המרכז לחקר האסלאם ע"ש נחמיה לבציון
 
המרכז לחקר האסלאם ע"ש נחמיה לבציון פעילות אקדמית

 

תקופת כהונתו של פרופ' ראובן עמיתי בתור מנהל המרכז

 

יו"ר הוועדה האקדמית: פרופ' מאיר מ. בר-אשר

חברי הוועדה: פרופ' יעקב בר-סימן-טוב ז"ל (תשס"ה-תשס"ו), פרופ' מוחמד חאג'-יחיא (תשס"ז), פרופ' גדעון ליבזון, פרופ' רחל מילשטיין, ד"ר דוד סתרן, פרופ' אלי פודה

רכז הפעילות: ד"ר נמרוד גורן

עוזרת אדמיניסטרטיבית: גב' רות האובן (תשס"ה), גב' ליטל מוסן

 

ידיעון מס' 1 – שנת תשס"ה – 2004/5

ידיעון מס' 2 – שנת תשס"ו – 2005/6

ידיעון מס' 3 – שנת תשס"ז – 2006/7

 

 

תקופת כהונתו של פרופ' רון שחם בתור מנהל המרכז

 

יו"ר הוועדה האקדמית: פרופ' מאיר מ. בר-אשר

חברי הוועדה: פרופ' מוחמד חאג'-יחיא, פרופ' גדעון ליבזון, פרופ' רחל מילשטיין, ד"ר דוד סתרן, פרופ' אלי פודה

רכזת הפעילות: גב' יבגניה יודקביץ'

 

ידיעון מס' 4 – שנת תשס"ח – 2007/8

ידיעון מס' 5 – השנים תשס"ט-תש"ע – 2009/10-2008/9

 

 

תקופת כהונתו של פרופ' מאיר חטינה בתור מנהל המרכז

 

יו"ר הוועדה האקדמית: פרופ' רחל מילשטיין

חברי הוועדה: פרופ' עמיקם אלעד (תשע"א-תשע"ב), פרופ' ברוריה ביטון-אשקלוני, ד"ר מרים גולדשטיין (תשע"ג-תשע"ד), פרופ' אלה לנדאו-טסרון (תשע"ג), פרופ' אלי פודה, ד"ר ליאת קוזמא (תשע"ד), ד"ר נורית שטדלר

רכז/ת הפעילות: גב' יבגניה יודקביץ' (תשע"א-תשע"ב), מר סשה שניידמן (תשע"ג-תשע"ד)

 

ידיעון מס' 6 – שנת תשע"א – 2010/11

ידיעון מס' 7 – שנת תשע"ב – 2011/12

ידיעון מס' 8 – שנת תשע"ג – 2012/13

ידיעון מס' 9 – סמסטר א' שנת תשע"ד – 2013/14

 

 

תקופת כהונתה של פרופ' רחל מילשטיין בתור מנהלת המרכז

 

יו"ר הוועדה האקדמית: פרופ' אלי פודה

חברי הוועדה: פרופ' ברוריה ביטון-אשקלוני, ד"ר מרים גולדשטיין, ד"ר ליאת קוזמא, ד"ר נורית שטדלר

רכז הפעילות: מר סשה שניידמן

 

סמסטר ב' שנת תשע"ד – 2013/14 - נכלל בידיעון מס' 10 להלן

 

תקופת כהונתה של ד"ר ליאת קוזמא בתור מנהלת המרכז

 

יו"ר הוועדה האקדמית: פרופ' אלי פודה

חברי הוועדה: פרופ' ברוריה ביטון-אשקלוני, פרופ' רחל מילשטיין, ד"ר מרים גולדשטיין

רכז הפעילות: מר סשה שניידמן  

 

ידיעון מס' 10 – שנת תשע"ה 2014/15

ידיעון מס' 11 - שנת תשע"ו 2015/16

 

מרכז לבציון מקפיא את פעילותו מסוף תשע"ו עד להודעה חדשה

 

בניית אתרים ICS   © 2006 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים