האוניברסיטה העברית בירושלים
  הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי הרוח לשרות הסטודנט
לשרות הסטודנט  מלגות רוטשילד לשנה"ל תשע"ה

 מלגות רוטשילד

להשתלמויות בחו"ל

לדוקטורט ובתר-דוקטורט

בשנת תשע"ה

 

המבקשים לקבל מלגות השתלמות בחו"ל לשנת תשע"ה (2014/2015) מטעם קרן "יד הנדיב" (מלגת רוטשילד) מוזמנים בזאת להגיש את מועמדותם, באמצעות הפקולטה למדעי הרוח, באוניברסיטה העברית.

ככלל, המלגות מיועדות להשתלמות במשך שנה אקדמית מלאה. עם זאת הקרן תאפשר ניצול המלגה על פני שנתיים ובתנאי שסך כל התמיכות, לשנה, לא יעלה על 80,000 ₪.

 

המלגה מיועדת ל:

(א)            דוקטורנטים הזקוקים לשנת מחקר בחו"ל ל כדי להשלים את לימודיהם לתואר.

(ב)            בעלי תואר דוקטור שהוענק אחרי נובמבר 2010  (מלגה פוסט-דוקטורלית).

 

 

המועמדים מתבקשים להגיש את פנייתם לדיקנט הפקולטה למדעי הרוח, בצירוף המסמכים הבאים

ב- 7 עותקים זהים (מקור + 6 צילומים, מודפסים מצד אחד בלבד ולא משודכים – כל עותק בשמרדף נפרד):

 

המסמכים הנדרשים (קישורים למסמכים הרלוונטיים מסומנים בצבע כתום בגוף השורות):

1. דף הנתונים בעברית הנלווה לטופס (ראו בקישור, בתוך דף ההנחיות של המזכירות האקדמית)

2. טופס הבקשהRothschild Fellowships Application Form  (מודפס באנגלית + תמונה דיגיטלית)

3. קורות חיים באנגלית בפורמט האחיד של קרן "יד הנדיב" (ראו דוגמה בקישור)

4. א. שני מכתבי המלצה באנגלית: אחד חייב להיות מהמדריך של המועמד והשני מאיש סגל אקדמי אחר. למועמדים שיש להם שני מנחים, יש אפשרות לצרף שלושה מכתבי המלצה.

ב. (אם ניתן להשיג) מכתב מאיש סגל אקדמי בכיר אשר אינו חבר סגל באוניברסיטה העברית, ובו הערכה על מחקרו  של המועמד, ועל הצעת המחקר שלו בפוסט-דוקטורט.

שימו לב להנחיות לממליצים,  בסעיף 4.ii  במסמך "Notes to Candidates" (ראו בקישור, בתוך NOTES TO CANDIDATES 2014-15). 

5. 7 עותקים של מאמר שנכתב באנגלית ע"י המועמד, או שהמועמד היה שותף לכתיבתו (עדיפות למאמר שפורסם)

6. כל חומר נוסף שהמועמד מבקש שיילקח בחשבון  (ולציין תוספת זו במקום המתאים בשאלון).

7. גיליונות ציונים מכל שלבי הלימוד האוניברסיטאיים, כולל מאוניברסיטאות אחרות (אפשר בעברית).

 

את החומר יש למסור אישית  (ולא באמצעות הדואר!)

לאפרת ברנדוין בדיקנט הפקולטה למדעי הרוח,

חדר 5403, טלפון: 02-58-83718

מועד אחרון להגשה עבור מועמדי הפקולטה למדעי הרוח:

28 ביולי 2013

 

 

לבירורים ושאלות ניתן לפנות לסורנה סיגל במזכירות האקדמית: soranas@savion.huji.ac.il

ו/או אל אפרת ברנדוין בדיקנט הפקולטה למדעי הרוח: efratbr@savion.huji.ac.il

 

 

הרשמה לתואר מוסמך
הרשמה והנחיות לפוסט דוקטורנטים
תכניות לימודים - כללים ונהלים
הליך משמעתי ופלגיאט
רשימות מצטייני דיקן
רענון נוהל הגשת תזה
שנתון
מלגות ופרסים
קולות קוראים
מידע אישי
ביטול שיעורים
ספריות ומאגרי מידע
מרכז הדרכה בכתיבה אקדמית
לוח תאריכים אקדמי
מועדי בחינות
טפסים ומסמכים
תלמידי מחקר
בקרו אותנו בעמוד הפייסבוק
מיומנויות הקריאה והכתיבה
היחידה ללימודי שפות
בניית אתרים ICS © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים