מרכז משגב ירושלים
 
מרכז משגב ירושלים בעלי תפקידים

בעלי התפקידים במרכז בשנת תשע"ז

מנהל

פרופ' ירון בן-נאה

 

חברי הוועדה האקדמית

פרופ' מרים פרנקל, החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוני' העברית, יו"ר

פרופ' דרור ורמן, דיקן הפקולטה למדעי הרוח, האוני' העברית

פרופ' מיכאל סיגל, ראש המכון למדעי היהדות, האוני' העברית

פרופ' גדעון שלח, ראש המכון ללימודי אסיה ואפריקה, האוני' העברית

פרופ' אייל ג'יניאו, ראש מכון בן-צבי

פרופ' רם בן-שלום, החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוני' העברית

 

מזכירה

גב' גליה שאולי

 

בניית אתרים ICS   © 2006 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים