האוניברסיטה העברית בירושלים
  הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי הרוח חדש בפקולטה
חדש בפקולטה  Call for Enrollment: The Asian Sphere: Trans-Cultural Flows Program

 

The Hebrew University of Jerusalem and University of Haifa

The Asian Sphere: Trans-Cultural Flows Program

An Inter-University and Interdisciplinary Graduate Program

 

Call for Enrollment of MA Students (Hebrew version Here)

Call for Enrollment of Doctoral Students (Hebrew version Here)



חדשות הפקולטה
קולות קוראים לסגל
קולות קוראים לסטודנטים
הוקרה ופרסים לסגל
בניית אתרים ICS © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים