המכון ללימודי אסיה ואפריקה
 
המכון ללימודי אסיה ואפריקה על אודות

המכון ללימודי אסיה ואפריקה הוא מוקד מחקר באוניברסיטה העברית בכל הנוגע לתרבויות, השפות, ההיסטוריה והמצב בן-זמננו של העולם הלא מערבי ולא יהודי. המכון מסייע לחוגים בפקולטה למדעי הרוח העוסקים בתחומים הללו ומשתף פעולה עם חוקרים וגופים בתוך הפקולטה למדעי הרוח ומחוצה לה העוסקים גם הם בנושאים הרלבנטיים לתחומי המחקר שבהם עוסק המכון.

 

המכון למדעי המזרח, לימים המכון ללימודי אסיה ואפריקה, נמנה עם שלושת המכונים הראשונים באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא הוקם בשנת 1926 בידי קבוצה קטנה של מלומדים מגרמניה, ביניהם הפרופסורים צ"ד בנעט, ש"ד גויטיין ול"א מאיר. בתחילה הושם דגש על הלימודים והמחקר של עולם האסלאם הקלאסי והלשון הערבית הספרותית. במהלך הדורות, הורחבה תוכנית הלימודים והוספו לה תחומי האסלאם וכן שפות מזרח-תיכוניות נוספות כגון פרסית ותורכית. כמו כן, החל מחקר גם של המזרח-התיכון המודרני. בנוסף הוקמו מגמות חדשות ללימודי מזרח אסיה, לימודים הודיים, לימודים ארמניים ולימודי אפריקה. בזכות מוריו ותלמידיו נעשה המכון לאחד מן המוסדות המובילים בעולם ללימודי אסיה ואפריקה.

 

בשנים האחרונות, בעקבות רפורמה שבוצעה בפקולטה למדעי הרוח, המכונים – ובהם המכון ללימודי אסיה ואפריקה – עברו מאחריות ישירה על ההוראה וחוגי הלימוד, לדגש מחקרי. כיום, עיקר פעילות המכון הוא בתחום טיפוח המחקר, הן על ידי ריכוז ועידוד של מרכזים ומיזמי מחקר המאגדים מספר חוקרים, והן בתמיכה בחוקרים בודדים. עם זאת, המכון ממשיך בתמיכה וסיוע פעילים לחוגים ומגמות המפוזרים כעת במספר בתי-ספר דיצפלנריים בפקולטה למדעי הרוח (כגון ביה"ס להיסטוריה וביה"ס לספרויות עתיקות וחדשות).

 

ראש המכון: פרופ' גדעון שלח

מזכירת המכון: גב' גל מזרחי

 

 

בניית אתרים ICS   © 2006 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים