המכון למדעי היהדות על שם מנדל
 
המכון למדעי היהדות על שם מנדל על אודות המכון

המכון למדעי היהדות נוסד בחג החנוכה בשנת תרפ"ה, דצמבר 1924, חודשים ספורים לפני פתיחתה הרשמית של האוניברסיטה העברית בירושלים.  כיום, אחראי המכון לתיאום בין כל חוגי הלימוד ומרכזי המחקר וההוראה העוסקים במדעי היהדות באוניברסיטה, והוא אף מופקד על פרסום מגוון רחב של כתבי עת ופרסומים המייצגים דיסציפלינות אקדמיות רבות.  לספינת הדגל של פרסומי המכון, כתב העת "תרביץ", מלאו עתה  84 שנים של פרסום רצוף. אליו מצטרפים כתבי עת העוסקים בחקר מחשבת ישראל, ספרות עברית, מקרא, השפה העברית, פולקלור יהודי ותחומים נוספים במדעי היהדות. במכון מעוגן גם מרכז סכוליון למחקר רב תחומי בלימודי היהדות – מרכז אשר במסגרתו מקדישים צוותים של חוקרים מסקטורים שונים של האוניברסיטה שלוש שנים של מחקר משותף אינטנסיבי.

במכון שישה חוגי לימוד -  מקרא, תלמוד והלכה, ספרות עברית, יידיש ופולקלור, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, מחשבת ישראל, לשון עברית ולשונות היהודים – ובהם  יותר מ- 1200 תלמידים לומדים לתוארי בוגר, מוסמך ודוקטור.

במאי, 2003, נחנך המכון רשמית בשם מר מורטון מנדל, כאות הכרה לתמיכתו הנדיבה והנלהבת במדעי היהדות באוניברסיטה העברית.

 

ראש המכון: פרופ' מיכאל סיגל

מזכיר המכון: גב' קרי פרידמן-כהן

בניית אתרים ICS   © 2006 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים