האוניברסיטה העברית בירושלים
  הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי הרוח חדש בפקולטה
חדש בפקולטה  תכנית מלגות ות"ת לתלמידי מוסמך מחקרי לבני מיעוטים

 

קול קורא לתכנית מלגות לתלמידי מוסמך מחקרי לבני מיעוטים

 

קול קורא לתכנית מלגות ות"ת המיועדות לתלמידי תואר שני מחקרי בני החברה הערבית, הצ'רקסית, דרוזית, בדואית, לבנונית, שהתקבלו ללימודי מוסמך באוניברסיטה העברית החל משנת הלימודים תשע"ח. רשאים להגיש מועמדות כל אלה שקיבלו תואר בוגר מאחת האוניברסיטאות בארץ, שמוכרת ע"י המל"ג. המלגה בגובה 40,088 ₪ לשנה, תינתן לשנתיים (בשנה שנייה בכפוף לאישור ות"ת).

 

לתקנון והנחיות לחצו כאן

 

הגשת מועמדות:

 

תיק הבקשה לקבלת המלגה צריך לכלול את כל המסמכים המפורטים להלן בהתאם לסדר הזה:

 

1.      טופס הגשת מועמדות - מודפס ולא בכתב יד (יש לחתום בסעיף 8 במקום המיועד למועמד/ת, החתמת הרקטור היא באחריות הפקולטה).

 

2.      תעודת תואר ראשון.

 

3.      קורות חיים.

 

4.      גיליון רשמי של ציוני התואר הראשון כולל הציון הסופי.

 

5.      שתי המלצות מחברי סגל בכיר שלימדו את המועמד/ת בתואר הראשון.

 

6.      אסמכתא רשמית על קבלה ללימודים במסלול המחקרי או מסלול ישיר לדוקטורט.

 

יש להגיש 8 עותקים קשיחים של תיק המועמדות להגר גרבלי-תורג'מן, בלשכת הדיקן חדר 5403, ובנוסף קובץ PDF בדוא"ל hagart@savion.huji.ac.il

 

לא יאוחר מיום ראשון 15.10.2017

חדשות הפקולטה
קולות קוראים לסגל
קולות קוראים לסטודנטים
הוקרה ופרסים לסגל
בניית אתרים ICS © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים