האוניברסיטה העברית בירושלים
  הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי הרוח חדש בפקולטה
חדש בפקולטה  קולות קוראים לסגל
קולות קוראים למרצים
Invites Applications for tenure-track position from Outstanding Candidates (Deadline: 30.3.17)
להרחבה
Call for papers - Racism, Antisemitism, and the Radical Right (Deadline: 31.3.17)
להרחבה
פרס פינס לחוקר או חוקרת צעיר\ה בעלי תואר דוקטור (תאריך אחרון להגשה: 21.3.17)
להרחבה
Fellowships In the frame of PCD Networks (Deadline: 23.2.17)
להרחבה
קול קורא לתלמידי מחקר וחוקרים צעירים על שם פרופ' רוברט ויסטריך ז"ל (תאריך אחרון: 1.3.17)
להרחבה
קולות קוראים להגשת הצעות מחקר ומחקרים למכון פאלק (תאריך אחרון להגשה: 31.12.17 ו-31.3.17)
להרחבה
HU- Gregorian Rome B-W Visiting Teachers 2017-2018 (Deadline: 15.3.17)
להרחבה
מרכז הלברט ללימודים קנדיים מציע לקול קורא לקורס נודד
להרחבה
HU- Gregorian Rome B-W Visiting Professorship 2017-2018 (Deadline: 15.3.17)
להרחבה
 
  הבא123
חדשות הפקולטה
קולות קוראים לסגל
קולות קוראים לסטודנטים
הוקרה ופרסים לסגל
בניית אתרים ICS © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים