האוניברסיטה העברית בירושלים
  הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי הרוח חדש בפקולטה
חדש בפקולטה  חדשות הפקולטה
ב11.01.18 לא תתקיים קבלת קהל במזכירות לענייני תלמידים בין השעות 17:00-16:00
המזכירות לענייני תלמידים- מדעי הרוח בתאריך 11.01.2018 כד' בטבת תשע"ח תתקיים הפסקת חשמל יזומה לפיכך לא תתקיים קבלת קהל בין השעות 17:00-16:00
סקר שביעות רצון מההוראה
הסקר יתקיים בין התאריכים 7.01.18- 25.01.18.
להרחבה
סימפוזיון בשיתוף האוניברסיטה האירופאית של רומא
להרחבה
 
 
חדשות הפקולטה
קולות קוראים לסגל
קולות קוראים לסטודנטים
הוקרה ופרסים לסגל
בניית אתרים ICS © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים