האוניברסיטה העברית בירושלים
  הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי הרוח לשרות הסטודנט
לשרות הסטודנט  רשימות מצטייני דיקן

רשימות מצטייני דיקן

 

יש לקרוא היטב את קובץ הנהלים הרלוונטי בתקנון האוניברסיטה (פרק 16 "תלמידים מצטיינים") בדגש על סעיפים א' ו-ב' המופיעים להלן:

 

א. המועד הקובע לחישוב ממוצע הציונים לקביעת מדרג המצטיינים הוא

יום ב' בשבוע השלישי של שנת הלימודים.

ציונים שייקלטו לאחר מועד זה לא יובאו בחשבון בממוצע זה. תלמיד המסיים את לימודי

הבוגר בשנה הנוכחית ומבקש להיות מועמד למלגת הצטיינות

למוסמך בשנה הבאה, ידאג לסגור את התואר שלו עד למועד הפקת

המדרג.

ב. בבואם להרכיב את רשימות המצטיינים ולבחור במקבלי המענקים

רשאים הדיקנים והרקטור לשקול גם שיקולים חוץ-אקדמיים כגון,

פעילות או התנהגות שיש בה משום תרומה לאוניברסיטה מכאן או

עבירות פליליות או משמעתיות מכאן.

 

רשימות סופיות לפרס ומצטייני דיקן לתואר בוגר על סמך לימודים בתשע"ח

רשימת מצטייני דיקן לתואר מוסמך על סמך לימודים בתשע"ח

הרשמה לתואר מוסמך
הרשמה והנחיות לפוסט דוקטורנטים
תכניות לימודים - כללים ונהלים
הליך משמעתי ופלגיאט
רשימות מצטייני דיקן
רענון נוהל הגשת תזה
שנתון
מלגות ופרסים
קולות קוראים
מידע אישי
ביטול שיעורים
ספריות ומאגרי מידע
מרכז הדרכה בכתיבה אקדמית
לוח תאריכים אקדמי
מועדי בחינות
טפסים ומסמכים
תלמידי מחקר
בקרו אותנו בעמוד הפייסבוק
מיומנויות הקריאה והכתיבה
היחידה ללימודי שפות
בניית אתרים ICS © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים