האוניברסיטה העברית בירושלים
  הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי הרוח חדש בפקולטה
חדש בפקולטה  מלגות "יד הנדיב - רוטשילד" להשתלמות בחו"ל לפוסט דוקטורנטיות ודוקטורנטים בשנת הלימודים תשע"ט

 

את הבקשה למועמדות למלגות רוטשילד יש להגיש בשני קבצי PDF, לרחל פנחסי בלשכת דיקן הפקולטה, rachelpi@savion.huji.ac.il, טל. 02-5883717, לא יאוחר מיום 17.8.2017בהתאם להנחיות שלהלן:

 

יש להקפיד שלא לשנות כלל את צורת טופס הבקשה של הקרן.

 

קובץ PDF ראשון (יש להקפיד על סדר המסמכים שלהלן):

 

1.      טופס הבקשה 2018/2019 Rothschild Fellowships Application Form   (יש למלא מודפס באנגלית ולא בכתב יד), יש להכניס במקום המיועד בעמוד הראשון תמונה דיגיטלית.

      בסעיף 17 בטופס: יש לציין את רמת ההצטיינות המופיעה בתעודה: הצטיינות

      יתרה - summa cum laude;  בהצטיינות - cum laude magna;  בציון מעולה -

.with distinction     

                       

בסעיף 22 בטופס: אם בשלב הגשת המועמדות מקום ההשתלמות אינו ידוע, יש לציין בסעיף זה את המקומות בהם את/ה מעוניין/ת להשתלם.

 

 

2.      קורות חיים באנגלית בפורמט האחיד של קרן "יד הנדיב". חובה לצרף את רשימת הפרסומים לקורות החיים.

 

3.     א. שני מכתבי המלצה מודפסים באנגלית: אחד חייב להיות מהמדריך של המועמד והשני מאיש סגל אקדמי אחר. למועמדים שיש להם שני מנחים, יש אפשרות לצרף שלושה מכתבי המלצה.

     ב. (אם ניתן להשיג) מכתב מודפס באנגלית מאיש סגל אקדמי בכיר אשר אינו

     חבר סגל באוניברסיטה העברית, ובו הערכה על מחקרו  של המועמד, ועל הצעת

     מחקר שלו בפוסט-דוקטורט.

שימו לב להנחיות לממליצים בסעיף 4.ii במסמך הבא Notes to Candidates.

 

4.    כל חומר נוסף שהמועמד/ת מבקשים שיילקח בחשבון  (ולציין תוספת זו במקום המתאים בשאלון).

 

קובץ PDF שני:

 

1.      דף הנתונים (למלא בהתאם להנחיות בטופס כאן).

 

2.     גיליונות ציונים (בעברית) מכל שלבי הלימוד האוניברסיטאיים כולל מאוניברסיטאות אחרות.

 

3.      פרטים אישים באנגלית (למלא בטבלת אקסל כאן).

 

 

לפרטים נוספים לחצו כאן

 

לתשומת ליבכן/ליבכם:

 

1בשלב ההגשה לוועדה האוניברסיטאית,  אין צורך להגיש מאמר או ספר שהמועמד/ת פרסמו. חומר זה יתבקשו להעלות לאתר "יד הנדיב" רק המועמדים שיוגשו ל"יד הנדיב"  ע"י הוועדה האוניברסיטאית.

 

2מגישי הבקשות שיוגשו ע"י הפקולטה/בי"ס חייבים לדווח בכתב לסורָנה סיגל במזכירות האקדמית, soranas@savion.huji.ac.il, טל. 02-5882944, על כל שינוי בפרטים האישיים, בתכנית ההשתלמות, בקבלת מלגות אחרות להשתלמות בחו"ל, או בכוונה שלא לממש את המלגה.

 

 

חדשות הפקולטה
קולות קוראים לסגל
קולות קוראים לסטודנטים
הוקרה ופרסים לסגל
בניית אתרים ICS © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים