האוניברסיטה העברית בירושלים
  הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי הרוח על אודותינו
על אודותינו  משרדי הפקולטה

משרדי הפקולטה:
גושחדרטלפון
דיקןפרופ' דרור ורמן 454035883717
עוזרת דיקןרחל פנחסי454035883717
דיקנית משנה רחל אליאסאן  454035883718
עוזרת דיקנית משנההגר תורג'מן454035883718
סגן דיקן להוראהפרופ' עוזי רבהון353195883661
סגן דיקן למחקרפרופ' יפעת וייס161445883569
מזכירה לענייני תלמידים והוראהריטה וידרי444045883714
עוזר מזכירה לענייני תלמידים והוראהנעם עברי444045883714
חשב הפקולטהיורם מזושן454095883463
ראשת צוות מחקרים מירב יעקובי341105883502
עוזרת סגל אקדמי ומינהלי ברוריה אהרוני454025881081
עוזרת כח-אדם סגל אקדמי מאיה בן-שמחון454145883720
עוזרת כח-אדם סגל מנהלי שרון אוחיון454135883721

רכזת ארגון הוראה

עוזרת לרכזת שיבוץ חדרים ובחינות

אורלי בר

טניה אלכסנדרוב

3

3

4315

4305

5883719

5881396

רכזת פרסומים ומלגותלסלי בוגוסלבסקי444035883710
רכזת פרויקטיםחפצי פינטו454065883854
יחידת דואר וצילום זכריה לוי 343055883638
רכזות בניין: (גושים 1 – 4  )אבי בן - חמו242075881591
רכזות בניין: (גושים 5 – 8 )אריק מרציאנו 242075882030
המזכירות לענייני תלמידים: 
 
 גושחדרטלפון
רכז מידע נתנאל גרשי343195881077
רכזת בוגר הדס כהן ששון343195881070
רכזת מוסמך אורה לוי343195883852
מנהלתעדית ולורט343185880289
מנהלניתמיכל שבו343175880297
  
שעות קבלה 
יום א' 11:30 - 14:30, 16:00 - 17:00 
ימים ב'-ה' 10:00 - 13:00, 16:00 - 17:00
    
משרדי בתי - הספר:
  גושחדרטלפון
 ראש ביה"ס פרופ' רות הכהן  
 מזכירות ביה"סאורלית קיסר646075883936
בית - הספר להיסטוריה     
 ראש ביה"ספרופ' משה סלוחובסקי 
 מזכירות ביה"סשרה פרנסה444085883764
בית - הספר למדעי הלשון     
 ראשת ביה"ספרופ' מלכה רפפורט-חובב878165883982
 מזכירות ביה"סאירנה קמינסקי545035883581
בית - הספר לספרויות עתיקות וחדשות     
 ראש ביה"ספרופ' יואב רינון262215883626
 מזכירות ביה"סציפי רבינוביץ545055883616
בית - הספר להגות ודתות     
 ראש ביה"ספרופ' מיכאל סיגל555185883761
 מזכירות ביה"סמירב פישר646055880287
בית - הספר מנדל ללימודים      
מתקדמים במדעי הרוח
 ראש ביה"ספרופ' ישראל יובלבניין מנדל4205881973
 מזכירות ביה"סאירינה דוסטובבניין מנדל5882658
421
_________
מכוני מחקר:
 
  גושחדרטלפון
המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל 
 ראש המכוןפרופ' עודד עיר-שי141135883506
  
 מזכירות המכוןקרי פרידמן-כהן 141115883504
המכון ליהדות זמננו ע"ש הרמן     
 ראש המכוןפרופ' עוזי רבהוןבניין גסטר3135882467
  דליה שגיאבניין גסטר3155881703
המכון לארכאולוגיה     
 ראשת המכוןפרופ' אראלה חוברסבניין ארכאולוגיה5025881545
 מזכירות המכוןסמדר פוסטולניקבניין ארכאולוגיה5025882403
המכון ללימודי אסיה ואפריקה     
 ראש המכוןפרופ' גדעון שלח353325883659
 מזכירות המכוןאירינה קמינסקי353315883516
המכון לתרבויות המערב     
 ראשת המכוןפרופ' רות פיין747015883805
 מזכירות המכוןאסף אשכנזי747015883842
משרדי מקבצי החוגים:
 
 
  גושחדרטלפון
מקבץ אמנויותרכז המקבץ בניין ארכאולוגיה5025881546
ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדוםאורנה אבידרבניין ארכאולוגיה5035882404
  
לימודי התאטרוןאורלית קיסר646075883936
 ענת רביבו646085883872
  
מוסיקולוגיהאורלית קיסר646075883936
 ענת רביבו646085883872
  
תולדות האמנותאורלית קיסר646075883936
  ענת רביבו646085883872
  
מקבץ הגותרכזת המקבץציפי כהן 646025880230
התכנית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעלימור אילון646065883758
  
מדע הדתותמירב פישר646055880287
  
מחשבת ישראלענת חיים-גאני646035883605
  
מקראענת חיים-גאני646035883605
  
פילוסופיהלימור אילון646065883759
  
תלמוד והלכה ענת חיים-גאני646035883605
  
  
מקבץ היסטוריהרכזת המקבץרותי נובמבר444015881480
היסטוריהשרה פרנסה 444085883764
  
היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננואיריס נהרי444095881388
  
לימודי האסלאם והמזרח התיכוןאירנה בוצ'בר444065881220
  
לימודי מזרח אסיה כנרת לוי545015883648
  
  
מקבץ שפות וספרויותרכזת המקבץאירנה קמינסקי545065883095
אנגליתאירנה קמינסקי545035883581
  
בלשנותשולמית לזנס545025883851
  
הלשון העברית ולשונות היהודיםדבורה מזן545045883558
  
לימודים קלאסייםאירנה קמינסקי545035883581
  
לימודים רומאניים ולטינו-אמריקנייםשולמית לזנס545025883851
 מיכאלה בן ישי545075883965
  
לימודים גרמנים, רוסיים ומזרח אירופייםשולמית לזנס545025883851
  
ספרות כללית והשוואתיתאירנה קמינסקי545035883581
  
ספרות עבריתציפי רבינוביץ545055883616
  
יידיש ציפי רבינוביץ545055883616
  
פולקלורענת רביבו646085883872
  
שפה וספרות ערבית דבורה מזן545045883558
  
  
  
מקבץ לתכניות מיוחדותרכזת המקבץרחלי נתן 343045882454
תכנית "אמירים"ציפי ביבלניק343035880031
  
תכנית בלימודי יהדותציפי ביבלניק343035880031
  
תכנית לימודים רב-תחומית נירה לוי343025883597
  
תכנית לדוקטורנטים מצטיינים ( מלגות הנשיא) רחלי נתן 343045882454
  
  
מדעי הקוגניציהרכזתטלי וינו אורןמתחם אוסטרליה5880099
החוג למדעי הקוגניציה זיוה רחמין מתחם אוסטרליה5883758
  
  
חוגים ותכניות אחרות     
תכנית "רביבים"חדווה וייסבניין רבין40045881907
 זלדה אשכנזיבניין רבין40045881970
  
מזכירות לימודי אירופהפלטיאל לאוטרשטייןאגף מקסיקו במדה"ר5883286
  
המכינה לעברית לדוברי שפה זרהרותי חיימוביץבניין בויאר5883571
  
היחידה לאנגלית כשפה זרה רוח-שיר שנייד848025883929
  
תכנית בובר לפוסט - דוקטורנטים פרופ' דוד שולמןבניין רבין5883678
  יעל ברוןבניין רבין5883901
בית הספר לחינוך הינו גוף אוטונומי המתקיים בחסות הפקולטה למדעי הרוח

אודות הפקולטה
מדוע כדאי ללמוד במדעי הרוח
הוקרה ופרסים לסגל
בנייני הפקולטה
רשויות הפקולטה
משרדי הפקולטה
מזכירויות הפקולטה
משרדי הפקולטה בקומה 4
תמונות מאירועי הפקולטה
הפקולטה בפייסבוק
בניית אתרים ICS © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים