האוניברסיטה העברית בירושלים
  הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי הרוח חדש בפקולטה
חדש בפקולטה  קול קורא למועמדים מצטיינים למשרות תקניות בהוראה ובמחקר

For English click here

קול קורא

למועמדים מצטיינים למשרות תקניות בהוראה ובמחקר

בחוגי הפקולטה למדעי הרוח בתחומים הבאים:

  • בלשנות - (המדור הפונקציונלי) - בלשנות תיאורית/ היסטורית והשוואתית/ טיפולוגית/ פונטיקה ופונולוגיה/ בלשנות שדה/ סוציו-בלשנות
  • היסטוריה - היסטוריה של העולם העתיק והביזנטי, עם עדיפות ליוון (הארכאית, הקלאסית וההלניסטית)
  • יידיש - תרבות, שפה, וספרות יידיש
  • הלשון העברית - חקר העברית של ימי הביניים
  • לימודי אסיה, מדור סין - סין במאות 21-20

 

הדרגה תקבע בהתאם לכישורי המועמד

המועמדים מתבקשים להגיש את פנייתם לדיקן הפקולטה, פרופ' דרור ורמן, בצירוף המסמכים הבאים:

 (1) מכתב פניה

 (2) אישור קבלת תואר דוקטור

 (3) קורות חיים (לפי תבנית -CV form  )

 (4) רשימת פרסומים (לפי תבנית – List of Publications form)

 (5) תיאור תכנית פעולה במחקר ובהוראה (3-4 עמודים)

 (6) סקרי הוראה (3 שנים אחרונות - אם קיימים)

 (7) שני פרסומים מדעיים נבחרים

 (8) שלושה מכתבי המלצה בלבד, ישלחו ישירות ע"י הממליץ

 

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 17.9.2017

(לתשומת ליבכם, תיק שיוגש שלא על פי ההנחיות הנ"ל לא יידון)

לפרטים נוספים ולהגשת מועמדות

   https://ttp.ekmd.huji.ac.il

 

לשאלות ולפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד הסגל האקדמי בדוא"ל mayabe@savion.huji.ac.il

 

אין בהודעה זו משום התחייבות לקלוט מועמדים בכל אחד מן התחומים או בכלל

- המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד -

חדשות הפקולטה
קולות קוראים לסגל
קולות קוראים לסטודנטים
הוקרה ופרסים לסגל
בניית אתרים ICS © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים