היסטוריה
 
היסטוריה תואר שני

תואר מ"א

 

 

תנאי קבלה:

1. מוסמך מחקרי - ממוצע 90 ומסלול לא מחקרי - 85 לפחות בלימודי הבוגר. ממוצע 90 לפחות בלימודי הבוגר במסלול המחקרי, ו-85 לנרשמים למסלול הלא-מחקרי. במקרים מיוחדים ומנומקים תשקלנה חריגות.

2. יש להגיש דוגמת כתיבה אקדמית של עד 20 עמודים, בצירוף מכתב הסבר בדבר העניין של המועמד\ת בתחום בהיקף של עד שני עמודים.

3. שם וכתובת אימייל של ממליץ אקדמי (ושהסכים מראש לשמש בתפקיד ממליץ).

 

מטרת הלימודים להכשיר תלמידים למחקר היסטורי עצמאי ולהעמיק היכרותם עם הדיסציפלינה. מתמחים במדור ימי-הביניים חייבים להבחן בלטינית או לשמוע מכינה בהיקף של 8 נ"ז ולהוכיח כושר קריאה בתעודות מימי-הביניים. תלמידים המתמחים בהיסטוריה עתיקה חייבים בידיעת לטינית ויוונית בהיקף של מכינה מורחבת.

 

הלימודים למ"א מתנהלים ארבע מסלולים:

1.  המחקרי (מסלול א')

2.  הלא-מחקרי (מסלול ב')

3.  מגמה בלימודי אירופה

4.  לימודי מוסמך במגמת הוראה (כולל לימודי מוסמך במסלול במגמת הוראה לבעלי תעודת הוראה)

 

נוסף לכללי הפקולטה הנוגעים ללימודי המוסמך במסלולים השונים, חלות על תלמידי החוג להיסטוריה החובות שלהלן:

 

מסלול א'

הלימודים במסלול זה מחולקים לארבעה חלקים:

 

1. קורסים היסטוריוגרפים-מתודולוגים מתכנית החוג וקורס בעל אופי מתודולוגי (שייבחר על פי כיוון העבודה בהתייעצות עם היועץ לתלמידי מ"א מתוך ההיצע של תכניות הלימודים במדעי הרוח והחברה).

2.  שני סמינריונים מחקריים במדור ההתמחות, כשאחד מהם לפחות מבין קורסי החוג להיסטוריה.

3. לימודים משלימים: קורסים מלימודי חוגים שונים הדרושים להתמחות התלמידים, בהיקף של 8 נ"ז, באישור יועץ החוג והמדריך.

 

קורסים בהיסטוריוגרפיה ובמתודולוגיה                    8        נ"ז

סמינריונים מחקריים                                          12      נ"ז

לימודים משלימים                                             8        נ"ז

                                                                               

                                                    סה"כ        28      נ"ז

 


 

 

עבודות ובחינות:

1. כתיבת עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי, הקשורה לנושא המחקר העיקרי של התלמיד/ה. תלמידים רשאים לכתוב עבודה סמינריונית בהדרכת מורה שאינו מהמורים בסמינריון המחקרי בתיאום עם היועץ לתלמידי מ"א.

2. כתיבת עבודה קצרה בקורסים ההיסטוריוגרפים-מתודולוגים.

3. כתיבת עבודה קצרה בקורס המחקרי השני.

4. בחינה מסכמת בתחום ההתמחות. נושא הבחינה לא יהיה זהה לנושא העבודה הסמינריונית בעלת האופי המחקרי.

 

מסלול ב'

 

הלימודים במסלול זה מחולקים לשלושה חלקים:

1. שני קורסים היסטוריוגרפים-מתודולוגים מתכנית החוג וקורס נוסף בעל אופי מתודולוגי (שייבחר על פי כיוון התעניינותם של התלמידים בהתייעצות עם היועץ לתלמידי מ"א מתוך ההיצע של תכניות הלימודים במדעי הרוח והחברה).

2. שני סמינריונים מחקריים בתחום התמחותם של התלמידים, (אחד יכול להיות מתכנית הלימודים של חוג אחר).

3. לימודים משלימים: קורסים מלימודי חוגים שונים הדרושים להתמחות התלמידים, בתיאום עם יועץ המ"א בהיקף של 20 נ"ז.

 

היקף הלימודים במסלול זה הוא 40 נ"ז לפי החלוקה להלן:

     קורסים בהיסטוריוגרפיה ובמתודה                    8        נ"ז

     סמינריונים מחקריים                                     12      נ"ז

     לימודים משלימי 20 נ"ז

                                                                               

                                               סה"כ             44-40 נ"ז

 

עבודות ובחינות:

1. כתיבת שתי עבודות סמינריוניות בסמינריונים המחקריים.

2. כתיבת שתי עבודות קצרות בקורסים ההיסטוריוגרפים-מתודולוגים.

3. בחינה מסכמת: כמו במסלול א'.

 

בניית אתרים ICS   © 2006 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים