האוניברסיטה העברית בירושלים
  הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי הרוח לשרות הסטודנט
לשרות הסטודנט  הרשמה לתואר מוסמך

 

הסברים להרשמה לתואר מוסמך 

מתעניין/נת יקר/ה,

לצורך רישום לתואר מוסמך בפקולטה למדעי הרוח עלייך לבצע מספר שלבים:

 

1.      רישום מקוון בקישור כאן

2.      עלייך  לפתוח חשבון במערכת הרשמה ללימודים ((EKMD, בקישור שלהלן:https://grs.ekmd.huji.ac.il

 

הערה חשובה: תלמידים בעלי תואר בוגר מחו"ל, יפנו למשרד לקבלת תלמידים מחו"ל.

 

לאחר הרישום במערכת האוניברסיטאית הרשמה ללימודים ((EKMD, עלייך להעביר את המסמכים הבאים:

  1. גיליון-ציונים מקורי רשמי וחתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למדת הכולל ציון-גמר (ממוצע סופי) לתואר בוגר, וכן אישור זכאות מקורי רשמי וחתום לתואר בוגר. אם טרם סיימת לימודיך לקראת תואר בוגר, עליך לשלוח גיליון-ציונים מקורי רשמי וחתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה הנך לומד/ת הכולל את כל ציוניך עד כה (לרבות כל ציוני סמסטר א' של שנה"ל הנוכחית) וממוצע עדכני. בנוסף, יש לצרף אישור מהאוניברסיטה/המכללה על יתרת חובותיך לתואר.
  2. אם סיווג רמת האנגלית שלך אינו "פטור", עליך להמציא אישור על "פטור ברמה אוניברסיטאית" על-סמך בחינה פסיכומטרית/מבחן אמי"ר/מבחן אמיר"ם כתנאי לקבלתך למוסמך. פרטים נוספים בדבר הפטור מוצגים באתר המדריך לנרשם  וכן באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה.

 

נשמח לסייע בכל שאלה.

ניתן לפנות אל אורה לוי

lioral@savion.huji.ac.il

 

Candidates applying on the basis of non-Israeli degrees must complete the general application of the Overseas Applicants Unit on the same website. For additional information see: http://info.huji.ac.il/overseas

הרשמה לתואר מוסמך
תכניות לימודים - כללים ונהלים
הליך משמעתי ופלגיאט
רשימות מצטייני דיקן
רענון נוהל הגשת תזה
שנתון
מלגות ופרסים
קולות קוראים
מידע אישי
ביטול שיעורים
ספריות ומאגרי מידע
מרכז הדרכה בכתיבה אקדמית
לוח תאריכים אקדמי
מועדי בחינות
טפסים ומסמכים
תלמידי מחקר
בקרו אותנו בעמוד הפייסבוק
מיומנויות הקריאה והכתיבה
בניית אתרים ICS © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים