המכון למדעי היהדות על שם מנדל
 
עוד בפרק זה:  
  מלגות בארץ
המכון למדעי היהדות על שם מנדל מלגות ופרסים

·        מלגות / פרסים לתלמידי האוניברסיטה העברית בתחום מדעי היהדות

(אם לא נאמר אחרת במפורש, מלגות / פרסים אלה מוצעים לתלמידי האוניברסיטה העברית בלבד, כולל תלמידים בתר-דוקטורליים)

·        מלגות / פרסים לתלמידי מחקר ותלמידים בתר-דוקטורליים המוצעים על ידי מוסדות בחול

למלגות ופרסים נוספים לכל התארים, הן בארץ והן בחו"ל, נא לבדוק את בסיס הנתונים האוניברסיטאי, הנמצא בצד ימין של עמוד זה.

בניית אתרים ICS   © 2006 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים