to prove by guarantees that he is the owner of the wool.

 

Doc. 251. RGS 10 No 519 fol. 182
Barcelona 2 March 1493              Regest
The corregidor of Soria is ordered to answer the plea of the Majordomo of the Cardinal of Spain, so that the order regarding the lifting of the embargo of the Jews will be carried out. This order was issued in Barcelona on 26 February [1493] and  don Rodrigo de Mendoza, the Marques de Cenete, and his brother don Diego de Mendoza, may collect the 80,000 maravedí which Fernando Sánchez, inhabitant of Segovia, and receiver of the salt mines of Atienza, and formerly a Jew, has deposited with inhabitans of localities in the bishopric of Sigüenza and Osma. The Council.

 

Doc. 252. RGS 10 No 520 fol. 108    
Barcelona 2 March 1493
Writ to the corregidor of Segovia, Día Sánchez de Quesada, to attend to the petition of Juan de Salazar, alcalde of Cuéllar and act according the rules, given on 26 February 1493, about collecting debts Jews left behind: 50,000 maravedí were embargoed  in  debts which Jews transferred to him and which Christians owed them.

 

Doc. 253. RGS 10 No 531 fol. 74      
Barcelona 2 March 1493
García de Cotes, corregidor of Burgos, is ordered to act according the rule of 26 February 1493 about collecting debts Jews left behind.  He is to answer the petition of the apostolical tax collector of the abadía de Froncesa and other beneficiaries in Briviesca, permiting him to collect a sum of about 90,000 maravedí in promissory notes from Christians to Jews.  The parties concerned are to be summoned for a hearing.

 

Doc. 254. RGS 10 No 550 fol. 367    
Barcelona 5 March 1493
The Count of Oropesa, Fernando Alvarez de Toledo, is ordered by the Crown to return to Juan Martín inhabitant of Oropesa, the property his father left behind in Candelera which was donated to him during the Expulsion from Spain. In case of desobedience the Count will lose the Royal favour and pay a fine of 20,000 maravedí for the benefit of public work in Granada. He may appeal before the Council of Castille-León within ten days.

 

Doc. 255. RGS 10 No 555 fol. 71      
Barcelona 6 March 1493
The Crown orders the alcaldes of Cuéllar to return to Fernan Gómez de la Cueva the property he sold in Cuéllar when he went to Portugal.

 

Doc. 256. RGS 10 No 562 fol. 357    
Barcelona 6 March 1493
The corregidor  of Aranda de Duero, Francisco González del Frexno, is ordered to summon the litigating parties as requested by the cofradia de Santa Ana, After the hearing he is to forward all information to the Royal Council.  This in answer to the demand of the local clergy and fraternity of Santa Ana to use the Synagogue for prayers, contrary to the claim fo Iñigo de Barahona that he bought the Synagogue from the local aljama for 95, 000 maravedí.

 

Doc. 257. RGS 10 No 563 fol. 116    
Barcelona 6 March 1493
The corregidor of Ciudad Rodrigo is ordered to attend to the plea of Alfonso Bocalán of Salamanca, in order to enable him to collect debts which were transferred to him by R. Yuçe Aben Yuxen and the Converso Antonio de Paz. The corregidor is to act acording the rules of 26 February 1493.

 

Doc. 258. RGS 10 No 564 fol. 251    
Barcelona 6 March 1493
Don Pedro de Castilla, the corregidor of Toledo, is advised that the order of the 26 of February 1493, should be obeyed, and according to it the Genovese merchants Agustín de Grimaldo and Agustín Bravaldo (or Bivaldo) may collect debts owed to them.  

Doc. 259. RGS 10 No 582 fol. 32   
Barcelona 7 March 1493
The council of Castile and Leon grant Alonso Garzón, inhabitant of Almorox, a moratorium to pay his debts to Juan Pérez Coronel. Juan Pérez Coronel is described as: onbre rico y cabdaloso. The grant is an extension in payment of his debts to Juan Pérez Coronel for 300 fanegas of corn, wheat and barley. In case Alonso Garzón will not pay according to the agreement to pay by installments, he is to furnish collateral guarantees and pay a fine of 20,000 maravedí for the benefit of the public works to be carried out in Granada. 

Doc. 260. RGS 10 No 586 fol. 205
Barcelona 8 March 1493
The corregidor of Ciudad Real, García de Alcocer, is ordered to attend to the plea of Rodrigo de Haro, inhabitant of Caracuel about the collaterals he signed for taxes of Isaac Abrabanel, Juan Amigo Juan de Fez, Rodrigo de Fonseca, Diego Valles, Martín de Parias, Juan de Haro, Alonso de Parias. Except Abrabanel all others leased farming taxes from Juan de Lucena, who was the mayordomo of the Cardinal of Spain in 1483 and of Isaac Abrabanel. Juan Ramírez (de Tovar) demands 42,600 maravedi from him as their collateral

Doc. 261. RGS 10 No 627 fol. 180
Barcelona 12 March 1493
The corregidor of Murcia, licenciado Pero Gómez de Setúbar, is ordered to respond to the request of the provisor of the Church in Cartagena and allow the collection of a debt of 300.000 maravedí in taxes to which Alexander Borgia (the future pope Alexander VI) is entitled. Jews farmed this tax, and upon leaving with the expelled they left behind promissory notes of Christians.

 

Doc. 262. RGS 10 No 672 fol. 75   
Barcelona 16 March 1493
Cristóbal de Toro, the corregidor of Madrid, is ordered to respond to the request of Sancho González de Plazuela, inhabitant of Guadalajara, and allow him to collect debts which Jews, who left with the expelled, left behind and gave promissory notes of Christians. The Christian debtors prepared new promissory notes. The corregidor is to act as prescribed in the law of the 26th of February 1493.

 

Doc. 263. RGS 10 No 690 fol. 226
Barcelona 19 March 1493
The corregidor of Huete is ordered to restore the property of Mari Gómez, wife of Juan Gómez. It was at less than its value sold by her father Ysaque Taimiz, who left with the expelled from Spain. Mari Gómez must to pay the price her father received for the property.

 

Doc. 264. RGS 10 No 691 fol. 224    
Barcelona 19 March 1493
The corregidor of Cuenca and Huete, the judge in residence and the alcalde, are ordered to see that certain property of Pedro de León and his wife Juana de Quirós is restored to them in compliance with the orders of the 26 February and 6 March 1493. Juana de Quirós is the heiress of don Yuçaf Aben Mayor, her father, and don Sayas her grandfather.

 

Doc. 265. RGS 10 No 697 fol. 336    
Barcelona 19 March 1493
The Crown orders Juan de la Hoz, regidor in Segovia to return to Pedro de Nieva certain land which he has pawned to Simuel Zaragoza. Simuel Zaragoza sold the property to Juan de la Hoz.

 

Doc. 266. RGS 10 No 708 fol. 43     
[Barcelona] 20 March 1493
The Crown confirms the appointment of Juan Pérez Coronel as regidor of Segovia after the death of his father Fernán Pérez Coronel. He is entitled to all privileges and rights his father had. The answer of the corregidor and council of Segovia are granted.

 

Doc. 267. RGS 10 No 712 fol. 196    
Barcelona 20 March 1493
Comission to Juan Ribera, asistente in the towns of Logroño, Calahorra and Santo Domingo to attend to the plea of Juan de Leyva, maestresala to Royalty, and enable him to collect some debts the Jews left behind on which he was given  promissory notes. It should be carried out in compliance with the rules of 26 of February and 6 March 1493.

 

Doc. 268. RGS 10 No 751 fol. 276   
Barcelona 22 March 1493
The Royal Council orders the corregidor of Burgos, García de Cotes, to sequestrate all property as well as the promissory notes, gold and silver Abraham Bienveniste, inhabitant of Soria, left in time when Bienveniste left for Portugal with the expelled with Juan Alonso de Sahagún, inhabitant of Burgos.

 

Doc. 269. RGS 10 No 752 fol. 273    
Barcelona 22 March 1493
The corregidor of Murçia Pedro Gómez de Setúbal is ordered to summon the parties who were involved in transferring certain properties belonging to Catalina de Ochoa to Abraham Cohen, formerly of Murcia.

 

Doc. 270. RGS 10 No 761 fol. 299    
Barcelona 22 March 1493
Bachiller Alfonso de Torres of Aranda de Duero is ordered by the Crown to see that Diego Sánchez, a Converso inhabitant of the village Gumiel de Mercado, may collect the dowry of his daughter, who was  married to a son of Moses Hen, of Cruña del Conde. She is now a widow, and after her husband’s death Moses Hen’s brother took possession of the dowry.

 

Doc. 271. RGS 10 No 764 fol. 184   
Barcelona 23 March 1493
The corregidores, justices, alcaldes and all justices of Cuenca, Soria, Huete and Molina are ordered to enable the licenciado de Sahagun to collect the taxes collected in Ponferrada by Pedro de Cuenca and Ça Cohen in accordance with the orders of the 26 of  February and 6 March 1493.

 

Doc. 272. RGS 10 No 771 fol. 297    
Barcelona 23 March 1493
Don Luis de Velasco, the lord of the village Belorado, is ordered to restore to María Díez, widow of Pedro de Solórzano, of Redecilla del Camino, the property donated to her by her brother and uncle, who left Spain with the expelled.

 

Doc. 273. RGS 10 No 781 fol. 129    
Barcelona 26 March 1493
The comendador Juan Pérez de Barradas, corregidor of Medina del Campo and Olmedo is ordered to comply with the request of the omes buenos of Medina del Campo on the demand to pay the duty that the Jewish community paid to the Hermandad.       

 

Doc. 274. RGS 10 No 790 fol. 253                              
Barcelona 26 March 1493
Rodrigo de Avila, notary public in Ciudad Rodrigo, is ordered to pay a fine of 24,000 maravedí for unlawfully collecting duties from Jews who left for Portugal via Ciudad Rodrigo. He is not allowed to function as notary for a year and is forbidden to enter the town and its limits.

 

Doc. 275. RGS 10 No 801 fol. 241                              
Barcelona 27 March 1493           Regest
The corregidor of Huete is ordered to grant permision to the Conversos who lived in the castle of the town, to live in their houses and use the building matrial to construct new houses in other parts of the town.

 

Doc. 276. RGS 10 No 851 fol. 364    
Barcelona 30 March 1493
Pedro Fernandez de Toro, canon of the Church and judge commissioner of the Condado in Salamanca, is ordered to transfer the case of Franciseo de Alaejos and Juan de Burgos, alcaldes of the Hermandad to the Council of the Hermandad. In their possession were found 170 gold bullion (or pieces), which has been stolen from Salamon Levi, formerly from Soria, while on his way to Portugal.

 

Doc. 277. RGS 10 No 856 fol. 359   
Barcelona 30 March 1493
The justices of the Court and Chancillery as well as those of Burgo de Osma, Soria, Coruña [del Conde] and Santo Domingo de Silos are ordered to carry out the order of 10th September 1492 about the debts Christians owed to Jews in time of the Expulsion. This is to answer to the petition of Alfonso de Arriba, inhabitant of Penilla Mamolar and others inhabitants of Caleruega, Aceñas and Villanueva.

 

Doc. 278. RGS 10 No 865 fol. 65      
Barcelona 31 March 1493
The Crown orders that Juan Gutiérrez, formerly don Mayr, of Plasencia, is to be forgiven for smuggling out silver, coins, and other Contraband when he left Spain. However his property is to remain under sequestration.

 

 

April 1493

 

 

Doc. 279. RGS 10 No 903 fol. 211
Olmedo 3 April 1493

Licenciado Vargas, judge in residence, in Avila is ordered by the Crown to see that the request made by Fernando de Contreras is answered. The request was made in the name of Guiomar de Toledo, wife of Pero López, María de Toledo, and Fernando Alvarez, her brother, all of them minors, children of Rabbi Mayr and his wife doña Çidbuena, deceased. They reclaim property at less than its value sold to Alonso de Vargas. They returned to Avila influenced by Jaco Galfón from Segovia, their relative, and converted. The order given to certain Jews dated Barcelona, 20 of November 1492 is to be obeyed. 

Doc. 280. RGS 10 No 916 fol. 78
Barcelona 7 April 1493
Pedro de Mendoza, Conde de Monteagudo, appealed on his own behalf about the debts in arrear taxes the Jewish tax farmers owed him. He received from them promissory notes of Christians who where from the promissory notes of Christians who where in debt to them. Francisco de Tapia corregidor of Soria, whom he asked to verify these debts that they were not usurious ones, showed towards the conde animosity. The Crown answered his plea and instructed the licenciado de Portillo together with the corregidor to clarify the matter with the parties concerned.

 

Doc. 281. RGS 10 No 936 fol. 177
Olmedo 13 April 1493
Día Sanchez de Quesada is ordered to resolve the demand presented by Fernando de Sosa, a converso inhabitant of Torrelaguna, against the converso Pablo de Sosa about a letter of exchange from when they left for Portugal as Jews.

 

Doc. 282. RGS 10 No 938 fol. 198
Barcelona 15 April 1493
The Crown commissions Sancho de Frías, the corregidor of Huete, to deal with the claim of Gonzalo de Zorita, repostero de cera to the Crown, for a certain sum which Ça Cohen, of Huete, has collected from him.

 

Doc. 283. RGS 10 No 953 fol. 160
Barcelona 15 April 1493
García de Cotes, the corregidor of Burgos, is requested to see that the plea of Gutierre de Mier is dealt with certain Jews of Herrera and Aguilar de Campoo, who were in debt to Christians transferred the promissory notes of Christians from the marquesado de Santillana to him. The corregidor is ordered to act according the orders of the 26 of February and 6 of March 1493, so that Gutierre de Mier shall not have anY reason to complain to the Crown.

 

Doc. 284. RGS 10 No 954 fol. 238
Barcelona16 April 1493
The Crown grants the Synagogue called “los Toledanos”, to the Monastery Sant Antolín in Guadalajara. The Monastery intends to found here a hospital for the monks and for sick religious persons. Antonio de Mendoza who bought the place from Yuçe Serrano is ordered to hand over the property.

 

Doc. 285. RGS 10 No 974 fol. 21
Barcelona 18 April 1493
The Crown pardons a group of Jews who, while leaving Castile for Portugal, smuggled out gold, silver and coined money. They all belong to the Galfón family, headed by Jaco Galfón, who after his conversion was called Pero Suárez de la Concha. Their property and debts owed to them are to remain under sequestration pending the Crown’s decision.

 

Doc. 286. RGS 10 No 989 fol. 190
Barcelona 18 April 1493
The corregidor of Carrión is ordered to attend to the petition of a certain Reinoso, a contino of the Royal Household, to collect debts which Abraham Abenatave left behind in various localities in the days of the Expulsion.

 

Doc. 287. RGS 10 No 990 fol. 189
Barcelona 18 April 1493
The corregidor of Carrión is commissioned to permit Sebastián de León, notary in Carrión, to collect the debts which Abraham Abenatave left behind when he left with the expulsion.

Doc. 288. RGS 10 No 993 fol. 239
Barcelona 19 April 1493
Juan de Vega, ballestero mayor de maza, inhabitant of Zamora, is confirmed as owner of a house called Las Coronas he bought from a certain Jew who left the town with the expelled.

 

Doc. 289. RGS 10 No 1027 fol. 87
Barcelona 24 April 1493
García de Cotes, corregidor of Burgos, is ordered by the Royal Council to attend to the petition of Luis de Alcalá and Fernán Núñez Coronel, “receptores generales de nuestros reynos”. They may collect the debts, which Nicolao Beltrán (formerly Vicen [or Niçen] Bienveniste) left behind at the time of the expulsion provided the royal order given in Barcelona on 26 February 1493 is observed.

 

Doc. 290. RGS 10 No 1102 fol. 240
Barcelona 30 April 1493
Día Sánchez de Quesada, the corregidor of Segovia, is ordered to see that the grant made by the Crown to the Monastery Santa María del Parral of the Synoga Mayor of Segovia, as ordered by the Crown on the 27 of January 1493.

 

Doc. 291. RGS 10 No 1113 fol. 96
Barcelona 30 April 1493
The justices of Curiel and Peñafiel and their surroundings are ordered to answer the plea of Pedro González de la Fuente, inhabitant of Curiel. Out of compassion to local poor he lent money to various Christians in order they may pay their debts to Jews who were about to leave with the expelled. They abstain from paying him back what they owe him. The case is of debts of Christians to a Christian and no usury or interest were involved. The order to the justices is very strict and must be carried out.

 

 

May 1493

 

 

Doc. 292. RGS 10 No 1128 fol. 311
Olmedo 2 May 1493
The justices of Curiel and Peñafiel and their surroundings are ordered to answer the plea of Pedro González de la Fuente, inhabitant of Curiel. Out of compassion to local poor he lent money to various Christians in order they may pay their debts to Jews who were about to leave with the expelled. They abstain from paying him back what they owe him. The case is of debts of Christians to a Christian and no usury or interest were involved. The order to the justices is very strict and must be carried out.

 

Doc. 293. RGS 10 No 1137 fol. 88
Barcelona 3 May 1493
The corregidor of Segovia Día Sánchez de Quesada, is ordered to inform the Royal Council in compliance with the petition of the convent of San Antonio el Real in Segovia about what public Jewish property remained in the town, in order to cover the loss of the convent of a juro de heredad had on the income of the Jewish butcheries in the town. The income was not paid since the Jews left with the expulsion.

 

Doc. 294. RGS 10 No 1141 fol. 278
Barcelona 4 May 1493       Regest
Diego Fernández de Córdoba, acting as guarantor to Yuçe Alamaex, appeals to the Crown for an order to seize the property and money Alamaex left behind in Trujillo. Meanwhile Diego Fernández has been paying the debts. The Crown responds favorably.

 

Doc. 295. RGS 10 No 1155 fol. 279
Barcelona 7 May 1493
The Crown answers the petition of Martón Alfonso Cota, Martín Alfonso de la Trinidad and Juan Alvarez Romano, inhabitants of Toledo about the debts of don Ça Abenazar, a Jew inhabitant of Villa de don Juan. The corregidor of León is to carry out the order.

 

Doc. 296. RGS 10 No 1163 fol. 321
Olmedo 8 May 1493
The corregidor of Segovia is ordered to investigate the plea of Francisco Benavente for the return of a house which belonged to his mother Jamila. He converted in the time of the expulsion while his mother left with the expelled. The house in the judería neighbouring with those of Alfonso de Manzanares and Pedro González de la Reina, was taken by the parish priest and members of the church of Santisteban. The corregidor is strictly admonished to deal without delay with the request.

 

Doc. 297. RGS 10 No 1164 fol. 320
Olmedo 8 May 1493
The bachiller de Treviño, alcalde in Cuéllar, is ordered to resolve the case of Fernando, son of Benito Gómez Bahabón, a place within the limits of Cuéllar, on a debt his father owed to certain Jews at the time of the Expulsion. Benito Gómez was detained and his property sequestrated. The bachiller is ordered to send Benito Gómez to the seat of the Council of Castile and León with all the documents pertaining to the case.

 

Doc. 298. RGS 10 No 1167 fol. 316
Olmedo 8 May 1493
The justices of Granadilla, which belongs to the Duke of Alba, are ordered to act according to the order issued by the Crown on the dispute between Diego, son of Pero Sanchez, inhabitant of Aldeanueva del Camino and Diego de Vargas. Diego de Vargas caused the imprisonment of Pero Sanchez because of his debt to don Jaco [family name lacking], who gave to Vargas certain promissory notes when leaving with the expelled. The parties are to be summoned and heard. 

Doc. 299. RGS 10 No 1230 fol. 249
Barcelona12 May 1493
The Crown orders the corregidores of Burgos and Medina del Campo to rule concerning the debts of Nicolao Beltrán, formerly Vicen [Nicen ?] Bienveniste. Those debts which he transferred, are to be paid to Luis de Alcalá and Fernán Núñez Coronel. This order responds to a petition lodged by them. They are to act according to the orders of 26 February and of 6 March 1493.

 

Doc. 300. RGS 10 No 1238 fol. 73
Barcelona 12 May 1493    Regest
The corregidor of Soria is to oblige the persons, who on time when the Jews left the Kingdom with the Expulsion, bought a certain property from Juan Alvarez, a neighbour of that town. They should pay the same price which he received for it as well as for all repairs they paid since the person has converted. The Council.

 

Doc. 301. RGS 10 No 1248 fol. 180
Barcelona 13 May 1493
Doctor Luis Niño, maestresala de Jaén and member of the Royal Council, is ordered to investigate the smuggling of gold, jewellery, coins, silver, which Isaac (Ysaque), a jeweller, smuggled out in the ship owned by Juan de San Juan. He is to convey the results to licenciado Gonzalo Fernández Gallego, member of the Royal Council.

 

Doc. 302. RGS 10 No 1250 fol. 297
Barcelona 13 May 1493
The corregidor of Soria, Francisco de Tapia, is ordered to provide justice for Francisco de Heras, a merchant of Burgos. He petitioned for permission to collect debts, which Bienveniste de Calahorra transferred to him for cloth, bought from various residents of Lumbreras, Villoslada and Las Tenas in the duchy of the Duke of Nájera. The corregidor is to act in compliance with the orders of 26 February and 6 March 1493.

 

Doc. 303. RGS 10 No 1269 fol. 281
Barcelona 15 May 1493
The Crown orders that justice is to be done for Diego de Toledo who five years before (i.e. in 1488) owned two white slaves, who were held as a pledge by Isaac Abenturiel of Murcia. When the Jews left Spain Abenturiel transferred them to Diego de Toledo for 10,500 maravedí. The slaves were seized by Juan de Benavides, of Baeza, captain and alcaide in Cadiz. Diego de Toledo demands that Benavides should prove his ownership of the two slaves.

 

Doc. 304. RGS 10 No 1283 fol. 166
Barcelona 16 May 1493
Rodrigo del Mercado, the Royal contino, confiscated the property of Mose Arragel, Simuel Arragel, Jaco Arragel, Yuça Arragel and his wife Jamila, all residents of Algete (or Algrete). Alonso Díaz de Pastrana, appealed to the Crown to retain possession of the property. The Crown grants the request but requires garantees.

 

Doc. 305. RGS 10 No 1285 fol. 280
Barcelona 16 May 1493
The corregidor of Murcia is ordered to comply with the regulations concerning debts left behind by Jews. This order is issued in response to a plea lodged by Diego de Toledo, a merchant, regarding cloth (paños e lienços), sold to him for  125,250 maravedí and to other Jews for 24,000 maravedí. He had paid with promissory notes from Christians. The corregidor is to act according to the rules of 26 February and 6 March 1493.

 

Doc. 306. RGS 10 No 1291 fol. 16
Barcelona 17 May 1493
The Crown answers the petition of Gonzalo Fernández, procurador and resident of Laguardia and permits him to sell the Synagogue and Community House of the Jews of Laguardia. The money from the sale is to benefit the local church of Santa María for repairs.

 

Doc. 307. RGS 10 No 1294 fol. 202
Barcelona 17 May 1493
The corregidor of Huete and Cuenca, who administers justice to the Marqués de Villena, don Diego López Pacheco, is to see that the debts Simuel de Soto, his Jewish physician, are regulated.

 

Doc. 308. RGS 10 No 1298 fol. 91
Barcelona 18 May 1493
The governor or justice in residence of the Marquesado de Villena is ordered to assist Fernán Núñez Coronel in collecting debts, for which promissory notes were given to him. These notes were of Christians who owed money to Rabbi Çuleman Avendaño and Isaque Abendavid of Ocaña. They farmed alcabala and terçia taxes in the marquesado in 1491 and had accrued a debt of about a million maravedí when they left with the Expulsion. The governor or justice is to act according the rules of 26 February and 6 March 1493.

 

Doc. 309. RGS 10 No 1342 fol. 173
Barcelona21 May 1493
The corregidor of Huete, or his alcalde, are ordered to keep Ça Cohen imprisened until he pays his debts to the daughters of the Count of Lemos. He owed them 40,000 maravedí taxes he and Pedro de Cuenca farmed collected. Tomás de Torquemada intervened on behalf of Ça Cohen requesting his release so tht he could leave with the expelled. The plea of licenciado de Sahagún is answered as late as 21 May 1493.

 

Doc. 310. RGS 10 No 1346 fol. 102
Barcelona 21 May 1493
Luis de Alcalá and Fernán Núñez Coronel are ordered to act so that Cristóbal de Vitoria, escribano de Cámara, may collect certain debts, among them a debt which was owed to Lezar, a Jew and was embargoed, and so the debt owed to Cristóbal de Vitoria by Tristán de Silva, corregidor of Madrid may be covered.

 

Doc. 311. RGS 10 No 1418 fol. 85
Barcelona30 May 1493
The corregidor of Burgos, García de Cotes, is ordered to attend to the plea of García Fernández Manrique, Marquis of Aguilar. Certain, Jews, tax farmers, remained in debt to him for tax arrears when leaving with the expelled. They gave him promissory notes of Christians which he cannot collect because of the freezing order issued by the Crown on Jewish debts. The corregidor is to act according to rules of 26 February and 6 March 1493, and summon the parties concerned for a hearing.

 

Doc. 312. RGS 10 No 1437 fol. 205
Barcelona s.d.May 1493
Mosén Lope de Agotoguia, the governor of the Villas de Zorita is ordered to attend to the plea of Alfonso del Mármol, escribano de cámara of the Crown and of Gonzalo de Monzón, inhabitant and regidor of Madrid. Both of them bought 98 cantars of oil from Don Daví[d] Bienveniste, inhabitant of Guadalajara, on a basis of an annual income (censo) which David Bienveniste had in Pastrana and other places on the lands of the Order of Calatrava, in the village of Alhóndiga (an encomienda of Peñalver). When the buyers sent for the oil they were refused on the claim of the freezing of Jewish debts ordered by the Crown. The Crown’s order is based on the claim that this kind of transaction is not considered within the embargo.

 

 

 

June 1493

 

 

Doc. 313. RGS 10 No 1444 fol. 30
Barcelona 1 June 1493      Regest
Juan de la Fuente is granted three houses in the quarter of Santa María la Blanca. Thehouses belonged to Jews who left the place when the Inquisition in Seville was established (1483) and the Jews were expelled from the Archbishopry of Seville.

 

Doc. 314. RGS 10 No 1521 fol. 218
Barcelona 8 June 1493
The corregidor of Plasencia or his alcalde, are ordered to summon the guarantors and any person in whose possession are properties belonging to Isaac Abrabanel, which were left behind. The taxes collected by Abrabanel amounted to about 70,000 maravedí. They are to be returned to the town’s Council.

 

Doc. 315. RGS 10 No 1550 fol. 32
Barcelona 12 June 1493
The Crown grants the council, justices, regidores, caballeros, escuderos, officials and omes buenos of Miranda de Ebro the synagogue and tombstones to repair it. The municipality intends to use the house for its public meetings and services.

 

Doc. 316. RGS 10 No 1641 fol. 101
Barcelona 19 June 1493
The Crown orders the corregidor of Badajoz, bachiller Gonzalo Hernández del Castillo, not to collect 300 maravedí per diem, but only 200 maravedí because of lack of funds of the town. When the sum was 300 maravedí the Jews had paid one third.

 

Doc. 317. RGS 10 No 1668 fol. 88
Barcelona 22 June 1493
The corregidor of Medina del Campo is ordered to see that the property of maestre Enrique, a physician who converted is returned to him after payment to the buyer of the sum he received for it plus compensation for improvements.

 

Doc. 318. RGS 10 No 1687 fol. 135
Barcelona25 June 1493
The request of the Duke of Albuquerque is answered and the corregidor of Segovia, Día Sánchez de Quesada, is ordered to release a group of Jews from prison. These Jews, residents of Cuéllar, had been arrested for smuggling money out of the kingdom. Now they have converted. He should investigate the circumstances.

 

Doc. 319. RGS 10 No 1689 fol. 37
Barcelona 26 June 1493
The king and queen grant Juan de la Bastida all taxes and incomes he had formerly received from the aljama of Guadalajara.

 

Doc. 320. RGS 10 No 1690 fol. 129
Barcelona 26 June 1493
The Crown orders Juan Pérez Coronel to collect debts of Meir and Moshe Cohen of Plasencia, the wife of Amarax, a resident of Segovia. These debts resulted from fines levied, for smuggling contraband out of Castile. The money is to be spent for the reparirs of the Alcázar of Segovia.

 

Doc. 321. RGS 10 No 1692 fol. 244
Barcelona 26 June 1493
The governor or justice in residence of the Marquesado de Villena is ordered to assist Fernán Núñez Coronel is collecting the debts owed him by Mose Abenatabe for unpaid taxes for the year 1491 in the Marquesado de Villena and the village Requena. These funds are to collect from Christians with outstanding debts to Mose Abenatabe.

 

Doc. 322. RGS 10 No 1700 fol. 243
Barcelona 27 June 1493
Diego de Mendoza, the corregidor of Salamanca, is ordered to decide on the demand of Enrique de la Cueva, inhabitant of Ledesma, who recently converted, on the return of his property, which he left behind when leaving with the expelled. It was seized by Lope de Sosa, inhabitant of Salamanca.

 

Doc. 323. RGS 10 No 1717 fol. 145
Barcelona 28 June 1493
The corregidor of Segovia is commissioned to respond to the request of Fernán Gómez de la Cueva of Cuéllar. He claimed that the embargo on his and his brother Semaya’s property should be lifted. The corregidor is to act according the orders of 26 February and 6 March 1493.

 

Doc. 324. RGS 10 No 1728 fol. 33
Barcelona 30 June 1493
The Crown grants to the church of Nuestra Señora Santa Maria la Mayor in Vitoria the synagogue, the adjacent plot and the tombstones of the cemetery there.

 

Doc. 325. RGS 10 No 1729 fol. 44
Barcelona30 June 1493
Bernardino del Marmol, a groom ot the alcaide de los Donceles, is granted 170.000 maravedí for informing on Diego de Córdoba who stole money from Jews and was about to smuggle them to Portugal. The grant is to be paid from the property Diego de Córdoba acquired with the stolen money.

 

Doc. 326. RGS 10 No 1740 fol. 28
Barcelona s. d. June 1493
The Crown informs the municipal authorities of Guadalajara that the grant given to the veedor Juan de Labastida only includes the tombstones of the Jewish cemetery, whereas the plot of land of the cemetery is to remain as common pasture of the town.

 

 

 

July 1493

 

 

Doc. 327. RGS 10 No 1752 fol. 306
Valladolid1 July 1493
The alcaldes of Villadiego are ordered to assist Diego Martínez de Santiago in recovering his land, which he bought when he was still a Jew and called Yuça Vidal, inhabitant of Castrojeriz. 

Doc. 328. RGS 10 No 1760 fol. 52
Barcelona 3 July 1493
Yuda Corcos, son of Abraham Corcos, wife and family, are granted a safeconduct to return to Zamora and convert either in Portugal or in the first border town entering Castile (Badajoz, Ciudad Rodrigo or Zamora), in presence of the bishop, his provisor, the corregidor and alcalde. The corregidor of Zamora is to see that their property is restored to them; the debts Christians owe are confiscated for the the Royal treasury. He is to be forgiven for smuggling out gold, silver, coins and other contraband.

 

Doc. 329. RGS 10 No 1780 fol. 226
Barcelona 4 July 1493
The alcaldes of Guadalajara are ordered to issue a call about the house Juana García and her husband Alonso de Medina bought from Yuda Bienveniste and Isaque Alfandari, who left with the expelled. The house was worth 180,000 maravedí and they paid only 110,000, the rest was to be paid in yearly installments of 15,000 maravedí. The house was seized. Evaluated by Rodrigo de Arenas, head by order of San Jerónimo on the monastery of San Bartolomé de la Lupiana.

 

Doc. 330. RGS 10 No 1858 fol. 269
Valladolid 9 July 1493
Alonso de Távira, alcalde ordinario in Segovia, is ordered to proclaim the sentence passed against Pero Gómez de Tapia on the payment of a debt of 8,100 maravedí, which he paid to Yuda de Cuéllar, inhabitant of Segovia.

 

Doc. 331. RGS 10 No 1876 fol. 118
Barcelona 10 July 1493
The corregidor of Ciudad Rodrigo is ordered to see that Francisco de Vargas returns a house to Fernán Pérez, formerly Jaco de Medina. De Vargas bought it from Medina for less than its value when Medina left with the expelled.

 

Doc. 332. RGS 10 No 1877 fol. 177
Barcelona10 July 1493
The asistente of Logroño is ordered to see that the property of Juan Alonso de Montemayor the elder (el viejo), Juan Alonso de Montemayor, Iñigo and maestre Francisco, physician is returned at the price they were paid when they left with the expelled as Jews.

 

Doc. 333. RGS 10 No 1905 fol. 57
Barcelona 12 July 1493
The Royal Council grants a four month extension on payment of a debt of 300,000 maravedí owned by doña Isea Fajardo and her son don Carlos de Guevara of Murcia to Andrea de Mar. The latter held a promissory note from the Jew Simuel Cohen for that amount. Doña Isea and her son were guarantors for this debt, and Simuel Cohen left with the expelled.

 

Doc. 334. RGS 10 No 1910 fol. 230
Barcelona 13 July 1493
Luis González de Sepúlveda and Lope de Villarreal are ordered to proceed to the frontier crossings with Portugal of the Bishopric of Badajoz, the maestrazgo de Alcántara and other crossing points. They are to investigate the smuggling of gold, silver and other contraband and discover who helped the smugglers.

 

Doc. 335. RGS 10 No 1919 fol. 286
Valladolid 13 July 1493
The corregidor and alcaldes of Santa Olalla are ordered to summon the parties and rule on the sale of a house and a newly planted vineyard (majuelo) by the mother of Francisco de Madrid, of Avila, to Juan Maldonado. The property had been his father’s before his marriage, and its value was 100,000 maravedí, for which he received 10,500 maravedí; for the vineyard whose value was 10,500 maravedí, she was given a donkey, whose value was 300 maravedí.

 

Doc. 336. RGS 10 No 1924 fol. 133
Barcelona 15 July 1493
A Royal order to the justices and alcaldes of court and chancillery, the corregidores, asistentes, alguaciles and other justices in Huete and elsewhere, to carry out a sentence passed against Pedro de Cuenca, a tax collector and inhabitant of Huete, in favor of the brothers Pedro and Alonso de la Bastida, of Segovia. The two brothers proved their rights although they were unjustly imprisoned by Pedro de Cuenca. The case involved 4 million maravedí in taxes granted to the daughter of the Count of Lemos farmed and collected by Ça Cohen and Moshe Aben Nahmias. Two thirds of the sum is to be paid by Pedro de Cuenca and the remaining third from the alcabala taxes farmed and collected by Ça Cohen and Moshe Aben Nahmias in 1489 and 1490 in the Bishopric of Cuenca.

 

Doc. 337. RGS 10 No 1929 fol. 83
Barcelona 15 July 1493
Juan de Ribera, the asistente of Logroño is ordered to refund to Juan (Alonso) de Montemayor and Bernaldino de Montemayor his brother the alcabala tax they farmed for five years. They paid for three years before the expulsion and were forced to pay foor the remaining two years after their return as converts.

 

Doc. 338. RGS 10 No 1945 fol. 89
Barcelona18 July 1493
The asistente of Logroño is ordered to refund the alcabala tax to Juan de Montemayor for the house he sold to Fernando de Soria.

 

Doc. 339. RGS 10 No 1956 fol. 181
Barcelona 20 July 1493
Diego de Flores, a Royal contino, is ordered to carry out a sentence passed against Juan de Salazar or Cristobal de Avila for having demanded and received 8,500 maravedí from Jews who crossed the border in Ciudad Rodrigo on their way to Portugal.

 

Doc. 340. RGS 10 No 2019 fol. 7
Barcelona 30 July 1493
The Crown grants to Guardian and friars of the monastery of Santa María de Gracia of Pastrana the Synagogue and its masonry and wooden parts.

 

Doc. 341. RGS 10 No 2023 fol. 51
Barcelona 30 July 1493
The Crown grants a safeconduct to all Jews who wish to return from Navarra and Portugal and intend to convert to Christianity. The corregidores, alcaldes, alguaciles and all other justices are to honour the regulations concerning the new arrivals.

 

Doc. 342. RGS 10 No 2029 fol. 101 and 124
Barcelona 30 July 1493
Order to the corregidores of Segovia, Aranda and Sepúlveda to act according the rules  of 23 February and 6 March 1493 permitting Bernardino Fernández de Velasco, the condestable de Castilla. Duke of Frías, to collect the debt left by Rabi Moshe of Pedraza. R. Moshe was in charge of the Duke’s business and property in that village. He died before the Jews left with the Expulsion, having given promissory notes of Christians to the duke. Both documents are in the same vein.

 

 

 

August 1493

 

 

Doc. 343. RGS 10 No 2127 fol. 201
Valladolid8 August 1493
The Royal council orders the corregidor of Madrid to attend to the petition of Juan García, el mozo, and Juan Coveña, inhabitants of Valdetorres, a village in the district of Talamanca. Jews who left with the expulsion transferred debts owed by them to Diego de Torre, mayordomo of the Cardinal of Spain. The request should be treated according to the rules of 26th February and 6 of March 1493.

 

Doc. 344. RGS 10 No 2132 fol. 202
Valladolid9 August 1493
Juan Gómez and Juan López of Urueña are ordered to sell back to Diego Alonso and Pero López, respectively, the property they bought from them when Diego Alonso and Pero López left with the expelled. To the price they received compensation for amelioration is to be added.

 

Doc. 345. RGS 10 No 2139 fol. 164
[Barcelona] 10 August 1493
The corregidor of Plasencia, licenciado Antonio Cornejo, is ordered to see that property is restored to Diego Ruiz, Iñigo López, Diego Pérez, Vasco Chamizo and Fernán Gutiérrez all of them conversos who sold it at the time of the expulsion. They are to pay the sums the received when the property was sold, adding the cost of improvements and repairs.

 

Doc. 346. RGS 10 No 2164 fol. 188
Valladolid 13 August 1493
The corregidor of Burgos, García de Cotes, is instructed to attend to the petition of Juan González de Matilla, canon of Palencia and apostolic subcolector of taxes, to examine the promissory notes which Jews gave to certain farmers in Villafranca, Serrena, Briviesca, de Beldorado. He was to rule on payment since the debts belong to the apostolic chamber.

 

Doc. 347. RGS 10 No 2185 fol. 200
Valladolid 16 August 1493            Regest
The Council of Castile and León orders that justice should be done for Juan Martín del Aroyo, neighbour of Martín Muñoz de las Posadas. Juan Martín was cheated by a Jew, whereas a sentence against Juan Martín has been carried out by Juan de Castro, the entregador of Segovia.

Doc. 348. RGS 10 No 2232 fol. 292
Barcelona22 August 1493
The Crown grants the Cofradía of San Sebastián de Zamora the synagogue and two houses annexed to it in order to establish a hospital. The grant is made on condition that any litigation or dispute which may arise will be decided only by royal jurisdiction and not by any ecclesiastical authority.

 

Doc. 349. RGS 10 No 2268 fol. 117
Barcelona 22 August 1493
Bachiller Alonso Pérez de Alcalá is authorized and given executive powers to collect a debt of 51,333 maravedí from Fernando de Villarreal on behalf of don Alvaro de Portugal, president of the Crown Council. This debt remained from a business transaction made by don Isaac Abravanel and Fernando de Villarreal with don Alvaro.

 

Doc. 350. RGS 10 No 2286 fol. 30
Barcelona 24 August 1493
The Crown pardons Pero Gómez of Coca, formerly Davi[d] Tagarte, for smuggling out, while crossing the border to Portugal, gold, silver, coins and other contraband. After his conversion and his return to his home town, his property and debts he left when he joined the expelled are confiscated.

 

Doc. 351. RGS 10 No 2291 fol. 67
Barcelona 24 August 1493
The Crown orders the return of property to the brothers Francisco, Juan and Pero Gómez de Santa Fe of Talavera de la Reina, Navamorcuende and their neighborhoods. They are to pay back the sum they received for the property adding compensation for improvements to the buyers of the property.

 

Doc. 352. RGS 10 No 2318 fol. 272
Valladolid 27 August 1493
The corregidores of Palencia and Carrión are ordered to attend to the request of Antonio Herrera and permit him to collect the debts Jews owed him for which the promissory notes of Christians were given to him. The notes bear no interest and are not usurious.

 

Doc. 353. RGS 10 No 2345 fol. 62
s.l. s.d. August 1493
Juana García’s petition to the Crown is granted and her right to a yearly income on a house in Guadalajara is to be respected. The house was exchanged when the Jews were ordered to leave the living quarter in the fourteen eighties.

 

 

September 1493

 

 

Doc. 354. RGS 10 No 2417 fol. 9
Barcelona 7 September 1493
The Crown renews the grant of the synagogue and the tombstones from the cemetery of Miranda de Ebro to the local municipality.

 

Doc. 355. RGS 10 No 2454 fol. 183
Barcelona 10 September 1493
The Conde de Cifuentes, asistente of Seville, is ordered to seize prisoners and goods, which were taken by Bartolomé Colín from Diego de Acuña, a Portuguese inhabitant of Távira. Diego de Acuña captured ships on which Portuguese Jews embarked in Setúbal. Colín was on his way from Palos to Granada. The Conde de Cifuentes is ordered to bring Diego de Acuña to justice, and, after a hearing, sentence him according to justice and fuero.

 

Doc. 356. RGS 10 No 2471 fol. 198
Valladolid 12 September 1493
Juan de Luzón, inhabitant and corregidor in Valladolid, is ordered to return the last third of his salary which was paid to him while acting as corregidor of Carrión. This order is upon the demand of Salamón Harache and his brother of Carrión, who were imprisoned. They own property in Valladolid; Juan de Luzon is ordered to allow bail in order to come to an agreement with them

 

Doc. 357. RGS 10 No 2575 fol. 257
Valladolid 24 September 1493
The corregidor of Segovia, Día Sánchez de Quesada, and doctor de Guadalupe, regidor of Segovia, are ordered to respond to the plea lodged before the Crown by Antón Herrero de Cobos. Anton Herrero owed money to Ysaquel Galhon for a usurious loan contracted to purchase a bullock (buey) from him at an exorbitant price. Galhon transferred the promissory note to Antonio de Mansilla, notary public in Segovia, who demanded immediate payment. The corregidor and regidor are instructed to summon the parties involved and pass judgment.

 

Doc. 358. RGS 10 No 2592 fol. 254
Valladolid 25 September 1493
The alcaldes and justices of Vecilla are to attend to the petition of doña Inés de Guzmán and see that the debt of 1,520 maravedí is paid to her. In her possession is a promissory note from Gonzalo Tomás, a resident of the village, to certain Jews. The promissory note bears no usurious interest.               

 

 

 

October 1493

 

 

Doc. 359. RGS 10 No 2665 fol. 266
Valladolid 10 October 1493
The bachiller de Treviño, alcalde of Cuéllar, is ordered to respond to the plea of Diego González de Torres de Cuéllar, who farmed the alcabala tax in Cuéllar in 1492-1493. Mose Galfón, son-in-law of Semaya, a resident of Cuéllar, sold his house to doña Margarida, widow of Rodrigo de Tovar, for 20,200 maravedí. She was asked to pay 2,000 maravedí as alcabala tax and asked for postponement of this payment. Later she coaxed him to give her a receipt for this sum, though she had not paid it. The disputing parties are to be summoned without delay.

 

Doc. 360. RGS 10 No 2692 fol. 212
Valladolid12 October 1493
The council of Castile and León in the name of the Crown orders the release of Juan Triguero and Alonso Pascual of Villamediana, upon presenting bail. They were imprisoned for owing money to Diego Núñez, a converso, who demands from them payment of debts.

 

Doc. 361. RGS 10 No 2713 fol. 83
Barcelona 15 October 1493
Jaime de Santángel, the bailiff of Orihuela, is granted an order so that his demand of 850 ducats from two Genoese merchants, Sebastián and Gerónimo Francisis, will be taken up by the corregidor of Murcia, licenciado Pero Gómez de Setúbal. The case involved the debts of Samuel Cohen, Domenigo Rey, and his brothers. Samuel Cohen was imprisoned but came to an agreement with the Rey brothers, transferring the promissory notes to them. Jaime de Santángel must prove that no usury is involved.

 

Doc. 362. RGS 10 No 2746 fol. 35
Barcelona19 October 1493
The Crown orders the alcaldes and justices of Peñafiel and Fuentedueña to return property to the recently converted Juan Suárez and Fernando Núñez of Fuentedueña. They had to act at the time of the Expulsion. They are to pay the sum they received as well for the improvements of the property.

 

Doc. 363. RGS 10 No 2758 fol. 97

Barcelona20 October 1493
Día Sánchez de Quesada, the corregidor of Segovia, is ordered personally to list all the debts left behind by Jews and transferred to other people. After the death of Fernán Pérez Coronel, the Crown ordered Ponçe de Cabrera to prepare the list, but he caused damage to many farmers in the region of Segovia and its Sexmo. Día Sánchez is to ascertain which loans made by Jews were usurious and issue a sentence with the help of a justice or letrado.

 

Doc. 364. RGS 10 No 2805 fol. 27

Barcelona25 October 1493
The corregidor of Huete, licenciado Sancho de Frías is ordered to see that justice is to be done for a group of descendants of Saya Aben Mayr and Yuça Aben Mayr and others. Their property which was sold for less than its value is to be returned to them for the price the sellers received from the buyers.

 

Doc. 365. RGS 10 No 2815 fol. 241

Valladolid25 October 1493
Safeconduct and security are granted to Cristóbal de Avila of Salamanca, who was appointed to manage the property owned by R. Yuda de Sobrado in Astorga, Castroponce, Saludes and Maire. R. Yuda died before the Expulsion. Sancho de Bazán, who was appointed by Fernán Pérez Coronel to act on this matter, ordered Cristóbal de Avila to arrange all payments within eight days. At one of their meetings he was threatened by Bazán and now fears that Bazán might hurt or even kill him. Sancho de Bazán is ordered not to harm him.

 

Doc. 366. RGS 10 No 2822 fol. 32

Barcelona 26 October 1493
The Crown orders the return of the property of Alonso Garcia of Badajoz, recently converted, upon his return from Portugal, on condition that he pays back the amount he received from buyers, plus compensation for improvements and expenses.

 

Doc. 367. RGS 10 No 2823 fol. 34

Barcelona26 October 1493
The Crown orders the return of property to the recently converted Rodrigo Arias Maldonado and his wife and sons. The buyer of the property refuses to return the property. The corregidor of Ciudad Rodrigo, as well as the local judges are to see to it. The returnees are to pay for the improvement, fees and expenses. Judicial procedures are not to be carried out.

 

Doc. 368. RGS 10 No 2824 fol. 57

Barcelona26 October 1493
García Ruiz of Badajoz was imprisoned when the order of Expulsion was about to be implemented, because he was unable to pay his debts. The corregidor of Badajoz Gonzalo Fernández del Castillo sold García Ruiz’s house, whose value was 20,000 maravedí, to Juan Díaz, tondidor of Badajoz, for 3,000 maravedí. García Ruiz converted and was prepared to pay the buyer 3,000 maravedí plus compensation for improvements, but Juan Díaz refused. The Crown ordered the corregidor and the justices to summon the parties concerned, and if García Ruiz proves his claim, they are to see to it that his property is returned to him, with compensation for improvements and expenses.

 

Doc. 369. RGS 10 No 2825 fol. 36
Barcelona26 October 1493
The Crown answers the plea of Gabriel Gómez and Violante, his mother-in-law, of Aguilar de Campoo, recently converted in Portugal. It orders the return of their property. They are to pay the price they received for it, adding compensation for improvements and expenses.

 

Doc. 370. RGS 10 No 2826 fol. 37
Barcelona 26 October 1493
The Crown answers the plea of Maria Rodríguez, a recently converted woman of Torrelobatón. It orders the return of her property, which she sold when leaving for Portugal. The buyers refuse to return it although she is ready to pay for improvements and expenses. The local justicias are to see it is returned.

 

Doc. 371. RGS 10 No 2827 fol. 38
Barcelona 26 October 1493
The Crown orders the alcaldes of Torrelobatón to see that property of recent converts who returned from Portugal, Juan and Gabriel de Santiago, Alonso Ramirez and Francisco de Torres, is returned to them, with payment for improvements.

 

Doc. 372. RGS 10 No 2828 fol. 39
Barcelona 26 October 1493
The corregidor of León, or the justice in residence, and alcaldes and other magistrates are ordered to see that the property of the recently converted inhabitants of León, García and Diego de Ordás, who returned from Portugal, restored to them. The buyers refuse to return it, and the aforementioned authorities are to see that it is returned without delay. The returnees must also pay for improvements and any other expenses.

 

Doc. 373. RGS 10 No 2829 fol. 33
Barcelona 26 October 1493
Gómez de Arévalo, alcalde mayor of Puente del Arzobispo is ordered by the Crown to see it that the property of Diego de Silvera, Rodrigo Nieto, Fernando de Alcázar, Enrique de la Torre, Juan Díaz and Juan de Toro, inhabitants of Puente del Arzobispo is restored to them after their return from the expulsion and conversion. They are to pay back the sum they received, plus payment for improvements.

 

Doc. 374. RGS 10 No 2830 fol. 59
Barcelona 26 October 1493
The Crown grants a safeconduct to Diego de Silvera, Rodrigo Nieto, Fernando de Alczar, Enrique de la Torre, Juan Díaz and Juan de Toro against Beltrán Dorador and Cristóbal Ruiz and their relatives and friends, whom they fear.

 

Doc. 375. RGS 10 No 2862 fol. 146
Barcelona27 October 1493
The corregidores of the various towns in the bishopries of Cuenca, Osma and Sigüenza are ordered to punish all those who call the recently converted as Jews, turncoats (tornadizos) and harm them as well. They and their servants of their households fear to leave their homes.

 

Doc. 376. RGS 10 No 2883 fol. 222
Valladolid 30 October 1493
The corregidor of Salamanca is ordered to see to the return of 55,000 maravedí which were taken from Arnate Chacón, inhabitant of Avila, by Alvar Páez, inhabitant of Berrueco, and Chiquito Juan, inhabitant of Vilbesal, while he was on his way to Portugal should be returned.

 

 

 

November 1493

 

Doc. 377. RGS 10 No 3018 fol. 64
Zaragoza 26 November 1493
The Conde de Cifuentes, alférez mayor asistente of Sevilla, and member of the Royal Council, is ordered to investigate and rule on the imprisonement of Pero Váez de Castilblanco, a Portuguese, imprisoned in Cadiz after being robbed together with the Jewish passengers, who were on way to Larache in North Africa. Iohan López Marondo, a Basque ship owner and captain, robbed Jews on their way to a safe haven. Pero Váez was wounded in a skirmish but López Marondo was released.

 

Doc. 378. RGS 10 No 3073 fol. 109
Zaragoza 30 November 1493
The corregidor of Badajoz is ordered to carry out a royal order given in favour of Catalina de Chaves. former1y wife of Francisco de Campo. Francisco de Campo farmed an alcabala tax "del vientot” in Badajoz from Sento Almaleque a resident of Medellín. She served as a guarantor to her husband. Upon his death Sento Almaleque demanded the unpaid balance from her, and she was forced to pay 4,650 maravedí. The Crown answered her appeal for compassion, freed her from payment, and lifted the embargo of her property.

 

 

 

December 1493

 

 

Doc. 379. RGS 10 No 3126 fol. 179
Valladolid 4 December 1493
The regidor and procurador of Palencia, Rodrigo de Castañeda, was actively engaged in settling debts between Jews and Christians in Manzano, Toro and Frómista. He and his scribe were not paid their expenses. Antón Martínez de Aguilera, the corregidor and his alcalde, are ordered to see that they are paid.

 

Doc. 380. RGS 10 No 3132 fol. 22
Zaragoza 5 December 1493
Alfonso de Villamino is ordered to attend to the request of the Cardinal primate of Spain about collecting tax debts to the Church for 1488-1492. Those in debt should not be detained and suffer from it.

 

 

Doc. 381. RGS 10 No 3204 fol. 144
Zaragoza 12 December 1493
Día Sánchez de Quesada, corregidor of Segouia, and Ponce de Cabrera, executive magistrate for the property Jews left behind in Segovia, are ordered to guarantee to act according to law. To this request are also to the corregidores, justices, alquacils etc. who may be appointed to similar duties must also comply with this request.


Doc. 382. RGS 10 No 3182 fol. 117

Valladolid, 10 December 1493                Regest
Gonzalo Pérez Jarada, former tax farmer of Trujillo, is granted his claim against the Count of Medellin regarding certain annuities in Trujillo
 

Doc. 383 RGS 10 No 3267 fol. 25
Zaragoza 30 December 1493
Juan de Soria, secretary to Prince don Juan, is ordered by the Crown to investigate various acts of smuggling in which certain persons were involved. They removed money, silver, coins and other contraband from the Kingdom. De Soria was also to discover who had helped them.

 

 

YEAR 1494

 

January 1494

 

Doc. 384. RGS 11 No 13 fol. 7
Burgo de Osma 12 January 1494           Regest
The property of the Community of Trujillo is given to the Monastery and Convent of that town: Santa María de la Encarnación and Santa Isabel. The property comprises of the Synagogue and other immovables. Samuel Barzilay, the warden, took with him when he left Trujillo some goods and movable property. The prior of the two houses are for a grant out of the property and debts which Samuel Barzilay left in Trujillo and its vicinity. The Catholic Monarchs grant the monasteries 10.000 maravedí for repairs. Francisco de Torres, Prior of Santa María, is to carry out the repairs.

 

 

 

February 1494

 

 

Doc. 385. RGS 11 No  103 fol. 95
Valladolid 4 February 1494
The corregidor of Cádiz is ordered to do justice regarding the complaint lodged by Rodrigo de Dueñas of Mombeltrán, against Francisco Mellado, on whose ship Rodrigo de Dueñas and other Jews were to embark. Francisco Mellado robbed 300,000 maravedí worth of merchandise, and from Rodrigo de Dueñas alone 60,000 maravedí worth of merchandise. He also raped his daughter. Francisco Mellado was condemned to death, but the sentence was not carried out.Doc. 386. RGS 11 No  220 fol. 167
Valladolid 6 February 1494
The corregidor of Cádiz, Juan de Benavides is ordered to attend to the complaint of Bernaldino Tomás and his brother, residents of Villafranca del Bierzo, against Pedro Sánchez, a Basque sea captain. At the time of the Expulsion, the two brothers went to Lisbon and there they embarked on Pedro Sánchez ship, which was to take them to Naples. He robbed them while on sea. The corregidor is to summon the parties involved and pass judgement.

 

Doc. 387. RGS 11 No  221 fol. 168
Valladolid 6 February 1494
Order to all corregidores, asistentes, alcaldes and other justices to attend to the complaint of Bernaldino Tomás against Pedro Sánchez, a Basque sea Captain.

 

Doc. 388. RGS 11 No  233 fol. 311
Valladolid6 February 1494
The corregidor of Aranda, or the justice in residence, are ordered to investigate the usurious loans which Simuel, a resident of Aranda, made to the inhabitants of Moradella and Aldea del Horno in the bishopry of Osma. These villages were pillaged and burned down during the war with Portugal, and about 30 houses and the goods of the inhabitants were destroyed. Being poor and desperate they borrowed money from Simuel, to whom they paid usurious interest. Because their complaint at the time of the Expulsion, he was arrested but he provided guarantees and was released. They are demanded to pay the interest on the promissory notes that Simuel sold to various Christians.

 

Doc. 389. RGS 11 No  252 fol. 310
Valladolid 8 February 1494
The corregidor of Aranda and the justice in residence are ordered to attend to the plea presented by Bartolome de Pinilla of Aranda in the name of inhabitants of that town. He complained against Rabi Mose Abenraby of Segovia, to whom they owed money, which they borowed on usurious conditions in their need for wheat. Mose Abenraby did not leave with the expelled but converted. The corregidor is ordered to act according the laws on wheat as passed by the Cortes of Madrigal 1476 (law inserted in order).

 

Doc. 390. RGS 11 No  253 fol. 327
Valladolid8 February 1494
The judge in residence of Aranda and his alcalde are ordered to attend to the complaint of Miguel García, inhabitant of Coruña. He farmed the feria tax on lease from García Fernández de Chávez in the name of Fernán Nuñez Coronel in the archbishopric of Coruña and Osma in 1491. Among his guarantors were doña Çabaco and don Jaco Alcahi, of Coruña. Although all the contracts were made out in the name of the chief tax farmer (arrendador mayor, i.e. Fernán Núñez Coronel) many avoid paying their arrears in this tax, claiming the Crown has put an embargo on this kind of debts. The Crown accepts the complaint and orders the justice to act according to the rules of the 26 February and 6 March 1493.

 

Doc. 391. RGS 11 No  281 fol. 221
Valladolid 10 February 1494
The justices of Oñate del Valle de Léniz y Alava are ordered to attend to the petition presented to the Council by Lope de Vaquedano in the name of María de Isasua, inhabitant of Oñate. They claim the property which belonged to her parents doña Vida and maestre Yuda. Her brother Abrahen Aviñones refused to give her share in the property to her under various pretexts. The justices are to summon the parties concerned and decide after hearing the case.

 

Doc. 392. RGS 11 No  300 fol. 276
Valladolid 11 February 1494
The corregidor of Plasencia, or his alcalde in office, are ordered to attend to the plea of Pedro Gutiérrez about a debt of 6000 maravedí which the Jew Salomon [  ] owed him. He left his town and could not be detained. Instead he was paid with promissory notes of Christians. Their debts were not usurious ones. The corregidor, or the alcalde, are to act according the rules of the 26 February and 6 March 1493.Doc. 393. RGS 11 No  375 fol. 356
Valladolid14 February 1494
Ruys Gómez de Ayala, the governor of the Marquesado de Villena, is ordered to attend to the plea of Alonso de Belmonte, of Albacete. He owed 20,000 maravedí to Benadavi Bermejo, of Ocaña, for olive oil. Benadavi Bermejo was selling the oil at a double price (200 maravedi the arroba instead of 100). At the time of the Expulsion he sold the delivery obligation cheaply and for a loss to Diego de Alcalá, the tax collector in the marquesado. Later Diego de Alcalá confiscated the property of Miguel Polo Alonso de Belmontes, who probably was a guarantor. He, Alonso de Belmonte, paid Diego de Alcalá in wheat, which was later sold for much more than the market price. On another occasion some of his pack animals with merchandise were seized. He sustained great losses.

Ruy Gómez de Ayala was ordered to summon the parties, and after listening to them pass judgement.

 

Doc. 394. RGS 11 No  407 fol. 212
Valladolid 15 February 1494
A safeconduct in granted by the Crown to Fernand Vázquez de Sosa to return from Portugal to the Kingdom. He left with the Expulsion and his return is connected with services on behalf of the Crown. He is allowed to visit and stay in any place, town or village, without being molested.

 

Doc. 395. RGS 11 No  431 fol. 344
Valladolid15 February 1494
The justices of Torrelobatón are ordered to attend to the petition presented to the Council by Martín Sánchez, of that village. In the days of the Expulsion he bought the house of Mose Gastón, also of that village, for which the seller gave him the sales contract signed by a notary in presence of witnesses. Mose Gastón returned after his conversion as Françisco de la Torre and claims his property. The justices are to summon the parties concerned and pass judgement, basing themselves on the orders of the 26 of February and 6 of March 1493.

 

Doc. 396. RGS 11 No  440 fol. 72
Valladolid 16 February 1494
The justices of Torrelobatón are ordered to assist Juan Pérez de Medina, inhabitant of that village, in his plea not to avoid return y the house he bought from a Jew of that village who returned, converted, and claimed his property. In order to be able to buy the house from the Jew, Juan Pérez de Medina sold, certain property belonging to him.

 

Doc. 397. RGS 11 No  442 fol. 352

Valladolid17 February 1494
The Crown grants to Josepe Negron a Jew from Lisbon a safeconduct so that he, his wife, sons and servants together with their belongings, could safely go to Italy. The safeconduct also includes the ship’s captain and Juan de Carmona in whose company they travel.

 

Doc. 398. RGS 11 No  448 fol. 131

Valladolid17 February 1494
The Crown grants the Synagogue and adjacent buildings of the Jewish community of Sahagun to the fraternity of Santa Catalina, which intends to build a church on the grounds. The fraternity intends to house poor people and pilgrims there. The fraternity promises to pray for the welfare of Royalty and arranges a procession in honour of Santa Catalina.

 

Doc. 399. RGS 11 No  461 fol. 234
Valladolid 18 February 1494
The corregidor and justices of Mombeltrán are ordered to do justice to Rodrigo de Dueñas, Pero González el mozo, Ambrosio Lopez, Bartolomé Sanchez del Valle, Bartolomé Navarro, Pedro del Colmenar, Bartolomé, son of Bartolomé Sánchez, Alonso García del Colmenar and Alonso Lopez. All of these men were Jews who left with the Expulsion, converted and returned home to Mombeltrán. Their property was sold for less than half of its value.

 

Doc. 400. RGS 11 No. 528 fol. 345                               
Medina del Campo, s.d. February 1494
Writ to Gómez de Arévalo, alcalde de las Torres de la Puente de Arzobispo, to attend to the plea of Enrique de la Torre, a resident of that village. He and his wife left for Portugal, where she remained, but he returned and converted. Before leaving they sold their house in the neighborhood of the local hospital for less than half its value. The house was sold to the mayordomo of the hospital who would not return it. Gómez de Arévalo is to summon the parties concerned and, after hearing them, pass judgement.

 

 

Doc. 401. RGS 11 No  537 fol. 243
S.l. s.d. [February 1494]
The corregidor of Segovia is ordered to attend to the plea of Pedro Gómez de Artiaga and his mother Elvira de Artiaga, who both converted at the time of the Expulsion, while a brother of his (her son) left with the expelled. They sold their property, consisting of a house, land and vineyards to Gil Sánchez, cannon in Segovia, for 55,000 maravedí, and to Sancho Ramírez they sold four houses, and pasture land for 35,000 maravedí. They were cheated in the price of the property, since it was sold for less than half of its value. Their plea is for return of two thirds of the property sold, whereas one third may remain with the buyers. The corregidor is ordered to act in this way, after assuring himself of the truth: One third is to remain with the buyers. The Artiagas will not enjoy the usufruct of the property, but they have to pay for improvements.

 

 

March 1494

  

Doc. 402 RGS 11 No  551 fol. 185
Medinadel Campo 1 March 1494
Two brothers, Juan and Rodrigo Lodoso of Pedrosa de Redible (in the precinct of Burgos), complained to the Crown against three Jews of Burgos, to whom they were in debt. The Jews, Bali <sic>, Rabbi Frayn and Crescent, lent them money, obliging them to pay back by selling them wheat at a low price. When the Order of Expulsion was to be carried out, they were seized, and their property, including household goods and utensils, was confiscated. Finally the promissory notes were sold to Christians. They claim that the debt has been paid. The Crown orders the corregidor of Burgos (García de Cotes) to act according the rules of the 26 of February 1493.

 

Doc. 403. RGS 11 No  600 fol. 188
Medina del Campo 5 March 1494

Diego de la Frecha in his own name and that of his sister Beatriz González, residents of Torrelobatón, appealed to the Council. At the time of the Expulsion they bought houses, land, pastures and other kind of property from Jews, who were leaving the Kingdom. In order to buy them they sold considerable property of their own. Now the Jews, have returned as converts, demand it back, and even present false sales documents. Their plea is answered and the justices of Torrelobatón are ordered to verify their plea and not to allow injustice in their village.

 

Doc. 404. RGS 11 No  608 fol. 388
Medina del Campo 5 March 1494
Antonio de la Torre, notary public, is ordered to give Iñigo Pérez Coronel, all documents concerning Fernán Pérez’s claims against the wife of Gaspar Mexía, of Ciudad Real.

 

Doc. 405. RGS 11 No  639 fol. 370
Medina del Campo 7 March 1494
The corregidor, or judge in residence, of Aranda is ordered to permit the members of the Confratria of Santa Ana of that place to use the building of the Synagogue, which was incorporated in that church. 

Doc. 406. RGS 11 No  657 fol. 294
Medinadel Campo 7 March 1494
Writ to Día Sánchez de Quesada, corregidor of Segovia, to attend to the petition of Diego de Riofrio, of that town. Diego de Riofrio bought certain property from Jaco Falcón a Jew, from Juarros (in the district of Segovia). Jaco Falcónconverted and requests his property for the price he was paid upon leaving with the expelled. The corregidor is to summon the parties concerned and after hearing decide the case.

Doc. 407. RGS 11 No  679 fol. 434
Medina del Campo 8 March 1494
The alcaldes of Coca are ordered to attend to the plea presented to the Council by Diego Martínez, a resident of that village, for return of his property. He left with the Expulsion and sold a house, a vineyard and a saffron plantation for less than half of their value. He converted and returned. The alcaldes of Coca are to see that he receives his property, if he pays for improvement, in addition to the amount he received, or that he is paid to full value of it.

Doc. 408. RGS 11 No  684 fol. 149
Medina del Campo 9 March 1494
The corregidor of Toledo, don Pedro de Castilla, is ordered by the Crown to attend to the plea of Pedro Sánchez de Vargas, of Lillo, who out of his goodwill paid the debts of the two Jews, Manrique and Resillo, also from Lillo. He paid 21, 000 maravedí, and they gave him promissory notes for about 20,000 maravedí that Christians owed to them. He is unable to collect his debts. The corregidor is to act according the rules of 26 February and 6 March 1493, and summon the parties involved and decide on the property.

 

Doc. 409. RGS 11 No  703 fol. 324
Medina del Campo 11 March 1494
Summons to Luis de [blank space] of Berlanga, to pay to Beatriz González, widow of Isaque Abenate, son of the aforementioned, the dowry which was to be given to her on the day of their betrothal. She and her husband went to Portugal at the time of the Expulsion. There the husband died, and she, together with the father-in-law, returned and converted. Luis refuses to pay the dowry. He is summoned to appear within 30 days before the oidores of the Audiencia in Valladolid to plead his case.

 

Doc. 410. RGS 11 No  747 fol. 319
Medinadel Campo 14 March 1494
The corregidor of Segovia is ordered urgently to attend to the complaint of Pero Alonso, inhabitant of Las Vegas. Pero Alonso sold some wool to Jaco Galhon, who converted and is now called Pero Yuárez. Jaco Galhon seized a herd of sheep owned by Pero Alonso in a place called San Cristóbal. Pero Alonso was also in debt to Martín de la Cruz a local inhabitant. The corregidor is to se that justice is done to Pero Alonso.

 

Doc. 411. RGS 11 No  753 fol. 358
Medina del Campo 15 March 1494
The justices of Mombeltrán are ordered to see that the property of Rodrigo de Dueñas is returned to him. He is to pay back the price that was paid to him, plus payment for improvements and the income from the property only if the persons connected did not sell their property in order to buy it.

 

Doc. 412. RGS 11 No  776 fol. 341
Medina del Campo 15 March 1494
The corregidor of Plasencia is ordered to attend to the plea of Alonso Sánchez and his brother Pero Matheos, inhabitants of Malpartida. They bought certain cattle from a Jew called Meir Berruga who left with the expelled. Meir Berruga returned as a convert and they fear he may demand from them the price written in the promissory note, which is much higher than the ordinary price. The corregidor is to act according the rules on debts.

 

Doc. 413. RGS 11 No  802 fol. 279
Medina del Campo 17 March 1494
Lorenzo del Mármol of Madrid, is ordered to pay the sum which the Council of Alcobendas owed to Isaac Abrabanel and is demanded by Juan Ramírez de Tovar.Juan Ramírez seized a herd of oxen and sold them (according to village‘s council) unlawfully. Some of the oxen died, and Juan Ramírez is not to be held responsible for that.

 

Doc. 414. RGS 11 No  820 fol. 489
Medina del Campo 18 March 1494
The corregidor of Valladolid, don Diego Ramírez de Villaescusa, is ordered to collect 12,000 maravedí from Juan Ramírez, within a certain term of time. He had received that sum illicitly taking it from Jews by force. The money is to be turned over to the Royal treasury. They are to be paid, or part of it, within three days to Rodrigo de Carmona, to be brought to the Treasury.

 

Doc. 415. RGS 11 No  821 fol. 473
Medina del Campo 18 March 1494
The justices of Santa Cruz and Corral de Almoguer are ordered to attend to the petition of Juan Bautista and Cristóbal de Santa Cruz, his son, Juan de Cámara and Beatriz Paredes, his wife, and Ysabel, their daughter, all residents of Santa Cruz. They all left with the Expulsion and sold their property, including houses, olive groves, vineyards, land and saffron (azafrán) plantations. Their property in these two villages, was sold for less than its value, and when they asked to redeem it for the same price, ther were turned down. The justices are to summon the parties concerned and after a hearing, to see that the property is returned to the original owners.


 

Doc. 416. RGS 11 No  825 fol. 270
Medina del Campo 18 March 1494
Pedro de Horozco, governor of the Province of Castile, and the alcaldes of Vélez are ordered to respond to the plea of Elvira Díaz, wife of Diego López Gallego, Brigida de Villena, wife of Diego de Villena, and residents of Vélez. They left with the expelled together with Huda Açaban and the wife of Salomon Aben Habibi and Benhan (Menahem) Açaban, brother of Elvira Díaz, and doña Vellida, aunt of Brigida de Villena, and the wife of Rabi Huda Cominete (a cousin of Elvira Díaz). Their only heirs were Elvira Díaz and Brigida de Villena. They all sold their property in Vélez, Tarancón and Belinchon, to Christians and Muslims at a low price, less than its value. These two sisters Elvira Díaz and Brigida de Villena converted and, being the only heirs of the aforementiond, they requested the return of their property. However, were turned down. Pedro de Horozco is to verify if the claim is a just one, summon the parties concerned and, after hearing them, he shell either order the buyers pay the full price of the property or enable Elvira Díaz and Brigida de Villena to redeem it.

 

Doc. 417. RGS 11 No  834 fol. 455
Medina del Campo 18 March 1494
Licenciado Antonio Cornejo, corregidor of Plasencia, is ordered to attend to the petition of the Christian inhabitants of Plasencia, who bought the property of Jews from Cabezuela in time of the Expulsion. They complained that they had sold their own property for less than its value in order to be able to buy what the Jews were selling. Now the Jews returned after the conversion and demand back their property. The corregidor is ordered not to issue any decisions but only send the relevant documents to the Council for deliberation.

 

Doc. 418. RGS 11 No  848 fol. 272
Medina del Campo 19 March 1494     Regest
The Governor of the village Zorita and its lands, is to address the people who bought the goods of fray Francis, a Jew from Pastrana, who left the Kingdom. The goods were purchased at an unfairly low price, and they should be handed over to his daughter Leonor de Silva for a fair price. The Council.

 

Doc. 419. RGS 11 No  867 fol. 356
Medinadel Campo 20 March 1494
Pedro Váez, of Segovia, lodged a complaint against Antonio de Mendoza, brother of the Duque de Infantado. Pedro Váez, while a Jew, owned eight houses in Guadalajara. He left for Portugal with the Expulsion but did not sell his property, as he intended to convert to Christianity. He went to Portugal with his wife and family, planning to convince them to convert. Upon their return he found that Antonio Mendoza had seized his property and planned to build on the plot and plant a garden and a courtyard (corral) for his house, which was adjacent to those of Pedro Váez. The Crown ordered restitution of the property or a full payment of their value to their owner.

 

Doc. 420. RGS 11 No  875 fol. 435
Medina del Campo 20 March 1494
The corregidor of Huete, licenciado Sancho de Frías is ordered to summon without any delay the parties concerned in a dispute involving allegedly illegal seizure of property. After hearing them he is to decide about the property of Mayr and Jaco de Pareja, two brothers, which was seized by their cousins Alfonso Carrillo (formerly Abrayn Gabison) and Rodrigo Carrillo. The order is based upon the complaint of the converso Juan Franques, brother of Mayr and Jaco Pareja, who had been deprived by his brother of his portion in their father’s heritage.

 

Doc. 421. RGS 11 No  881 fol. 336
Medina del Campo 20 March 1494
The alcaldes of Guadalajara and Alcalá de Henares are ordered to attend to the petition of Violante, daughter of Abraham Alfandari of Guadalajara, and her husband García Alvarez. They went to Portugal with the Expulsion. Violante and her husband returned and converted, but Violante died, leaving a daughter also named Violante. García Alvarez appealed in the child’s name for a return of their property, the girl being the sole heir. They are to pay back the price they received for it.

 

Doc. 422. RGS 11 No  893 fol. 150
Medina del Campo 20 March 1494
Doctor de Toledo appealed to the Crown for a permission to collect debts owed to him by certain Jews, of Toledo and Santa Olalla. The corregidor Pedro de Castilla, his alcalde and other justices from Santa Olalla are ordered to act according the rules established on 26 February and 6 March 1493.

 

Doc. 423. RGS 11 No  910 fol. 171
Medina del Campo 21 March 1494
Pero Caro of Avila, appealed to the Crown against Alvaro de Bonilla (or Bovilla) of Medina del Campo regarding the Castellanos tax for the year 1492, for which he served as farmer. He gave a promissory note to Alvaro de Bonilla for the sum of 119,000 maravedí of which he paid 100,000 Alvaro de Bonilla presented a demand for the whole sum to the judge Cristóbal de Benavente, who carried out a court order to sell his and his sister’s property. Bachiller Anton de Leyva as judge refusd to hear the case and even arrested him. The Court justices are to investigate.

 

Doc. 424. RGS 11 No  924 fol. 6
Medina del Campo 22 March 1494
Fernando de Avalos, Alonso de Avalos and Fernando Suárez, inhabitants of Toledo are granted the income from the “old synagogue”, in compensation for a juro they had on certain incomes from the Jewish Community. Pedro de Castilla, the corregidor is to carry out the sale.

 

Doc. 425. RGS 11 No  927 fol. 380
Medina del Campo 22 March 1494
The alcaldes of Torrelobatón are ordered to see that the property of Gimón González and of maestre Hernando is returned to them. Both of them are from that village. They left with the Expulsion, returned and converted. The alcaldes are to ascertain whether the buyers of the property sold property of. their own, in order to buy the property offered by Gimón González and maestre Hernando. If they did not do so, adding compensation for improvements, the former owners shall pay back the sum they received, adding and repairs.

 

Doc. 426. RGS 11 No  1006 fol. 220
Medina del Campo s.d.  March 1494
The corregidor of Segovia, or his alcalde is ordered to see justice is done regarding the property sold by Mose Zarco, a resident of Segovia, when he left with the Expulsion. This order is in response to the petition of Gómez Falcón, Graviel Falcón and Beatriz Gómez, who returned and converted they sought to recover, the property, which consisted of a house, vineyards, arable land in a place called Moçonçillo (in the preccints of Segovia), houses in the town and a certain perpetual income (censo ynfinitiosy) from a tannery. The property was sold for less than half of its value.

 

Doc. 427. RGS 11 No  1010 fol. 235
Medina del Campo s.d. March 1494
The corregidor of Segovia, or his alcalde, are ordered to attend to the plea of Esteban López of Sansoto (a village in the boundaries of Segovia). He appealed in his own name and that of the inhabitants of the sexmo of Val de Lozoya, San Miguel and San Llorente. They were in debt to Jaco Jalfon and the wife of Abraham Labrese of Segovia who returned as converts and now call themselves Pero Suárez de la Concha and Beatriz González. Their debts were usurious. The corregidor is to summon the parties and issue a decision such that no party will have a reason for complaint.

 

 

April 1494

  

Doc. 428. RGS 11 No   1208 fol. 496
Medina del Campo, 12 April 1494
Order of the Council to return the property of Pedro Váez de Castilblanco, a Portuguese caballero. He was imprisoned in Cádiz and his property was confiscated because he was accused of robbing Jews on their way to North Africa..The Conde de Cifuentes, Juan de Silva, asistente of Seville, is to see to it.

 

Doc. 429. RGS 11 No 1236 fol. 301
Medina del Campo 14 April 1494
The petition of Catalina Núñez, of Alcalá de Henares, wife of R. Abraham del Sobrado, collector of the alcabala and tercia taxes in Uceda and Torrelaguna is granted. He was to pay a usurious payment to Alonso Alvarez, so that he may wait for a draft payment. The Council.

 

Doc. 430. RGS 11 No 1239 fol. 223
Medina del Campo 14 April 1494                 Regest
The corregidor of Toledo is to see that Juan Alonso, mayordomo and inhabitant of La Guardia pays his debts to certain Jews, inhabitants of Ocaña, according to the orders of the 26th February and 6th March. They are cited. The Suprema of Inquisition.

 

Doc. 431. RGS 11 No 1257 fol. 165
Medina del Campo 15 April 1494
The corregidor of Calahorra is ordered to attend to a litigation between Pedro Sánchez Roldán, inhabitant of Calahorra, and certain inhabitants of the town about certain a baking oven which he bought from Jews.

 

Doc. 432. RGS 11 No 1266 fol. 334
Medina del Campo 16 April 1494
The alcaldes of Cuéllar are ordered to attend to the petition of the brothers Francisco Sánchez de la Cueva and Alonso de Cuéllar, both from Cuéllar. They left with the Expulsion, returned and converted. They claim their property, consisting of a house, vineyards and other valuables, for 9,000 maravedí which had been sold for less than half of their value. The alcaldes are to summon the parties concerned and, after a hearing, pass a just sentence.

 

Doc. 433. RGS 11 No  1271 fol.298
Medina del Campo 16 April 1494  Regest
Two brothers and two sisters from Trujillo, who left with the Expulsion, appeal to the Crown for a return of their property and permission to buy it back at the price they sold it, plus compensation for improvements. They have converted. The Crown grants their request, since their conversion and return is within the time limit granted by Queen Isabel on 10 November 1492.

 

 

Doc. 434. RGS 11 No 1299 fol. 493
Medina del Campo 17 April 1494
The corregidor of Burgos, as well as the corregidor of the merindad of Trasmiera and all villages on the sea coast, the justices of the marquesado de Santillana, are ordered to abide by the rules of 26 February and 6 March 1493. They are to summon the parties concerned regarding the debts to the bishop that Jews left behind, according to the petition of Diego Salazar, the collector (receptor) for the bishop of Burgos. The debts are from tax farming and collecting church incomes and pontifical tercia taxes. The Jews who departed gave them promissory notes of residents of the Marquesado de Santillana and the merindad of Trasmiera.

 

Doc. 435. RGS 11 No 1331 fol. 276
Medina del Campo 18 April 1494
Writ to the alcaldes of Talamanca to summon the parties concerned, inhabitants of Elche (near Talamanca), and, after a hearing, to pass judgement. This order is in answer to the plea of Luis Pérez, a Jew who was forced to leave his house when the separation in living quarters was carried out in the village. He was given a house whose value was less than half of the one he was forced to leave. The original house hass been in the possession of Juan Martínez Pulgaro for fourteen or fifteen years. Luis Pérez a convert to Christianity is ready to pay back the sum he received for his house adding compensation for improvements.

 

Doc. 436. RGS 11 No 1367 fol. 18
Medina del Campo 20 April 1494
Lázaro Gómez de Sevilla, is granted compensation for the 5200 maravedí his father left him as income from the tax on kosher wine and meat in Zamora. He lost this income with the Expulsion. The Crown orders the sale of all Jewish communal property. All those who had juros on the Jewish taxes: will benefit from this revenue, cabeça de pecho, servicio and medio servicio.

 

Doc. 437. RGS 11 No 1375 fol. 174
Medinadel Campo 20April 1494
The alcaldes of the village of Valverde are ordered to summon the parties concerned and pass judgement after a hearing. At time of the Expulsion Fernando de la Cruz, the servant (criado) of the Conde de Nieva, forbade buying Jewish property, only allowing it to be sold if a third of it is given to him. Juan Gómez de la Torre, then a Jew, transferred property in the value of 8,000 maravedí to Fernando de la Cruz. He returned as a convert and asked for return of property. The petition was passed to the aforementioned alcaldes. 

 

Doc. 438. RGS 11 No  1382 fol. 345
Medina del Campo 21 April 1494
Writ to Gómez de Arévalo, alcaide in Puente del Arzobispo, and all other alcaldes of that village, they are to respond to the plea before the Council of Diego de Silvera, a resident of the village. When leaving with the expelled, he sold three houses that he owned in the village and was cheated, for he receivel less than half of their true value. The houses were sold again. Nevertheless the parties concerned are to be summoned and heard. The alcaide is then to decide and justice is to be done accordingly. 

Doc. 439. RGS 11 No 1410 fol. 127
Medina del Campo 23 April 1494
The corregidor of Avila is ordered to attend to the petition of the Council of Avila about the tax formerly paid by Jews as a part of the yearly tax to the Hermandad of Avila. The portion of the Jews was 30,000 maravedí, from a total of 72,000 maravedí. The tax increase on wood, cloth and chairs manufactured in Avila wrongs the inhabitants.

 

Doc. 440. RGS 11 No  1452 fol. 395
Medina del Campo 25 April 1494
Order to the corregidor, alcaldes and other justices of Mombeltrán to see that the property which was sold by Rodrigo de Dueñas, Pedro González el mozo, Ambrosio López el mozo, Bartolomé Sánchez del Valle, Bartolomé Navarro, Pedro del Colmenar, Bartolomé son of Bartolomé Sánchez, Alonso García de Colmenar, Alonso López, Antonio del Colmenar - all from Mombeltrán - is returned to them. They left with the Expulsion and returned after their conversion. They are to refund the sum they received when selling and to add compensation for improvements, on condition that the buyers did not sell their own property in order to purchase that of the aforementioned.

 

Doc. 441. RGS 11 No 1481 fol. 350
Medina del Campo 28 April 1494
Writ to the justice in charge of the property the Jews left behind in Toledo to attend to the petition of Pedro de Madrid, a converted Jew. When the Order of Expulsion was promulgated he was in the Kingdom of Aragón where he converted. His parents were Huda Palache and doña Clara, both deceased, as was his uncle Abraham Palache. His stepmother sold the house which he ought to have inherited, by right and he claims it as his property. The justice is to summon the parties concerned and, after a hearing, pass judgement.

 

Doc. 442. RGS 11 No 1507 fol. 173
Medinadel Campo 28 April 1494
García de Cotes, the corregidor of Burgos, is ordered to attend to the petition of the Council and inhabitants of Miranda de Ebro. Its procurador Alonso López de Salazar appealed about the yearly taxes of the village. Their part, which was collected by the town of Burgos, was 5,000 maravedí, of which the sum paid by the Jews was 1,200 maravedís. He claimed that since the Jews left by order of the Crown, the town is not responsible for the sum they paid as yearly tax. García de Cotes is to summon the parties involved and pass judgement.

 

Doc. 443. RGS 11 No 1526 fol. 415
Medinadel Campo 29 April 1494
Bartolomé Vara is pardoned by the Crown for an error he committed in Vélez

Málaga where he lives, on transferring a certain amount of money, which belonged to two Jews who are in North Africa (allende), and was to be smuggled out by a Muslim.

 

Doc. 444. RGS 11 No 1553 fol. 364
Medina del Campo 30 April 1494
The Crown orders the inplementation of a sentence passed in favor of Francisco de Vargas, accused by the prosecutor of having permitted some Jews to take gold and silver and other prohibited items out of the Kingdom to Portugal. He himself was paid 60,000 maravedí by the Jews.

 

Doc. 445. RGS 11 No 1560 fol. 8
Medinadel Campo 30 April 1494
The corregidor of Huete is ordered to attend to the plea of the heirs of Fernand Nuñez de Madrid. Upon his death he left them a juro for 2000 maravedí, which they lost because of the Expulsion. The corregidor is to sell the communal property of the Jews and the juros with it.

 

Doc. 446. RGS 11 No 1563 fol. 396
Medina del Campo 30 April 1494
The corregidor, alcaldes and other justices of Ledesma are ordered to see that the property of Enrique de la Cueva, a resident of that town, is returned to him. It was sold for less then its value at time of the Expulsion when he left. Now he has returned as a new convert to Christianity. He is to pay the buyer the sum he received adding compensation for improvements and expenses. The buyer will keep the income they had from the property. All this is to be done only if the buyers did not have to sell their own property in order to by his.

 

Doc. 447. RGS 11 No 1587 fol. 335
Medina del Campo 30 April 1494
All the corregidores, asistentes, alcaldes, alguaciles as well as all other justices are to arrest Abraham Daza, inhabitant of Almazán, who converted while in prison and took the name Alonso Enríquez. Ruy Díaz Laynes paid his bail but he fled from the town.

 

Doc. 448. RGS 11 No 1608 fol. 210
Medina del Campo s. d. April 1494      Regest
Two brothers, Diego Alonso de Bovilleja and Juan Alonso de Bovilleja, appeal to the Crown in their own name and that of Gonzalo del Campo, for permission to buy their property which had been sold for less than half its value, for the price they received it plus compensation for improvements. They left the property behind when they left Spain with the Expulsion. Since they have returned within the four-year time limit, the Crown grants their appeal.

 

Doc. 449. RGS 11 No 1632 fol. 309
Medina del Campo s. d. April 1494
The alcaldes and other justices of Medina del Campo are ordered to summon the parties concerned with the sale of property consisting of a house, a garden (huerto), a vineyard and cherry trees, sold by the husband of Isabel Pérez, a resident of Medina del Campo. She converted and demanded the return of her property from the buyers Andrés de Cota and Diego Ferrero. The property was sold for less than half of its value. The recovery of the property is to be carried out if it falls within the four years allowed by the Crown.

 

 

 

May 1494

 

 

Doc. 450. RGS 11 No 1661 fol. 449
Medina del Campo 2 May 1494
Fernando Gómez  de la Cueva of Cuellar, is ordered by the Crown to provide information about the property the Jews of Soria, the bishopric of Osma, of Agreda, of Cornago and all the villages and places belonging to the Counts of Aguilar and Monteagudo. The property is to belong to the Crown in consequence of the smugglings of the Jews at the time of the Expulsion.

 

Doc. 451. RGS 11 No 1662 fol. 440
Medina del Campo 2 May 1494
The Crown ordered licenciado Pedro de Maluenda, corregidor of Zamora, to send information about the smuggling activities of the Jews of Toro, who left with the Expulsion. He is to confiscate the property belonging to the aljama and the Jewish cofradías. The information is to be forwarded to licenciado Gonzalo Fernández Gallego.

 

Doc. 452. RGS 11 No 1663 fol. 452
Medina del Campo 2 May 1494
Alonso de Tordesillas, the respostero de camas to the Crown, is ordered to carry out an investigation of smuggling by Jews who were active in Zamora and Toro. He is to sell at public auction the property the Jews left behind there as well as the promissory notes they transferred to Christians upon leaving.

 

Doc. 453. RGS 11 No 1664 fol. 453
Medina del Campo 2 May 1494
The Royal contino Rodrigo de Mercado is to inform the Crown about the property of the Jews of Toledo and its archbishopric, who are guilty of smuggling contraband out of the Kingdom at the time of the Expulsion.

 

Doc. 454. RGS 11 No 1665 fol. 454
Medina del Campo 2 May 1494
Diego de las Osas, repostero de camas of the Crown, is ordered to inform the Crown about the property of the Jews of Toledo and its archbishopric and about smuggling committed by the Jews at to the time of the Expulsion. He is to provide information about the communal property of the Jewish communities. He is empowered to arrange public auctions of the property and promissory notes the Jews left behind.

 

Doc. 455. RGS 11 No 1691 fol. 296
Medina del Campo 3 May 1494
The alcaldes of Cuéllar are ordered to pass an interim sentence within six days and a final one within the next four days, in answer to the plea of Alfonso Sánchez Gallego of Navalmanzano. They are to resolve his dispute with certain clergymen of Segovia abour wheat he bought from Rabi Semaya, of Cuéllar. R. Semaya, upon leaving Cuéllar, sold the promissory note to certain clergymen.

 

Doc. 456. RGS 11 No 1727 fol. 218
Medinadel Campo 6 May 1494
The corregidor and the justice in residence in Burgos are ordered to attend without delay to the plea of Juan de Leyva, a vassal to the Crown. Jews, who were living in his domains, acted as his business administrators. Upon leaving with the expelled they forwarded to him promissory notes of Christians who were in debt to them. Because of pending trials he could not collect the debts. The sentence is to be such that Juan de Leyva shall have no further reason to apply to the Crown.   

 

Doc. 457. RGS 11 No 1734 fol. 82
Medina del Campo 6 May 1494
García de Cotes in his capacity as alcalde of Atienza, is ordered to attend to the plea of Antonio de Orense (or Orenes) who appealed in the name of Gutierre de Mier, the camarero of the Countess of Haro. Yuçe Harache and his son don Mayr, inhabitants of the “Villa del rio Pisuerga” were in debt to de Mier. Upon leaving Castile they forwarded to him promissory notes of Juan Bermejo and of some other inhabitants of the marquesado de Santillana. The debts were not paid and García de Cotes, acting as a judge on the Jewish debts, seized some of their property, which was sold at public auction. They later presented a royal order to the judges of the marquesado de Santillana exempting them from paying interest, claiming the contracts they made were all usurious and of a fraudulent nature. García de Cotes is to summon the parties concerned and pass judgement.

 

Doc. 458. RGS 11 No 1747 fol. 287
Medina del Campo 7 May 1494
The corregidor of Plasencia is ordered to ascertain whether there was any fraud in the sale of the property of Martín Gómez  of Losar. He, his older brother and nephew Francisco, inhabitants of that place, sold their property for less than half its value. That property consisted of arrable land, vineyards and other items. They left with the Expulsion, returned and converted. The corregidor is to summon the parties involved and pass judgement.

 

Doc. 459. RGS 11 No 1891 fol. 225
Medinadel Campo 16 May 1494
The corregidor of Badajoz is ordered to attend to the complaint of Alonso Alvarez of Llerena, against the Jew Yuça de Avila who owes him 8, 614 maravedí. Instead of paying his debts Yuça de Avila fled from Llerena and settled in Villanueva de Barcarrota, a place in possession of Fernán Gómez de Solis who took no action against Yuça de Avila, claiming he is his tailor in service. The corregidor is to summon the parties concerned and pass judgement.

 

Doc. 460. RGS 11 No 1902 fol. 363
Medina del Campo 17 May 1494

Licenciado de Sahagún is ordered to attend to the complaint of Alonso de Mármol, the escribano de Cámara, and Gonzalo de Manzón a regidor in Toledo. Both of them bought olive oil (90 cántaros) from certain Jews who left Castile with the Expulsion.  Christians who were in debt to these Jews refused to deliver the oil. Diego de Medina whom the Crown ordered to implement the contract in 1493 could not do so out because those people refused. Licenciado de Sahagún is to go to these places belonging to the orders of San Juan and Calatrava and execute the contracts.

 

Doc. 461. RGS 11 No 1905 fol. 118
Medina del Campo 17 May 1494
Bachiller Gutierre de Trejo, alcalde mayor in the domain of Fernando Alvarez de Toledo, Count of Oropesa, is ordered to attend to the complaint of Gómez and Rodrigo Navarro and their brothers, the sons of Menahem Navarro, residents of Oropesa. The father died in Portugal, and his sons all converted and returned. They claim their property which the Count of Oropesa confiscated for tax debts.

 

Doc. 462. RGS 11 No 1929 fol. 160
Medina del Campo 20 May 1494

The corregidor and justices of Avila and other places are ordered to attend without delay to the complaint of Pedro Caro against Alvaro de Bonilla regarding the Castellanos tax imposed upon Jews and Muslims. Alvaro de Bonilla allegedly collected more than he paid as a tax farmer. The corregidor and justices are to hear witnesses on the matter

 

Doc. 463. RGS 11 No 1940 fol. 244
Medina del Campo 21 May 1494

The corregidor of Avila is ordered to attend to the complaint of Pero Caro, a tax collector for the Hermandad in the year 1492 for levies paid by Jews and Muslims. He acted in the service of Alvaro de Bonilla, inhabitant of Medina del Campo. They collected tax from the Jews of Piedrahita and Barco. Alvaro de Bonilla refused to accept the payments, claiming that Pero Caro’s expenses were too high, and instead he seized his property. The corregidor is to summon the parties for a hearing and to decide fittingly.

 

Doc. 464. RGS 11 No 2008 fol. 73
Medina del Campo 26 May 1494

The alcaldes of Valladolid are ordered to attend to the petition of Diego de Cáceres of Valladolid. Although he left with the Expulsion he abandoned his house without selling or letting it. He converted and returned and found it occupied by Toribio Rubio, who refuses to hand it back. The alcaldes are to see that the house is returned to its lawful owner.

 

Doc. 465. RGS 11 No 2059 fol. 78
Medina del Campo 30 May 1494
The Council grants the petition presented by García Alvarez, of Alcalá de Henares (also presented in the name of his daughter Violante), for the return of two houses left in Guadalajara by his father-in-law Abraham Alfandari. The houses are held by Diego de Medina who unlawfully collects their rent. The alcaldes of Guadalajara are to carry out the order restore the property.

 

Doc. 466. RGS 11 No 2068 fol. 385
Medina del Campo 31 May 1494
Licenciado Sancho de Frías, corregidor of Huete, is ordered to summon the parties concerned and after a hearing, see to it that justice is done for Juan Ramírez, of Huete, a converso, who claims his property from  his uncle  Donza Manrique , Abraham Manrique , his son-in-law, and from Jaco and Daui Pareja. The property consists of a house, vineyards and land, was sold for less than half its real value, and the above relatives received the payment for it.

 

Doc. 467. RGS 11 No 2072 fol. 70
Medina del Campo 31 May 1494
Writ to licenciado Sancho de Frías, corregidor of Huete, to attend to the petition of Miguel Sánchez Rebillo, a resident of that town, who requests the  return of his house, vineyards and land, sold  by his brother-in-law Benahem (=Menahem) de Estella when leaving with the Expulsion. Miguel Sánchez converted and returned, claiming the property was sold for less than half its value. Sancho de Frías is to ascertain whether this was the case and whether the buyers sold property of their own, to enable Miguel Sánchez to buy it back adding compensation for improvement and repairs.

 

Doc. 468. RGS 11 No 2087 fol. 240
Medina del Campo s. d. May 1494
The justice of Destriana is ordered to attend to the petition of Fernán Coronel, Juan Domínguez, Alonso Robres, Fernando de Benavides, Pedro de Roblediño, Esteban Pérez and Juan Boriazo, all from Destriana. Yuçe Cormineto of Ponferrada and Rabi Ça Comineto of Bembibre farmed the taxes to be paid to Arias Maldonado, comendador of Destriana. Both of them returned after the Expulsion and the aforementioned conversoYuçe (now Antonio Rodríguez) is demanding tax payments, although they have paid all their debts.

 

 

 

July 1494

 

 

Doc. 469. RGS 11 No 2234 fol. 8
Santa María de Nieva 3 July 1494
Antonio de Mendoza is granted 110,000 maravedí, which he owed to Yuçaf Serrano, a Jew from Guadalajara, for a house he bought from him. This grant is given to him because Yuçaf Serrano smuggled gold, silver, coins and other contraband out of Castile. Since his property is to be confiscated the Crown grants it to Medonza as well as 40,000 maravedí of the value of the other property of Serrano

 

Doc. 470. RGS 11 No 2250 fol. 193
Segovia6 July 1494
María Alvarez, wife of Salamon Zobre (or Sobre) appealed for return of her and her husband’s property in Valverde. Both left with the Expulsion, but she converted and returned. The property consisted of two houses and an income which her husband had, being a tax farmer in service of the Conde de Nieva. (In 1491 he farmed the taxes in the amount of 330,000 maravedí). The property that was sold when they left was worth 20,000 maravedí, for which they were paid 5,800 maravedí. Antonio Cornejo the corregidor of Plasencia was ordered to attend to the petition.

 

Doc. 471. RGS 11 No 2251 fol. 194
Segovia 6 July 1494
Summons to Luis de la Peña, Martín Nieto and Pedro Alvar upon the demand of Mari Alvarez of Losar, widow of Salamon Zobre, on account of houses, vineyard and income her husband had as tax farmer in service of the Conde de Nieva. The buyers of their property are to return it to her and Pedro Alvar is to pay their share in the income from the tax farming and collecting, They are given fifteen days to appear before the audiencia.

 

Doc. 472. RGS 11 No 2270 fol. 392
Segovia 7 July 1494
The corregidor of Plasencia, or his alcalde is ordered to attend to the petition of Mari Alvarez, widow of Salamon Zobre, regarding damages they suffered when they left with the expelled. Her husband was a tax farmer and tax collector in the service of the Conde de Nieva.

 

Doc. 473. Clero, Papeles, Leg. 7216 No 2
Guadalajara 7 July 1494         Regest
The Cardinal don Pedro González de Mendoza required the local Church dignitaries to inform him about the conditions under which the Catholic Monarchs granted the great Synagogue to the Order of Calatrava . This grant was in compensation for the church de Santa Fe, which was transferred to the nuns.

 

Doc. 474. RGS 11 No 2304 fol. 386
Segovia 10 July 1494
The justices of the Court and chancery, the corregidores, asistentes, alcaldes, alguaciles and all other justices in towns and villages are ordered to execute the agreement between Diego de Santisteban now called of Málaga and Israel Yndepetral of Málaga who is Hernando de Sosa, resident of Llerena, together with Francisco de Carmona, of Seville. Anton de Herrera, a resident of Madrid, active as arbitrator, passed a sentence that it is to be paid within 40 days. His decision should be seen as final.

 

Doc. 475. RGS 11 No 2352 fol. 97
Segovia 15 July 1494
The corregidor of Segovia is ordered by the Crown to investigate the communal property of the Jewish community and ascertain who had an income paid to them from the cabeza de pecho, servicio and medio servicio taxes, which the Jews paid yearly, and from duties on kosher wine and meat. He is ordered to sell the property and pay what is owed to the regidor Gonzalo del Río and to other people who hold juros on these incomes.

 

Doc. 476. RGS 11 No 2372 fol. 364
Segovia 16 July 1494
The licenciado Antonio Cornejo, corregidor of Plasencia, is ordered to attend to the petition of Pedro de Plasencia, formerly Simuel Alegre, a resident of Plasencia, who left with the Expulsion, returned and converted. Upon leaving he sold a tannery to a Muslim called Ali de Valencia for less than half of its value. Since his return falls within the allowed term of four years, he is either to refund to Ali de Valencia the sum he received, adding compensation for improvements and repairs, or Ali de Valencia must pay him the full value of the business.

 

Doc. 477. RGS 11 No 2378 fol. 190
Segovia 17 July 1494
The alcalde mayor and other alcaldes of Jarandilla are ordered to attend to the petition of Juan Martínez Pajón, who converted before the Expulsion. At the time of the Expulsion, his father Abraham Pajón , inhabitant of Jarandilla, intending to avenge himself for the conversion of his son, Juan Martínez Pajón, donated 500 maravedí to García de Paz of Valverde, and he also gave property to other people. The alcaldes are to summon the parties concerned and after a hearing, pass judgement so that the appellant will have no further cause to complain.

 

Doc. 478. RGS 11 No 2441 fol. 13
Mérida 20 July 1494
The Crown grants to the converso Juan Núñez, inhabitant of Mérida, the house which belonged to Isaque Aben Anco, of Mérida as a compensation for services to the Crown. Aben Anco, smuggled contraband out, at the time of the Expulsion. The house and a plot were in the “calle que se fyso nueva para entrar a la judería çerca de la plaça”.

 

Doc. 479. RGS 11 No 2470 fol. 77
Segovia 22 July 1494
Salomon Milaqui, ambassador of the ruler of Bugia is granted a safeconduct for two months, together with the people who accompany him. He is to go to the Court for negotiation with Royalty.

 

Doc. 480. RGS 11 No 2488 fol. 82
Segovia24 July 1494
The justices of Ciudad Rodrigo as well those of the Kingdom are ordered to execute a sentence passed by Doctor Hernando Díaz del Castillo against the Jew Lumbroso, formerly inhabitant of Ciudad Rodrigo. The petition is based on one of Juan González del Peral, inhabitant of Gatanes (Gata) , from whom Lumbroso farmed the alcabala tax in that village.

 

Doc. 481. RGS 11 No 2495 fol. 384
Segovia 24 July 1494
The alcaldes of Valverde are ordered to attend to the petition of Francisco Sánchez, of Villafranca de la Puente. His mother left with Expulsion and before leaving sold a house and other property for less than half of their real value. After his return and conversion he petitioned for return of the house and property. His request is to be granted only if the buyer did not sell his own property in order to buy that of Sánchez. The alcaldes are to summon the parties concerned for a hearing.

 

Doc. 482. RGS 11 No 2496 fol. 291
Segovia 24 July 1494
The alcaldes of Valverde are ordered to summon the parties concerned for a hearing and decide about the return of property that belonged to the father of the converso Francisco Sánchez, inhabitant of Villafranca de la Puente. The father died around 1489, and Francisco Sánchez is the sole heir. He is ready to refund to the purchasers of the property the sum his mother received when she sold her property.

 

Doc. 483. RGS 11 No 2537 fol. 289
Segovia 28 July 1494
The alcaldes of Torrelobatón are ordered not to answer the petition presented by Maldonado, a converso, formerly called Carlón, claiming the house he sold Juan García of Torrelobatón upon leaving the Kingdom at the time of the Expulsion. He is not to be answered because García sold his own house together with a piece of land to buy the house offered by Carlón. The contending parties are to be summoned for a hearing.

 

Doc. 484. RGS 11 No 2549 fol. 225
Segovia24 July 1494
The alcaldes of Fuente del Maestre are ordered to judge the case of Diego García, a converso inhabitant of that place, about goods sold at that time. The Consejo.

 

Doc. 485. RGS 11 No 2550 fol. 227
Segovia29 July 1494
The corregidor of Carmona, or the justice in residence, is ordered to attend to the plea presented to the Council by Diego García, of Fuente el Maestre, in the province of León. on the land of the Order of Santiago. He lodged a complaint against the ship captain Andino, in service of the Duque de Medina Sidonia, who accompanied him and a group of Jews on their way to Oran. Andino robbed them of a great amount of merchandise, jewellery and other items in the sum of 40,000 maravedí, and later delivered them the corsair Montenegro.

 

Doc. 486. RGS 11 No 2584 fol. 80
Segovia 30 July 1494
Diego de la Muela is instructed and authorized to receive certain accounts from the major tax collectors of Avila, Diego Gómez de Benavente, of Carrión and Tomás Núñez Coronel also from Avila for 1492 and 1493. Certain frauds which they committed have been discovered by Royalty.

 

Doc. 487. RGS 11 No 2597 fol. 346
Segovia s. d. July 1494
Diego de la Muela is instructed and authorized to receive certain accounts from the major tax collectors of Avila, Diego Gómez de Benavente, of Carrión and Tomás Núñez Coronel also from Avila for 1492 and 1493. Certain frauds which they committed have been discovered by Royalty.

 

Doc. 488. RGS 11 No 2616 fol. 368
Segovia s. d. s. l. [July 1494]
The corregidor of Ciudad Rodrigo is ordered to attend to the demand of Juan González del Peral of Gatanes (Gata), against the Jew Lumbroso. A sum of 75,000 maravedí, which de Mora owed to Lumbroso was confiscated by the former corregidor Juan Pérez de Segura. Of this sum 56,000 maravedí were owed by Lumbroso to him. De Mora has property belonging to Lumbroso in his possession.

 

 

 

September 1494

 

 

Doc. 489. RGS 11 No 2670 fol. 32
Segovia 2 September 1494
The Council of Medina del Campo is given permission to pay to maestre Pablo, a converted physician, a yearly salary of 3,000 maraveí under condition that he will treat also the poor of the village. This permission was given upon the request of Juan Ortiz in the name of the caballeros and hidalgos of the village. The Maestre Pablo threatened to leave Medina del Campo if he is not paid for his services.

                             

Doc. 490. RGS 11 No 2694 fol. 126
Segovia 4 September 1494
The Crown instructs the nominated justices to deal with the property and debts left behind by Jews who went with the Expulsion out of the Kingdom. He is to act according to justice and forward cases to the Court of Appeals of the Crown.

 

Doc. 491. RGS 11 No 2709 fol. 181
Segovia4 September 1494
Lesmes de Mazuelo, whose title was: "pesquisidor de los bienes de los judíos que pasaron moneda fuera de nuestros reynos", is ordered to explain in writing and approved by a notary about the sequestration of buildings in the former Jewish Quarter. They were given in rent to Jews for a yearly income to the local monastery of Santa María de la Merced. His claim was the houses belong to Jews.

 

Doc. 492. RGS 11 No 2768 fol. 295
Segovia 7 September 1494
Andrés Cabeza, inhabitant of Hinojosa de la Sierra, appealed to the Council complaining against Fernán Gómez de la Cueva, whose title was "juez de los bienes que los judíos pasaron moneda fuera de nuestros reynos". Andrés Cabeza bought pack animals from Bienveniste de la Calahorra. Sincehe could not pay when buying they were given to him at a usurious price. He paid the interest and now Fernán Gómez de la Cueva demands the animals. He pleaded that the amount of interest paid should be accepted as part of his payment for the pack animals. Fernán Gómez is ordered to hear the arguments of Andrés Cabeza and pass judgement.

 

Doc. 493. RGS 11 No 2837 fol. 9
Guadarrama 15 September 1494
The synagogue, adjacent houses and the tombstones which were the property of the Jewish Community, are granted by the Crown to the church of Santiago in Turégano.

 

Doc. 494. RGS 11 No 2852 fol. 158
Madrid 18 September 1494
The corregidor of Ciudad Rodrigo is ordered not to demand the alcabala tax from the licenciado Francisco de Vargas on the house he bought from Jaco de Medina, a Jew who left the Kingdom and later returned and converted. The licenciado Francisco de Vargas handed back the house upon the request of Fernán Pérez (= Jaco de Medina), after being paid the sum he paid to Jaco de Medina plus amelioration. The alcabala tax was demanded by Diego Gallego from Francisco de Vargas, who claimed exemption, because it was returned to the original owner by order of the Crown.

 

Doc. 495. RGS 11 No 2887 fol. 327
Madrid22 September 1494
The alcaldes of Torrelaguna are ordered to summon the parties concerned and after hearing the case pass their sentence. Pero Fernández de Campanillo, a cleric, Fernand Martínez de Sylvestre, Benito Fernández de Torremocha, Antón Díaz de Rios and Juan Aguado, all of them inhabitants of Torrelaguna, bought from Rabi Ley [Levy?] in time of the Expulsion certain vineyards. Rabi Ley and his wife returned and converted, but did not ask at beginning for a return of their property. After a considerable amelioration and productivity, maestre Alonso Avenida, as Rabi Ley was called after his conversion, and his wife demanded back their vineyards, to which the group of buyers expressed their opposition.

 

Doc. 496. RGS 11 No 2894 fol. 143
Madrid 23 September 1494
Writ to the justices of Guadalajara to summon the parties concerned in answer to the petition of Diego de Ayala who appealed in the name of his wife Elvira de Ayala and her brother Pedro de Guadalajara for a return of the property his father-in-law Yuda Treciente, inhabitant of Guadalajara, undersold for less than half of its value when they all left the Kingdom with the expelled. Diego de Ayala convinced his wife. Elvira to return and convert. Now the returnees ask back their property which was sold to a certain Sotomayor for a price of 10,000 maravedí, as well as to other inhabitants of Guadalajara.

 

Doc. 497. RGS 11 No 2899 fol. 236
Madrid 23 September 1494
The alcaldes of Uclés are ordered to attend to the plea of maestre Alonso de León, inhabitant of Uclés, a Jew who converted, but before leaving Castile, undersold his business during the Expulsion and now claims for their return.

 

Doc. 498. RGS 11 No 2956 fol. 86
Madrid 27 September 1494
The corregidor and alcaldes of Ayllón are ordered to attend to the petition of Francisco López de Ayllón, who before leaving with the expelled sold by permission of his father-in-law three houses and other property. He returned and converted to Christianity, but his request to return the sold property was turned down by the buyers. The above named authorities are to see that the houses and property are returned, Francisco López paying back the sums he received adding amelioration, or that the buyers pay the full price for the bought property.

 

Doc. 499. RGS 11 No 2961 fol. 353
Madrid 28 September 1494
Rodrigo de Mercado, whose title is "juez de bienes e debdas que dexaron los judios al tiempo que se fueron destos reynos, en el arzobispado de Toledo", is ordered to appoint a judge to sit with him in judgement when dealing with the case of Andrea del Mar, a genovese merchant. In criminal cases he is to sit in judgement with more justices. In the name of Andrea del Mar appealed Hernán Ruiz de Herrera.

 

Doc. 500. RGS 11 No 2991 fol. 198
Madrid 30 September 1494
Gonzalo de Córdoba, escribano de cámara, is ordered to carry out a sentence passed in a litigation between Fernán Bravo and Pedro Núñez, formerly Abraham Gormaz, inhabitants of Atienza.

 

Doc. 501. RGS 11 No 3008 fol. 20
S. l. s. d. September 1494
An order is issued to Rodrigo de Mercado, F [ ] Pérez de Meneses, Pedro Calderón, and all other justices in charge of the property Jews left behind in Toledo and its archbishopric, the bishoprics of Salamanca, Plasencia and Coria. These magistrates are ordered to hand over to Pedro del Campo, inhabitant of Burgos, the one fifth part of the property certain Jews left behind in appreciation of his services rendered to the Crown, as was ordered by Sancho Fernández Gallego, the alcalde in the Court of Appeals of the Court.

 

 

 

October 1494

 

Doc. 502. RGS 11 No 3063 fol. 97
Madrid 3 October 1494
Rodrigo de Mercado, justice on the property the Jews left behind in Toledo, is ordered to free Andrea del Mar, a genovese inhabitant of Toledo accused of having sold 250 Jews, who were on their way to Constantinople, to the owner of the ship “La Negrona”, and himself of having smuggled silver and other prohibited items. The sum was to be 4000 gold ducats.

 

Doc. 503. RGS 11 No 3073 fol. 453
Madrid 3 October 1494
Lesmes de Mazuelo, justice on the goods and property the Jews left behind in Segovia, is ordered to attend to the plea of Fernando Gonsalo de Piña, Diego and Alvaro and María his brothers and sister, who demand the inheritance their father left when he died a year before the Expulsion. Their mother went to Portugal with the expelled and was accused of having smuggled out of Castile prohibited items. Upon confiscating her property the justice confiscated also the inheritance their father left, which belongs to them. Lesmes de Mazuelo is to summon the parties concerned and diligently investigate the case and pass his judgement.

 

Doc. 504. RGS 11 No 3077 fol. 591
Madrid 3 October 1494
The justices of Manzanares are requested to decide on the demand of María García and her husband, inhabitant of Colmenar, who pawned a silver necklace (sartal) to doña Rica, a converted Jewess who returned to the village. Doña Rica avoids the return of the pawn, although the owners are ready to pay its value.

 

Doc. 505. RGS 11 No 3078 fol. 594
Madrid 4 October 1494
The justices of Guadalajara are requested by the Royal Council to see that the house of Gabriel Fernández, inhabitant of Guadalajara, is returned to him. He left with the expelled and sold the house to Juan de Madrid for 2700 maravedí, although the house was worth five times more. He converted and returned, and Juan de Madrid did not return the property. The justices are to summon the parties and do justice.

 

Doc. 506. RGS 11 No 3081 fol. 192
Madrid 4 October 1494

The justices of Guadalajara are requested to attend to the plea of Francisco García, el caballero. He left Castile and returned as a converso and requested to buy back a wineyard he undersold to Pero Yáñez for the price of 7,600 maravedí, another wineyard he sold to Juan Reglado for 500 real; wheat arrable land he sold to Juan Talvo for 1,000 maravedí. All this property was worth then 100,000 maravedí. He is ready to buy back his property adding the amelioration. They refuse to return the property. The justices are to summon the parties concerned and after heaving their claims pass their jugement.

 

Doc. 507. RGS 11 No 3093 fol. 351
Madrid 6 October 1494
The alcaldes of Guadalajara are ordered to see that the house which was of Francisco García, sayalero (weaver), is returned to him. His house was undersold to the widow of Juan Garrido when Francisco García left Guadalajara with the expelled. He is to add the amelioration when buying

 

Doc. 508. RGS 11 No 3105 fol. 310
Madrid8 October 1494
The corregidor of Cáceres is ordered to see that the house belonging to Diego de Mingolla, inhabitant of Cáceres is returned to him. During the separation of the Jewish community in their living quarters in Cáceres he let some houses to the Jewish community on a basis of a yearly income (censo). When the Jews left Cáceres during the Expulsion his property was sequestrated as belonging to Jews by the judge responsible on confiscation of Jewish communal property he sold by auction and the censal debts paid. The sum that will remain is to be handed over to the Crown.

 

Doc. 509. RGS 11 No 3139 fol. 295
Madrid 8 October 1494
The Crown answers the plea of Diego de Santisteban, guarantor of Israel, called now Hernando de Sosa, living now in Málaga, is ordered not to prolong the 40 days extention which was granted to Hernando de Sosa.

 

Doc. 510. RGS 11 No 3148 fol. 493
Madrid 9 October 1494
Pedro Maldonado, judge examiner on the property of the Jews in the bishopric of Plasencia is ordered to investigate the title about Juan de Vargas, inhabitant of that town, who converted to Christianity “with his wife, nine children and maid” (moça), who was the owner of an income (censo) for life of a house he had from the local church. He sold the house to Francisco Tamayo; the other house he sold to Rodrigo de Vargas. The truth established, the houses are be returned by Francisco Tamayo and by Rodrigo de Vargas.

 

Doc. 511. RGS 11 No 3171 fol. 110
Madrid9 October 1494
Salomón Adaroque while leaving Puente del Arzobispo in the days of the Expulsion sold his house to Barbara González. Upon his return under the name of Fernando de Alcázar Barbara González appealed to the Crown and received an order to be heard before the local justices and will decide on return of the house.

 

Doc. 512. RGS 11 No 3175 fol. 498
Madrid 9 October 1494
Juana García, inhabitant of Guadalajara, wife of the bachiller Alonso de Medina, complained before the Royal Council against Bernaldino Suárez de Mendoza, conde de Coruña, for having sequestrated a house which belonged to her. The house was rented by Yuda Bienveniste and Don Isaque Alfandari. Both left with the expelled. For a time afterwards lived in it Mayr Abenarroyo, who also left with the Expulsion. While being away in Asturias, de Santillana, Bernaldino Suárez de Mendoza sequestrated the house. He refused to return the property. Bernaldino Suárez de Mendoza is ordered to appear before the Council within 6 days and present his claims.

 

Doc. 513. RGS 11 No 3185 fol. 313
Madrid 9 October 1494
The corregidor of Plasencia is ordered to attend to the petition of Gutierre de Paz, inhabitant of Plasencia, and his mother Elvira González. In time of the Expulsion his father Yuçe Caçes, a Jew, and his mother sold their property and house at a very low price below half of their value. The mother and son returned and converted to Christianity and ask for a return of the property. The corregidor is to summon the persons concerned and administer justice. They are ready to pay for the amelioration.

Doc. 514. RGS 11 No 3187 fol. 467
Madrid 9 October 1494
The justices of the Court annul a sentence passed by Fernand Pérez de Meneses, judge and emissary for the cases concerning the Jews in Medina del Campo. This in answer to the appeal of Cristóbal de Avila about a quantity of nine moyos (= 2,322 liters) of wine, which Isaque Abenaçan left in the wine cellar of Cristóbal de Avila. He is to inform on the decision, and the case is to be transferred to the Court judges. 15 days for an appeal are granted by personal appearance, or through the plenipotentiary of the bachiller Rodrigo Calderón.

 

Doc. 515. RGS 11 No 3188 fol. 583
Madrid 9 October 1494
Francisco Díaz, appealed in the name of María de Mercado, widow of the regidor Sancho Díaz of Medina del Campo against a sentence passed by Fernando Pérez de Meneses, regidor and inhabitant of the same town. The sentence was in favour of Cristóbal de Avila on a sum of 14,000 maravedí which doña Centra, a Jewess who left with the Expulsion left in favour of Sancho Díaz. Fernando Pérez de Meneses is ordered to transfer the case to the judges of a Court sitting as a Court of Appeals. Appearance within 15 days.

 

Doc. 516. RGS 11 No 3209 fol. 489
Madrid 11 October 1494
Pedro Maldonado, judge executive of the property the Jews left in Plasencia, is ordered to see that the house Juan Gutiérrez, inhabitant of Plasencia, sold upon leaving the town with the Expulsion to a certain person called Polo, inhabitant of Valladolid is returned. He is also to pay 13,000 maravedí of the alcabala tax which he received upon leaving the Kingdom.


Doc. 517. RGS 11 No 3241 fol. 411
Madrid 13 October 1494
The alcaldes of the village Avilés are ordered to attend to the petitions of Adán López, recently converted and returned to his place. They are to see that his property is returned to him and that justice is carried out.

 

Doc. 518. RGS 11 No 3247 fol. 152
Madrid 13 October 1494
The alcaldes of Uclés are ordered to attend to the plea of Diego López, a Jew who converted and returned to the village and claims that his house sold at a price less than half of its value, be returned to him. The alcaldes are to summon the parties concerned without delay and pass their sentence after hearing the claim.

 

Doc. 519. RGS 11 No 3257 fol. 317
Madrid 14 October 1494
The corregidor of Plasencia and Cristóbal Donado, property justice of the Jews in the bishopric of Plasencia and the town, are requested to attend to the plea of Juan Vargas, inhabitant of Plasencia. Upon leaving Plasencia in the time of the Expulsion he sold a house to Alonso Cardador for the sum of 5,000 maravedí and of which Alonso remained in debt to of 1,850 maravedí. Pedro Maldonado intended to sequestrate the house without paying the alcabala tax. The parties concerned are to be summoned for a hearing.

 

Doc. 520. RGS 11 No 3332 fol. 94
Madrid 17 October 1494
Rysel de Soto, appealed in the name of the comendador Charles de Chaos, the “Chief Royal Hunter” (Cazador Mayor Real) against a sentence passed by Fernand Pérez de Meneses, inhabitant and regidor in Medina del Campo. The sentence was in favour of Cristóbal de Avila, receiver of the property the Jews left in Medina del Campo of a certain sum 8,326 maravedí, a Jew (name not given) left behind there in favour of the comendador. The sentence is annulled and the appeal is to be heard before the Court of Appeals by the alcaldes P. de Castillo, Gallego and Polanco.

 

Doc. 521. RGS 11 No 3334 fol. 195
Madrid 17 October 1494
Rodrigo de Mercado, judge appointed on the property the Jews left behind, is prohibited to carry out the sentence and a postponement in granted to Diego de las Asas, repostero de camas to Royalty. It is a litigation of Gómez Fernández de la Cámara, mayordomo to the Cardenal of Spain, about an appeal of money which don Symuel Abençado and his brother don Abrahen left behind, when leaving with the expelled in favour of the Cardenal of Spain. Eight days are given for an appeal before the Court judges.

 

Doc. 522. RGS 11 No 3335 fol. 555
Madrid17 October 1494
Another prohibition and postponement in the case between Rodrigo de Mercado and Gonzalo Fernández de Toledo, inhabitant of Ocaña, cloth merchant, on a demand of 19,000 maravedí. The case is to be judged by the Royal Court of appeals, composed the licenciado de Castro.  Gallego and Polanco.

 

Doc. 523. RGS 11 No 3364 fol. 92
Madrid 20 October 1494
Antonio de Andújar, comendador, judge executive in Murcia of the businesses and property of the Jews who left with the Expulsion, is ordered to release on bail two genovese merchants Juan Guillón and Juan Antonio Negrón. The bail is to be of 2500 ducats. They acted as collaterals to a certain ship owner in whose ship Jews were about to leave.

 

Doc. 524. RGS 11 No 3375 fol. 244
Madrid21 October 1494
The alcaldes of the Puebla de Montalbán are ordered to attend to the plea of Ruy González, a Jew who left with the Expulsion, converted and returned. They are to verify by his claim that he sold his house for a price less than half of its value. He is then allowed to buy it by adding amelioration and expenses of it falls within the order of four waiting years of return. Another possibility is that the seller pays him the full value of the house.

 

Doc. 525. RGS 11 No 3378 fol. 433
Madrid21 October 1494
The Justice of Escalona is ordered to attend to the plea of Rodrigo de Jerez, a Jew who left with the Expulsion and returned as a convert to Christianity. He claimed he undersold his house for less than half of the price it was worth. The Justice is to summon the parties concerned and offer an arrangement of either paying to Rodrigo de Jerez the full price of the house or him handing back what he was paid adding amelioration. All this under condition that the arrangement falls within the four waiting years of return.

 

Doc. 526. RGS 11 No 3384 fol. 560
Madrid 21 October 1494
The alcaldes of Puebla de Montalbán are ordered to attend to the plea of Maestre Alonso, a physician, who left with the Expulsion as a Jew and returned and converted. He undersold his property comprising of a garden (huerta) and a dove-cot (palomar) as well as other property for less than half of their value. The buyers refused to return his property to him. The alcaldes are to summon the parties concerned and to offer the following solution: the buyers will add to the price paid till the full value, or return the property to its original owner for the price they paid him, adding amelioration within the four waiting years of return.

 

Doc. 527. RGS 11 No 3385 fol. 519
Madrid 21 October 1494
The corregidor of Toledo is ordered to see that the property of Juan Francolin, inhabitant of Toledo is returned to him. Francolin’s father sold it before leaving with the Expulsion, to Francisco Dávalos, at a price much lower than half of its value. Juan Francolin converted to Christianity and returned and is interested in buying back the property in the price his father was paid adding amelioration. The corregidor is to summon the parties concerned and decide after hearing.

 

Doc. 528. RGS 11 No 3399 fol. 182
Madrid23 October 1494
The asistente of Seville, Juan de Silva is ordered to attend to the plea of Beatriz de Ribera, inhabitant of Torrelobatón. Beatriz de Ribera left with the Expulsion and left behind a house in that village, which was taken by don Pedro de Zúñiga. Upon her return and conversion she asked back for her property, which was denied to her. Juan de Silva is to see to it that it is returned.

 

Doc. 529. RGS 11 No 3414 fol. 246
Madrid 23 October 1494
The alcaldes of Uceda are ordered to attend to the plea of the brothers Fernán and Juan Pérez de la Vega, both of them returnees from Portugal, where their sister Reina, her husband and children died. They all went with the expelled to Portugal and their sister Reina sold a house, vineyards and other property at a price below half of their value. Since they are the only heirs and as recently converted they ask for a return of their property paying the price she received. The alcaldes are to summon without delay the parties concerned and pass their judgement in a way that the de la Vega brothers will not have any reason to complain to the Crown.

 

Doc. 530. RGS 11 No 3416 fol. 561
Madrid23 October 1494
Pedro Maldonado, judge executive in cases of the Jews expelled from the bishoprics of Plasencia and Coria, is inhibited to proceed in the case between the dean and clergy of Plasencia and Francisco Tamayo. Francisco Tamayo bought the censo on a house owned by the Church and rented by Diego Pérez and Iñígo López, Jews who converted to Christianity, for life and their heirs to come. The rights were sold to Francisco Tamayo under condition of return within three years [of the Expulsion]. The case is to be transferred to the Court of Appeals on Jewish property.

 

Doc. 531. RGS 11 No 3424 fol. 304
Madrid24 October 1494
The corregidor of Ocaña and the alcaldes of Tembleque are ordered to attend to the petition presented before the Council by Alonso de Villacañas, inhabitant of Tembleque. Alonso de Villacañas claimed that he has been cheated by Mose Abenanias, a Jew of Tembleque from whom he bought two oxen and a quantity of wheat. The partial debt which he had to pay to Mose Abenarrias was sold by him in the days of the Expulsion to Rodrigo Peralonso, inhabitant of Tembleque who pressures him in his demands of payments of the debts. The corregidor is to summon the parties concerned and decide on a sentence.

 

Doc. 532. RGS 11 No 3427 fol. 567
Madrid 24 October 1494
The judge in charge of the property the Jews left behind in Zamora is ordered to attend to the petition of Juan Maldonado, inhabitant of Zamora. Because of a certain fraud committed in time of the Expulsion by Pedro Maldonado, the property of his mother as well as that of his father was sequestrated. The father died and he Juan Maldonado is the sole heir and he begs for a return of a property. The judge in charge is to summon the parties concerned for a hearing and a decision.

 

Doc. 533. RGS 11 No 3450 fol. 356
Madrid 25 October 1494
Juan de la Torre, inhabitant of Paredes de Nava, bought in the time of the Expulsion promissory notes from Jews, to whom Christians were in debt. On his part he paid debts Jews owed to Christians, whereas the Christians abstain from paying theirs. The justice in charge of the property the Jews left behind in Palencia is ordered to summon the persons concerned and examine the cases in order justice is done to Juan de la Torre.

 

Doc. 534. RGS 11 No 3466 fol. 292
Madrid26 October 1494
The corregidor of Toledo, or the justice in residence, and as well the justices of the Priorazgo de San Miguel, are ordered to attend to the petition of Miguel del Pulgar, inhabitant of Tembleque. He was in debt to Mose Abenamias 2,600 maravedí; this debt was transferred by Mose Abenamias in time of the Expulsion to Rodrigo Peralonso to whom the debt was paid. Nevertheless his property was sequestrated. On other debts he fears the property may be sold. The corregidor or justices are to summon the parties and decide on a just sentence.

 

Doc. 535. RGS 11 No 3482 fol. 72
Madrid 27 October 1494
Juan Pérez de Barradas, corregidor of Medina del Campo is ordered not to allow the person responsible for the living quarters (aposentador) of Medina del Campo who intends to change the quarter “of the pack saddle makers” (albarderos) which was formerly the Jewish Quarter.

 

Doc. 536. RGS 11 No 3492 fol. 204
Madrid 28 October 1494
The alcaldes of Torrelaguna are ordered to see that the property, containing a house and vineyards belonging to Inés Díaz, wife of Enrique, and inhabitant of Alcalá de Henares, is restored to her. She left with the Expulsion, returned and converted to Christianity. Her property was sold at a low price, less than half its value, and she is ready to pay the sum she received adding amelioration and expenses. She is to be answered if her leaving and return fall within the 4 years of allowed to her place of living. The buyers may be allowed to pay the full price of the property’s value.

 

Doc. 537. RGS 11 No 3548 fol. 389
Madrid30 October 1494
The corregidor of Ayllón is ordered to attend to the petition of Fernando de Ayllón, inhabitant of Cobeña. While leaving with the Expulsion his father sold the property he owned at a price less its half value. His father died and he converted and returned. The buyers refused to return the property at the price paid. The corregidor is to summon the parties concerned without delay and see to it that justice is done to Fernando de Ayllón.

 

Doc. 538. RGS 11 No 3556 fol. 441
Madrid 30 October 1494
The Justices of the Court of Appeals order to carry out a sentence passed against Juan de Gualda, alcaide of Haza, Sandro Ruiz, alcaide of Torre del Monte, inhabitant of Castrillo, Alfonso Salmerón, inhabitant of Fuentecen, and Juan de Benito, inhabitant of Haza. They all were condemned for having attacked on the Royal Way (Camino real) from Aranda to Roa, certain servants of doña Constanza de Avellaneda and her huaband don Martín de Acuña who accompanied Abraham Garçia albeit he carried with him a Royal safeconduct.

 

Doc. 539. RGS 11 No 3561 fol. 327
Madrid 31 October 1494
The corregidor of Plasencia is ordered to see that the house of Gutierre de Paz is returned to him. His father Yuçe Cases (Caça) sold his house upon leaving Plasencia in time of the Expulsion. He, Gutierre de Paz, could not claim it since he went to France on mission with the maestre Antonio de Fonseca by Royal order. The return is under condition that the buyers did not sell property of their own in order to buy the property of Yuçe Cases.

 

Doc. 540. RGS 11 No 3562 fol. 4
Madrid 31 October 1494
Bernaldino de Lerma, judge-examiner of the Jewish property in Burgos, is ordered to pay to the nuns of the monastry of San Bernaldo outside the walls of Guadalajara, a sum of 10,000 maravedí as a compensation for the income they lost with the Jewish abattoirs in that town.

 

Doc. 541. RGS 11 No 3566 fol. 263
Madrid31 October 1494
The alcaldes and justices of Guadalajara are ordered to attend to the petition, presented to the Council by Pedro de Hita, inhabitant of Guadalajara. In the times of the Expulsion he bought from Donorovida, a Jewess who left with the Expulsion, a garden (huerta) in value of 5,000 maravedí on which a censo of 900 maravedí per annum was to be his part. The money to buy this garden was given to him by Pedro González, the secretary of the Cardenal of Spain. Diego González claims the garden is his. The contending parties are to be summoned by the justices and the case be heard by them. 15 days period is given for an appeal.

 

Doc. 542. RGS 11 No 3593 fol. 286
S. l. s. d. [October 1494]
The appeal of Francisco de Belvis, inhabitant of Plasencia, before the Court of appeal is answered. Pedro de Maldonado, judge on the property of the Jews in Plasencia, is ordered to revoke his sentence which was given against Francisco de Belvis in favour of Martin Perez the receiver of property.

 

Doc. 543. RGS 11 No 3595 fol. 143
S. l. s. d.Madrid  October 1494
The alcaldes of Uclés are ordered to attend to the plea of Diego de Villena and his wife Virgeda de Villena, both of them conversos and inhabitants of Uclés, who claim ownership of the property of their relatives  Abraham Cohen of Atienza, Zulema Franco and Benahen [Menahem] Mael, Jews, since they are their only relatives. Their property was sold in the times of the Expulsion.

 

 

 

November 1494

 

Doc. 544. RGS 11 No 3612 fol. 279
Madrid 3 November 1494
Fernán Pérez de Meneses, justice commissioned in charge of the property the Jews left behind in the bishopric of Salamanca and abbey of Medina del Campo, is ordered to forward without delay the material concerning about Lope Díaz; Rodrigo Díaz and Fernando Díaz, inhabitants of Medina del Campo. While in Medina del Campo during the fair (of the month of May) they decided to convert to Christianity, but their wives and children went with the expelled. They went after their families with the intention to bring them back and convice them to convert. The three left property and certain promissory notes with Alonso Ruiz de la Cámara, inhabitant of Medina del Campo and Pero Núñez Coronel, also from Medina del Campo. After returning from Portugal with their families they learned that Fernán Pérez de Meneses confiscated their property and promissory notes, under the pretext that Rodrigo Díaz took with him to Portugal a mule (which was prohibited) , but according to him it was left in the village Sahelizes. The returnees claim of a feud from Fernán Pérez de Meneses.

 

Doc. 545. RGS 11 No 3615 fol. 215
Madrid 3 November 1494
The justices of Villafranca de la Puente del Arzobispo are ordered to attend to the petition presented by Antón Rodríguez, a tailor, inhabitant of that village, and probably his sister Francisca, wife of Rodrigo Nieto, inhabitant of Campillo. Their parents sold their property in the village and left for Portugal. The brother and sister converted, returned to the village and petitioned for a return of their property. The justices are ordered to verify if the parents died in Portugal and then summon the parties concerned and to suggest either the buyers add a sum up to the full value of the property or the returnees return the sum they were paid adding amelioration and expenses. All this under condition that the buyers did not sell their property in order to buy the one which belonged to the parents of Antón Rodríguez and Francisca his sister.

 

Doc. 546. RGS 11 No 3674 fol. 506
Madrid 6 November 1494
A court writ to Lesmes de Mazuelo, judge on the property and debts of the Jews in Segovia and its bishopric to attend to the petition of Marina Fernández, wife of Juan Fernández Palomo, inhabitant of Villarrobledo (=Robledo). Marina Fernández bought in time of the Expulsion from Jews, nicknamed Los Castanvile del Espinar, certain property in value of 26,000 maravedí. Upon buying she was obligated to pay a certain debt to a Jewess, called Alumbrosa who left with the Expulsion and as well to buy from her wool and remained to her in debt of 7,000 maravedí. Iñigo López Coronel and Alonso de Valera claimed that the property was mortgaged to them and it was their intention to claim it. Lesmes de Mazuelo is to see that the buyer does not pay twice for the property.

 

Doc. 547. RGS 11 No 3706 fol. 273
Madrid7 November 1494
Approval made by the Court of Appeals on the property left by Jews when leaving the Kingdom. A case pending a petition presented by Juan González de la Reina, inhabitant of Segovia, against Pero Suárez de la Concha also from Segovia, about a certain property sequestrated for smuggling prohibited items from the Kingdom in time of the Expulsion.

 

Doc. 548. RGS 11 No 3708 fol. 6
Madrid8 November 1494
The Crown answers favourably the petition of Bernaldino Suárez de Mendoza, conde de Coruña, for a compensation of the losses he sustained from the Expulsion of the Jews. He had a yearly rental income (censo) of 22,500 maravedí on the abattoirs of the Jewish community. The local justices are to verify what communal Jewish property remained and as well what other tax income was there and after selling them by public auction to pay to the count what is owed to him.

 

Doc. 549. RGS 11 No 3738 bis fol. 180
Madrid 11 November 1494
The Council, alcaldes, regidores and omes buenos of the place El Espinar de Segovia appealed to the Council of the Kingdom against Lesmes de Mazuelo, judge on the property the Jews left behind in Segovia. Many of the inhabitants were in debt to Jews in certain arrangements, some licit others illicit usurious dealings. The guarantees given were on the cattle of the inhabitants. Lesmes de Mazuelo sequestrates for unpaid debts their property and requests undue payments, which causes grave repercussions to the inhabitants. The Council prohibits any measures taken by Lesmes de Mazuelo and his notaries. Heavy fines are imposed on unfulfillement of the order.

 

Doc. 550. RGS 11 No 3752 fol. 5
Madrid 12 November 1494
The Crown grants the monastery of Nuestra Señora Santa María la Real de Herrera of the Order of Císter, situated in the bishopric of Calahorra, all the property Jacob Alemanius, inhabitant of Salinillas, left behind, if it is to be proven that they are to be confiscated for having smuggled out of the Kingdom in the time of the Expulsion prohibited items.

 

Doc. 551. RGS 11 No 3766 fol. 205
Madrid12 November 1494
Writ addressed to don Alonso Téllez Girón, governor in the province of Castille of the Order of Calatrava, to see that the property of Juan de Cárdenas, son of Yuça Abenadavi, inhabitant of Ocaña, is returned to him. The governor is to verify the ownership and the parental relation and if the property was sold by Yuça Abenadavi at a price less that half of its value.

 

Doc. 552. RGS 11 No 3773 fol. 239
Madrid 12 November 1494
Doctor de Pueblo, alcalde and justice in Almazán, is ordered to investigate and judge the case between Pero Benito and Pero López de Ayala, both inhabitants of the place Centeneva. Pero Benito complained before the council of the Kingdom against Pero López de Ayala for having by force taken his property because of a debt of 3,000 maravedí. He also threated to imprison him and bring to his expulsion from the village.

 

Doc. 553. RGS 11 No 3774 fol. 235
Madrid 12 November 1494
The corregidor of Plasencia, the licenciado Antonio Cornejo, is ordered to attend to the plea of Juan Gómez de la Torre, formerly from the village of Valverde and living in Mombeltrán. He and his mother sold in time of the Expulsion their house and other property to Juan Gómez de la Fuente, inhabitant of Valverde, for 15,000 maravedí. Later on the buyer agreed to add to the sum 10,000 maravedí, he petitioned to the Council that justice to him should be done. The corregidor is to summon the parties and after hearing pass his judgement.

 

Doc. 554. RGS 11 No 3779 fol. 342
Madrid 12 November 1494
The corregidores, asistentes, alcaldes and other justices are ordered to hear the case brought forward by Rodrigo Chacón, inhabitant of Talavera, who claims that the house, vineyards and property sold to Alvaro de Piedrabuena, inhabitant of Puente del Arzobispo, was unlawful, since it belongs to him. The property belonged to Yuda Masay, who sold it out of his own free will by permission granted to Jews on selling their property.

Doc. 555. RGS 11 No 3800 fol. 376
Madrid 13 November 1494
The corregidor and justices of Almeria and all other towns and villages are ordered to act according the order of the 8 of October 1494 and annul the extention and safeconduct given to Hernando de Sosa, formerly Israel Yuclepetral. He was in debt to Diego de Santisteban. The same order is given in favour of Alonso de Galanis, inhabitant of Seville to whom Hernando de Sosa is also in debt. 

 

Doc. 556. RGS 11 No 3840 fol. 361
Madrid 17 November 1494
Lesmes de Mazuelo, judge on property left behind by Jews in Segovia in the time of the Expulsion, is ordered not to carry out any sentence passed against inhabitants of El Espinar de Segovia, while they are away with their cattle to pasture lands in Extremadura. The order is in power till 1 March 1495.

 

Doc. 557. RGS 11 No 3847 fol. 215
Madrid 17 November 1494
The Crown orders the judge in charge of the property which Jews left behind in the bishopric of Osma, to see that the debts owed to Gracián de Santa Cruz, a converso, and inhabitant of Almazán are paid to him.

Doc. 558. RGS 11 No 3861 fol. 322
Madrid 18 November 1494
The Crown orders Rodrigo de Mercado, judge on the property left behind by Jews in the archbishopric of Toledo, to hand back to Juan García Burrujón and Miguel de la Peña the land they bought from the Jewish community there on the amount of 4,375 maravedí. Rodrigo de Mercado sequestrated the land and sold it anew. The request by Juana Rodríguez, the wife of Juan García Burrujón, is thus answered.

Doc. 559. RGS 11 No 3878 fol. 216
Madrid 18 November 1494
The justices of Villafranca de la Puente del Arzobispo are ordered to see that the property of Fernando del Alcázar  is  returned to him, under condition that he sold it below half of its value and the buyers did not sell their own in order to buy  his property.

 

Doc. 560. RGS 11 No 3886 fol. 375

Madrid18 November 1494
The alcaldes of Talamanca are ordered to return to Luis Pérez, a converso, his house in the place called Algetetorra, which he had to give up when the order of separation in living quarters (Toledo 1486) was carried out.

 

Doc. 561. RGS 11 No 3888 fol. 364
Madrid 18 November 1494
Order to don Alonso Téllez Girón, governor of the Province of Castile of the Order of Calatrava and the villages of Ocaña and Colmenar de Oreja, to see to it that the property of the converso Pedro González, inhabitant of Colmenar, is returned to him. It was sold by him in the time of the Expulsion. 

Doc. 562. RGS 11 No 3920 fol. 184
Madrid 21 November 1494
Rodrigo de Mercado, judge on the property the Jews left behind in the archbishopric of Toledo, is ordered to send to the Royal Council the memorandum presented by Juan Vásquez de Ayllón, regidor and inhabitant of Toledo. Juan Vázquez bought in time of the Expulsion seven houses, a Jewish butcher shop, part of a courtyard and an entrance to a lot for a sum of 80,000 maravedí in horros de alcabala. This according to the permission granted by the Crown to Jews to sell and Christians to buy property of the expelled. On the 6 of July 1492 the Crown put an embargo on these sales. He could not recover his investment since the Jews from whom he bought the property have already left the town. Rodrigo de Mercado ordered the sequestration of the property and sold it by public auction. Rodrigo de Mercado is ordered as well to halt the  sale for 60 days, and report to the Council and await further instructions.

 

Doc. 563. RGS 11 No 3923 fol. 195
Madrid 21 November 1494
The justices of Valdemaqueda are ordered to carry out the contract between Isaque Aleburrial and his wife Cenha with the arcediano de Toledo Juan de Cabrera. They were in debt to him of 7,691 maravedí in time of the Expulsion. They converted and moved from Toledo to Valdemaqueda and refused to fulfill the agreement. 

Doc. 564. RGS 11 No 3960 fol. 402
Madrid23 November 1494
Writ to the justices of Vélez to see that the house which Maestre Alonso de León, who returned and converted, is returned to him. The house was sold for 2,000 maravedí, to Christoval, a shearer of cloth (tundidor) who refuses to hand it back. The parties concerned are to be summoned for a hearing.

 

Doc. 565. RGS 11 No 3973 fol. 88
Madrid24 November 1494
The corregidor of Cuenca is ordered to attend to the conplaint of the confradía of the leather curriers against the shoemakers. The shoemakers, organized in the Cofradia de Santiago, had a long standing privilege called Caldera, to collect certain tax on the dressed sheepskins (badanes) and on the Cordoban leather. The shoemakers have raised the taxes. As long as the Jewish leather curriers were present the sum was a small one and now it has risen  to 7 maravedí for a “badán” and 15 maravedí for a “cordobán”. The parties concerned are to be summoned for a hearing.

 

Doc. 566. RGS 11 No 3991 fol. 119
Madrid25 November 1494
The justices of Cardiel, as well of other places are ordered to see that the sentence passed in favor of the converso Juan de Talavera, inhabitant of Noves, is carried out. His property, containing of a house, an olive grove and a vineyard (majuelo) undersold to Pero Díaz, inhabitant of Ganiortun, is returned to him. He is to pay back to Pero Díaz the sum he received, 800 maravedí adding amelioration. The value of the property was 5,500 maravedí.

 

Doc. 567. RGS 11 No 3992 fol. 71
Madrid 25 November 1494
Order in favour of Juan de Talavera, inhabitant of Novés, on possession of his property which he undersold when leaving the Kingdom with the expelled.

 

Doc. 568. RGS 11 No 4015 fol. 455
Madrid26 November 1494
Writ to the justices of Torrelaguna to see that certain property belonging to maestre Enrique, inhabitant of Alcalá de Henares, is returned to him. The property was given to Juan de Vitoria, servant (criado) of the Cardenal of Spain, by Juan de León, the provisor of the archbishopry of Toledo.

 

Doc. 569. RGS 11 No 4027 fol. 289
Madrid 27 November 1494
Writ to the judge and attorney in the province of Castile on the property and debts left by the Jews on the petition presented to the Council by Hamar Melique, a Moor, inhabitant of Uclés. Juan de Cárdenas, governor of the “Real Camara de Seçilia” paid him for the maintenance of household of maestría de Santiago, with promissory notes to be collected from the taxes on the salt mines (salinas) in Belinchón. The collateral to these notes was Julián de Alcalá, inhabitant of Belinchón, who refused to pay them claiming they are embargoed Jewish debts. The contending parties are to be cited for a hearing.

 

Doc. 570. RGS 11 No 4057 fol. 421
Madrid 28 November 1494 Regest

Pedro Jarada, judge executor of the Holy Hermandad in Trujillo, is granted permission to claim his rights on a debt of 30,000 maravedí, owed by the Count of Medellín to Pedro de Torquemada from Burgos.

 

Doc. 571. RGS 11 No 4065 fol. 485
Madrid 28 November 1494
Writ to the justices of Guadalajara to see that the property, containing houses and vineyards belonging to Pedro de Frías, stockings-maker in Guadalajara, is returned to him. When he left the Kingdom the property was undersold. The arrangement between the seller and buyers is to be carried out either by the buyers paying an additional sum up to the value of the property, or by Pedro de Frías paying back to sum he received adding amelioration and expenses. All this within the 4 year term given to the returnees for return and recuperating their property.

Doc. 572. RGS 11 No 4093 fol. 468
Madrid 29 November 1494
The Court of Appeals on the property Jews left behind in Aranda de Duero orders Diego de Arlancón, receiver of goods there and Alonso del Castillo, judge and emissary in the bishopric of Osuna on the debts and property of  the Jews, to appear  before them on their judgement to confiscate the property of Samuel de Soto which Martín Sánchez de Villarreal. Juan Brazo and Martín Soto bought from Samuel de Soto in the time of the Expulsion. Juan de Bonilla appealed in the buyers name before the court.

 

Doc. 573. RGS 11 No 4102 fol. 433
Madrid 30 November 1494
Rodrigo de Mercado, as receiver of the property of Jews in the archbishopric of Toledo, is ordered to return the income on houses which the Prioress of the monastery of Santo Domingo del Real de Toledo bought on the amount of 5,000 maravedí from Jews. Her intention was to use this income for building of a chapel (capellanía) in her monastery where masses will be sald for the soul of her deceased brother Vasco de Ribera, formerly bishop of Coria.

 

Doc. 574. RGS 11 No 4119 fol. 408
Madrid 30 November 1494
Writ to the corregidor of Huete to summon the parties concerned with the sale of the property of Alvar Núñez de Mendoza, half of which belonged to his daughter Paloma, and to her brother don Davi[d] Cohen. The property’s value was 24,000 maravedí and it was sold by fraud for more than half of its value.

 

Doc. 575. RGS 11 No 4122 fol. 260
Madrid s.d. November 1494
The licenciado Pero Gómez de Setúbar <sic>, corregidor of Murcia, or his alcalde, as well as all other corregidores, justices and alcaldes, are ordered to collect evidence in the case between Alonso Carreño, the receiver of property and businesses of the Jews in Murcia, and Diego Rodríguez de Pañalver, inhabitant of the village Mula. The witnesses testimonies and evidence are to be sent to the Court of Appeals. The case deals with the Jews leaving in time of the Expulsion and their property.

 

Doc. 576. RGS 11 No 4128 fol. 270
Madrid s.d. November 1494
Admission that a case is pending between Pero Suárez de la Concha, inhabitant of Segovia, and the procurador fiscal together with Juan González de la Reina, inhabitant also of Segovia, about certain property left behind in time of the Expulsion. Pero Suárez is accused on smuggling prohibited items.

 

Doc. 577. RGS 11 No 4130 fol. 514
Madrid s.d. [November] 1494
Rodrigo de Mercado, justice in charge of the property the Jews left behind in Toledo is ordered to appoint another person to sit with him in judgement on the plea presented by Martín Alonso de Villarreal against Pedro de Madrid, inhabitant of Toledo, about his demand for ownership of half a house, the aunt of Pedro de Madrid sold to him in time when the Jews left with the Expulsion.

 

Doc. 578. RGS 11 No 4141 fol. 508
Madrid s.d. November 1494
Pedro Maldonado, commissioned judge on the property and businesses of the Jews in Plasencia and Coria and their bishoprics is ordered not to execute a sentence passed in favour of Martín Pérez, receiver of property left behind by Jews in Plasencia and Coria, and against Juan Fernández, mayordomus in Plasencia. The case is to be sent to the Court of Appeals.

 

 

 

December 1494

  

Doc. 579. RGS 11 No 4148 fol. 266
Madrid2 December 1494
The alcaldes of Guadalajara are ordered to see that justice be done on the appeal of Sancho González de la Plazuela, inhabitant of Guadalajara. In 1485 or 1486 he bought from the Jewish community there a yearly income (censo) for life on the sum of 3,236 maravedí. All went well till the expulsion, when Bernaldino Suárez de Mendoza, the Conde de Coruña, tried to empower himself with the income. The alcaldes are to summon the parties concerned for a hearing and judgement.

 

Doc. 580. RGS 11 No 4166 fol. 234
Madrid 3 December 1494

The corregidor of Agreda is ordered to carry out a sentence passed against Yunez Azamel, a Jew, formerly from Tarazona, who went with the expelled to Navarra, in favor of García de Castejón and other Christian inhabitants of Tarazona.

 

Doc. 581. RGS 11 No 4175 fol. 337
Madrid 3 December 1494

The bachiller de la Torre is commissioned to investigate the claim of Fernán Núñez Coronel against Rodrigo de la Puerta, inhabitant of Madrid, on certain tax arrears (albaquias) of the Hermandad for the year 1487.

 

Doc. 582. RGS 11 No 4185 fol. 161
Madrid 4 December 1494

Lesmes de Mazuelo, judge of the property and debts the Jews left behind in Segovia, is ordered to attend to the petition of Juan Vázquez. Juan Vázquez appealed in the name of his brother, canon of the church in Segovia and mayordomus of it in that town, about a certain income the church had from the Jews and was transferred by them to be paid by Christians. Lesmes de Mazuelo is to act according the rules of 26 February and 6 March 1493.

 

Doc. 583. RGS 11 No 4188 fol. 269
Madrid 4 December 1494

The local alcaldes of the village of Cadahalso are ordered to obligate Alonso Gómez, glassmaker, inhabitant of Cadahalso, to pay to Hernán Gómez, inhabitant of San Martín de Valdeiglesias, the full price of the beehives, which were undersold to him for 5,000 maravedí and 310 maravedí in alcabala taxes, and the utensils of the beehives. Alternatively, he has to accept the sum which he paid for the property plus amelioration.

 

Doc. 584. RGS 11 No 4206 fol. 123
Madrid5 December 1494
The judge appointed on the property of the Jews in the bishopric of Sigüenza, is ordered to attend to the petition of Diego de Brihuega, inhabitant of that place. Jaco Luengo, a Jew, inhabitant of Jadraque, was in debt to him of 3,700 maravedí. When leaving the Kingdom with the expulsion he transferred to him promissory notes of Juan de Ríos and Martín García, inhabitants of Brihuega. They refused to pay the debts. The judge is to summon the parties concerned for a hearing and give his sentence.

 

Doc. 585. RGS 11 No 4216 fol. 6
Madrid 6 December 1494

Lope de Vera, judge on the property the Jews left behind in the time of the Expulsion in Avila and its bishopric, is ordered to find a compensation to the clergy of the church of San Salvador in Avila for the loss of a yearly income of 3,000 maravedi, which the Jews paid as a martiniega tax. He is to see that the church receives 45,000 maravedi in a single payment and 9,000 maravedí from the sale of the communal property.

 

Doc. 586. RGS 11 No 4225 fol. 171
Madrid 6 December 1494

Sentence of the Royal Council in the litigation between Vitores del Campo and Pero Vaca  his brother against Alvaro de Nájara, who acted as executive of Fernán Núñez Coronel, on a sum of 40,000 maravedí which the mother of the two brothers owed. Alvaro de Nájara is ordered to pay back 7,000 maravedí within 9 days.

 

Doc. 587. RGS 11 No 4238 fol. 419
Madrid10 December 1494
The Crown appoints Fernando de Alcaraz to collect the debts owed to Luis de Alcalá and Fernán Núñez Coronel in taxes for the years 1491-1494. They complained to the Crown of being unable to collect the arrear debts. They are to present to Fernando de Alcaraz lists of unpaid debts.

 

Doc. 588. RGS 11 No 4244 fol. 3
Madrid 10 December 1494

Fernando de Collantes, inhabitant of Sevilla, is granted for certain services the house in which he lives in the quarter of Santa María. The house formerly belonged to a Jew who left the kingdom.

 

Doc. 589. RGS 11 No 4265 fol. 313
Madrid 11 December 1494

The corregidor of Palencia is ordered to attend to the petition of Francisco de la Torre, inhabitant of Torre de Mormojón. When he left with the expelled he carried his property in three carriages. The value of the property amounted to 60,000 maravedí and all was confiscated by Jerónimo de Valladolid, the castellanos tax collector, under the pretext that this was the debt owed by the Jews of Torre de Mormojón. The Jews who were in debt of this tax returned and converted to Christianity. They refuse paying the debt and he is unjustly harmed. The corregidor is to summon the parties concerned and judge according to justice.

 

Doc. 590. RGS 11 No 4283 fol. 125
Madrid 11 December 1494

The alcaldes and other justices of Miranda de Castañar are ordered to attend to the plea of Tomás López, inhabitant of Miranda de Castañar. He and his wife left with the expulsion and sold three vineyards to Nuño González, an inhabitant of that village, for 300 real. It was undersold, since one vineyard, including the harvest, was worth 150 real. Upon his return he asked to buy back his property, which Nuño González refused to sell, although he was ready to pay for the amelioration. The alcaldes are ordered to summon the parties concerned and decide about the claim.

 

Doc. 591. RGS 11 No 4358 fol. 368
S.l. 15 December 1494

The bachiller Cisneros is ordered to inform the Council about the property the Jews of Guadalajara left behind after the expulsion. By this order the request of Bernaldino Suárez de Mendoza is answered.

 

Doc. 592. RGS 11 No 4361 fol. 119
Madrid 16 December 1494

The justices of Alcalá de Henares are ordered to solve the litigation between Francisco López, inhabitant of Alcalá de Henares, son of Yuçe Abenaçan, inhabitant of Torrelaguna, and Francisco Núñez. Yuçe Abenaçan left with  the expelled to Portugal and died there. Francisco López, converted and returned and demanded the rights of his father to a shop and a room adjacent which his father rented from the monastery of the Beatas of Santa Liberada, for which he paid a certain amount to the monastery. The rights to shop were given by the nuns to Francisco Núñez, also a convert to Christianity. The parties are to be summoned for a hearing and a decision passed by the justices.

 

Doc. 593. RGS 11 No 4376 fol. 384
Madrid 16 December 1494

The corregidor of Aranda, or the justice in residence, are ordered to carry out a secret investigation about the deals of Pedro Martínez de Santa Fe, inhabitant of Coruña, whose dealings in usurious loans ruined many persons. He left with the expulsion but before leaving he sold the promissory notes of Christians to Alonso del Castillo, the examiner of the property of the Jews in the bishopric of Osma for 140,000 maravedí. The Conde de Coruña, Bernaldino Suárez de Mendoza, informed on this to the Council asking for an order to stop Alonso de Castillo’s activities.

 

Doc. 594. RGS 11 No 4417 fol. 396
Madrid 19 December 1494

The justices of Miranda de Castañar are ordered to attend to the complaint lodged by Gracia González, inhabitant of Miranda de Castañar against Martín de Argüello, the alcaide of the fortress there. On her way out of the kingdom he robbed her goods valued 40,000 maravedí. Gracia González returned and converted and demanded her property now held by Argüello’s wife as tutoress of his children. The justices are to administer justice by an interim sentence within six days and a final one within twenty days.

 

Doc. 595. RGS 11 No 4419 fol. 425
Madrid20 December 1494
The Crown orders the release of Iñigo de Artieta, capitán general of the Armada in Vizcaya and the ship captains and their men in the armada. They robbed cloth from the Jews who were on way from Portugal eastwards. They deposited 750 gold ducats with Juan de Fonseca, dean of Seville and member of the Royal Council on account of the cloth with an obligation to pay the rest. The Crown was satisfied with payment and ordered that no further action is to be taken against the culprits.

 

Doc. 596. RGS 11 No 4433 fol. 8
Madrid 20 December 1494

The corregidor of Valladolid is ordered to see that the communal property of the Jewish community of Valladolid is sold in order to pay to Inés Alvarez, wife of García de Castro, oidor of the audiencia her yearly “juro de heredad”, that she had on the communities yearly taxes. In case there is no property he should pay her 45,000 maravedí and 9,000 maravedí for the years 1492, 1493, 1494 out the property already sold.

 

Doc. 597. RGS 11 No 4439 fol. 357
Madrid 20 December 1494

The alcaldes of Puente del Arzobispo are ordered to attend to the petition of María, inhabitant of the village. Upon leaving the village she sold a shop and her living place (morada) to the local hospital for 4,250 maravedí. After her return and conversion to Christianity she asked the administrator of the hospital for a return of her property and was refused. The alcaldes are to summon the parties concerned and enable her to buy anew her property adding amelioration and reparation, if this falls within the four years term of return. Another possibility is the hospital adding up to the full value of the property.

 

Doc. 598. RGS 11 No 4482 fol. 7
Madrid 21 December 1494

Rodrigo de Mercado, or the corregidor of Toledo, are ordered to attend to the petition of Fernán Suárez, contino of the household, about the sale of the Jewish community’s property and to compensate those who suffered a loss of income in their juros based on the Jewish yearly taxes.

 

Doc. 599. RGS 11 No 4522 fol. 375
Madrid 23 December 1494

The corregidor or justice in residence of Cáceres are ordered to resolve the plea presented by Martín Moñino against Diego de Avila. Martín Moñino rented the shoemaker business (zapatería) from Yuçe Zarfaty , who left with the expulsion, for two years for a sum of 99,500 maravedí per annum. This rent passed to Diego de Avila who raised the sum to be paid by 4,000 maravedí. The corregidor is to summon the parties concerned and see that justice is done.

 

Doc. 600. RGS 11 No 4533 fol. 305
Madrid 25 December 1494

The justices of Cardiel, as well as those of other places, are ordered to carry out a sentence passed in favour of Juan de Talavera, inhabitant of Novís. Juan de Talavera, before leaving the kingdom, sold his house, an olive grove and vineyard (majuelo), whose value was 5.500 maravedí, for a sum ot 800 maravedí to Pero Díaz, inhabitant of Garciotun. After his conversion to Christianity and return, the buyer refused to hand back the property and the local judge Diego Alonso decided that it was a final sale. Albares Çano, who appealed in the name of Juan de Talavera, succeeded in his plea and the Court of Appeals ordered Diego Alonso to stop judging the case and transfer the case to the Court judges.

 


February 1495

 

 

Doc. 608. RGS 12 No 453 fol. 571
Madrid
5 February 1495
The Consejo orders that goods bought from Jews are to be returned to Juan Martínez de Uribarri.

 

Doc. 609. RGS 12 No 456 fol. 105
Madrid5 February 1495

Summons for a trial of Juan de Porras of Mérida for having assisted in smuggling contraband out of the Kingdom in the years 1492-1494. The smuggled goods included gold, silver, coins, wheat and gunpowder taken to Portugal. The accusation was presented by licenciado Diego de Romani, the Court prosecutor. The smuggling was carried out in the Province of Valencia de Alcántara. The witnesses are to appeal within 15 days.

 

Doc. 610 and Doc. 610 bis. RGS 12 No 477 fols. 263, 264
Madrid7 February 1495

Order the alcaldes of Guadalajara to attend to the petition presented by Jerónimo de Guadalajara. He left the Kingdom at the time of the Expulsion and sold his house to Alonso de Carigas of Guadalajara. Upon his return after his conversion he refrained from claiming his house because Alonso de Carigas was a servant (criado) of the Duke of Infantado. He therefore appealed directly to the Royal Council. Their instruction to the alcaldes is to summon the parties and suggest a compromise. Either the buyer is to pay the full price of the property or Jerónimo de Guadalajara is to pay back the sum he received for the house, adding compensation for improvements and repairs.
The second document (fol. 264) is also addressed to the alcaldes of Guadalajara and it is based on the same outlines as the previous one (fol. 263). Jerónimo de Guadalajara was a tanner. His two brothers left the Kingdom with him, selling their houses and the tannery to Juan de Segura, who refused to return the property to his brothers, who also returned after their conversion.


Doc. 611. RGS 12 No 529 fol. 152
Madrid
10 February 1495
The corregidor of Huete is ordered to inform the Council about the obligation of the aljama towards the Crown and the debt of Alvar Núñez, a resident of Huete, as guarantor to Mose Abenamias for his debt to the daughters of the Conde de Lemos. The testimony is to be sealed and signed by the notary in whose presence it was made out.

 

Doc. 612. RGS 12 No 539 fol. 431
Madrid 11 February 1495
Order the alcaldes of Belinchón to attend to the petition of Maestre Pedro de Valencia, of Estremera. He and his wife Agueda, daughter of Namias Avenosa of Belinchon left with the Expulsion. His father-in-law, who died in Portugal, sold a house, vineyards and an olive grove for 2.500 maravedí; the true value of their property was 10.000 maravedí. Pedro de Valencia and his wife, as sole heirs who converted and returned, want to recover their property. The alcaldes are to summon the parties concerned and, after hearing, to see that justice is done and the property is returned.

 

Doc. 613. RGS 12 No 540 fol. 430
Madrid 11 February 1495
Order the the alcaldes of Belinchon to attend to the petition of Pedro de Valencia, of Estremera. Namias Avenosa, his father-in-law sold a newly planted vineyard (majuelo) and wine barrels to Francisco Mejia when they left with the expelled together with Agueda, his daughter. The property was sold by public auction. Thus they were cheated of a fair price. Pedro de Valencia is ready to buy it back for the price they received. The alcaldes of Belinchón are to facilitate the purchase after hearing the parties concerned.

 

Doc. 614. RGS 12 No 541 fol. 423
Madrid
11 February 1495
The Council orders Lesmes de Mazuelo, judge prosecutor for the property Jews left behind in Segovia, to inquire into the seizure of houses belonging to the Church and as well an income the Church had from every married Jew who was to pay 30 maravedí to commemorate the 30 pieces of silver. He is to report about it within 8 days.

 

Doc. 615. RGS 12 No 592 fol. 422
Madrid13 February 1495
Lezmes de Mazuelo, justice in charge of the property Jews left behind in Segovia is informed about the damage caused by Francisco de Mazuelo, his locum tenens in Segovia. De Mazuelo executed against the local council of Muñoveros regarding the sum of 50.000 maravedí to be paid to Jaco Galfón and Alumbroso, former Jews who converted and returned to Segovia.

 

Doc. 616. RGS 12 No 680 fol. 492
Madrid 16 February 1495
Order Alonso del Castillo, justice in charge of the property of the Jews in the bishopric of Osma. Juan Núñez de Calahorra, a resident of Aranda, lodged a claim against Simuel de Soto, also from Aranda, on a debt of 20.000 maravedí for a house, a vine cellar (bodega) and certain wine barrels. The debt was contracted at the time of the Expulsion.

 

Doc. 617. RGS 12 No 681 fol. 497
Madrid16 February 1495
Maestre Pedro de Valencia, of Estremera, appealed to the Crown. He was listed as a guarantor for Ysaque Çadique, of Belinchón, for 5.000 maravedís. Fernando Sánchez, the debt collector of the Maestre de Santiago, demands the sum from him, but it should be collected from the property Ysaque Çadique left behind when leaving with the expelled. The Crown orders Rodrigo de Mercado to summon the parties concerned and decide the issue without delay.

 

Doc. 618. RGS 12 No 702 fol. 300
Madrid18 February 1495
Summons to Juan Núñez [de Calahorra], Alvaro Cortezero y Juan Portero, residents of Aranda  on a demand lodged by Catalina Rodríguez de la Reina before the Royal audiencia concerning property and debts left behind when the Jews left the Kingdom. They are to appear before the audiencia within 15 days.

 

Doc. 619. RGS 12 No 715 fol. 139
Madrid19 February 1495
The corregidores, asistentes, alcaldes and other justices from Burgos, Calahorra, Logroño and Santo Domingo de la Calzada and also from other towns and villages are ordered to attend to the petition of Pero Ortiz de Mena, servant (criado) of the Countess de Haro. Jews from these localities departed with the exiled and left behind promissory notes of Christians who owed them money. These notes served as a guarantee for payments of taxes which had been collected but not paid to the Countess. The aforementioned are to summon the parties concerned and, after deliberation and hearing, issue a sentence.

 

Doc. 620 RGS 12 No 766 fol. 288
Madrid20 February 1495                  Regest
Yuçe Cohen undertook to collect 400.000 maravedí for the dean of Plasençia. When he departed with the Expulsion he left behind a debt of 80.000 maravedí. The dean put an embargo on his property, but he obtained only 60.000 maravedí. He asks the Crown to permit him to collect the rest, otherwise he will suffer great losses. The Crown orders the judge, responsible for the property and debts of the Jews to investigate the case and see that the dean’s request is granted.

 

Doc. 621. RGS 12 No 798 fol. 454
Madrid 22 February 1495
Fernán Pérez de Meneses, justice-examiner for the Jewish property lebt behind in the bishopric of Salamanca, is ordered not to carry out a sentence he passed against Martín Gutiérrez, a merchant residing in Salamanca. Martín Gutiérrez lodged a complaint against the sentence and confiscation of his property, books and papers (libros y escripturas) while he was absent from the town. He was to appear before the justice within 3 days or he would have to pay a fine of 10.000 doblas. Since he did not present himself, his property was confiscated and a rumor was spread that, when leaving the Kingdom at the time of the Expulsion, he had smuggled out gold and silver. Gutiérrez asked for an annullment of the sentence and  appointment of another judge (in addition to Fernán Pérez). Fernán Pérez is ordered to sit in judgement with Día Sánchez de Quesada, the corregidor, and doctor Diego de Burgos of a chair in the University of Salamanca.

 

Doc. 622. RGS 12 No 802 fol. 150
Madrid
22 February 1495
Royal order to the corregidor of Avila to determine which juros and juros de por vida were mortgaged. The order referred to annuities that were funded from taxes formerly paid by the Jews: cabeza de pecho, servicio and medio servicio. In order to cover the necessary payments to the owners of the juros, the communal Jewish property is to be sold at public auction. Among the owners of a juro was Inés de la Serna, wife of Gutierre Pantoja, a resident of Bonilla de la Sierra, for 3.314 maravedí, mortaged on the Jewish taxes. The buyers of the Jewish communal property are permitted to dispose of the purchased property as they wish.

 

Doc. 623. RGS 12 No 822 fol. 453

Madrid 22 February 1495
Rodrigo de Mercado, judge in charge of the property of the Jews in the Archbishopric of Toledo is ordered to return to Antonio de Cifuentes, inhabitant of Torrelaguna his sequestrated property (112 Real and silver vessels) and release him from prison. Antonio de Cifuentes was hired by Mose de Bolhorado to carry his movables and cloth to Portugal. He took them to San Elizes de los Gallegos (Salizes) and returned from there to his home.

 

Doc. 624. RGS 12 No 868 fol. 249
Madrid25 February 1495
The local notaries of Plasencia are ordered to be present at the collection of debts of Christians to Jews and their transfer to Segovia for repairs of the Alcázar, in answer to the request of Juan Pérez Coronel, a resident of Segovia.

 

Doc. 625. RGS 12 No 883 fol. 368
Madrid26 February 1495
The corregidor of Segovia is ordered to attend to the plea of Juan Pérez Coronel in granting him wood (madera) as is the custom for those belonging to the nobility (del linaje) who hold seats in the Council of Segovia.

 

Doc. 626. RGS 12 No 897 fol. 403
Madrid26 February 1495
Doctor Fontes, judge in charge of the confiscated property of condemned as heretics, is ordered by the Consejo supremo de la Inquisición to sell it and to use the revenue for payment of censos.

 

Doc. 627. RGS 12 No 919 fol. 11
Madrid28 February 1495
The Crown grants Juan de Sandino, deputy forester (sotamontero) the synagogue and buildings of the Jewish community of Hermosilla (Fermosilla), on condition that they are not mortgaged to cover debts the Jews left behind. He is also granted the stones and timber and is permitted to sell, transfer or donate the property to whom he wishes.

 

Doc. 628. RGS 12 No 932 fol. 556
Madrid28 February 1495
Order of the council to the Governor of the maestrazgo de Santiago in the Province of Castile and the alcaldes of Ocaña to see that the house Juan de Alcalá, a resident of Madrid is bought from Yuce, a Jew who left with the Expulsion. The local justices granted the house to Martín Coello. However, Juan de Alcalá claimed that he bought it in good faith, although it was rumored that Yuce smuggled gold, silver and coins out to Portugal. Indeed Yuce went to Cartagena (to embark on a ship) and not to Portugal. The sale was approved at the time by Rodrigo de Mercado. Juan de Alcalá’s ownership of the house is to be restored.

 

Doc. 629. RGS 12 No 934 fol. 519
Madrid 28 February 1495
Order the alcaldes of Guadalajara. Antonio de León, while still a Jew in 1480, he had to rent a house from the Muslim Farak de Medina at time that the separation in living quarters was enforced by decision of the Cortes. The rent he paid was huge (he had to pay 1500 maravedí instead of 200 which was true value of the house). He also repaired the house at a cost of 6000 or 7000 maravedí. At the time of the Expulsion the Crown annulled all rent and censo agreements. Antonio de León, converted and returned. Farak de Medina demands the fulfillment of the agreement, while Antonio de León demands to be paid for the improvements and repairs. The alcaldes are to summon the contending parties and, after a hearing, issue a decision.

 

Doc. 630. RGS 12 No 945 fol. 325
Madrid28 February 1495
Order the judge examiner of the property and debts the Jews left behind in Torrelaguna. Fernando Díaz de Vinagre, inhabitant of San Agustín appealed to the Crown. His brother Yuça Cohen died and left behind two orphans and an estate worth 20.000 maravedí. Guardians had been appointed for the orphans, who left with the expelled. They died in Portugal where their sister also died. The people who held money which had been invested in an annuity, refuse to surrender to him as their sole heirs. The magistrate of Torrelaguna is to summon the parties concerned and, after a hearing, administer justice.

 

Doc. 631. RGS 12 No 974 fol. 450
Madrid s. d. February 1495
Order the alcaldes of the village of Valdarasate to summon the parties contending for the property of Fernand Sánchez de Cuenca, a resident of Carabaña. At the time of the Expulsion, he being a Jew, donated his tannery to Fernando Cediel, a resident of Perales. Upon his return, Fernando Cediel gave him back his business, but the council of Valdarate confiscated it. The alcaldes are to decide on the issue without delay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בניית אתרים ICS   © 2006 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים