האוניברסיטה העברית בירושלים/הפקולטה למדעי הרוח
מזכירות לענייני הוראה
מזכירות לענייני הוראה
 

ועדת ההוראה

ועדת ההוראה עוסקת בעניינים הנוגעים לתכנית הלימודים ולסדרי ההוראה של כל התארים. חברי הוועדה הם: הדיקן, סגן הדיקן להוראה – יו"ר, סגן הדיקן למחקר וראשי בתי-הספר ומנהל בית-הספר לחינוך. כן משתתף בישיבות נציג התלמידים בפקולטה. מבין חברי ועדת ההוראה מתמנית ועדת משנה לענייני תלמידים, אשר בפניה מובאות בקשות של תלמידים החורגות מהכללים המפורטים בשנתון זה.

בניית אתרים ICS האתר עודכן לאחרונה ב 15/02/2018 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים